Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Rekonštrukcia športového areálu na Riazanskej ulici – Školak klub – exteriér

Opis projektu:

Cieľom projektu rekonštrukcie športového areálu na Riazanskej ulici je vybudovanie multifunkčného, florbalového a dopravného ihriska pre vytvorenie podmienok na realizovanie mládežníckych aktivít.

Na ploche multifunkčného ihriska bude hádzanárske, futsalové, volejbalové, basketbalové a bedmintonové ihrisko. Budú tu tiež lavičky - striedačky, ktoré bude možné v ploche premiestňovať. Florbalového ihrisko sa upraví asfaltovým nástrekom a okolo oboch ihrísk bude nové oplotenie výšky 4 m. Multifunkčné ihrisko bude mať v oplotení nové osvetlenie na stĺpoch výšky 6 m. Florbalové ihrisko je osvetlené existujúcimi svietidlami na blízkej stene telocvične. Okolo multifunkčného ihriska v pôvodnej polohe bude bežecká dráha s tartanovým povrchom. V rámci dráhy bude aj dráha na šprint a doskočisko s pieskom.

Okolo celého športového areálu je oplotenie, ktoré je lemované existujúcimi vzrastlými stromami. Tieto budú doplnené stromami, krami a vyššou výsadbou travín, ktoré budú slúžiť ako vizuálna a akustická bariéra od okolitých ulíc. Vo zvyšku areálu bude trávnik, v ktorom budú umiestnené lavičky.

Areál bude využívaný žiakmi ZŠ s MŠ Riazanská, športovými klubmi a širokou verejnosťou. Pre verejnosť bude otvorený v dňoch pondelok až piatok v čase od 16,00-20,00 h a v sobotu od 12,00-20,00 h a v nedeľu od 8,00-20,00 h, prípadne prístupný širokej verejnosti/ všetkým vekovým kategóriám/bez obmedzenia/registrovaným v klube na tréningovú a súťažnú činnosť. V ostatnom čase od pondelka do piatku od 8,00 h do 16,00, v sobotu od 8,00 h do 12,00 h bude prístupný ZŠ s MŠ Riazanská 75.

Projekt „Rekonštrukcia športového areálu na Riazanskej ulici – Školak klub – exteriér“ finančne podporilo hlavné mesto SR Bratislava z Grantového programu pre rozvoj športu a vzdelávania – Podprogram 4 na podporu investícií do športovej infraštruktúry v hlavnom meste SR Bratislave.

Výška poskytnutej dotácie: 85 000 EUR.

Rekonštrukcia ŠKOLAK klubu
BAlogo_horiz_plocha_cmyk

riazanska-stara-1
riazanska-stara-2

 Posledná aktualizácia: 24.11.2022 12:31
Hore
Hore
Hore