Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Kancelária starostu

Vedúca kancelárie starostu


Katarína Michalková - vedúca kancelárie starostu 
kancelária č. 414/4. poschodie
telefón: 02/49 253 300
mobil: 0903 985 901
e-mail: katarina.michalkova@banm.sk


Andrea Follrichová - asistentka starostu
telefón: 02/49 253 422
e-mail: sekretariat@banm.sk;  andrea.follrichova@banm.sk

Marek Paulovič - asistent starostu
telefón: 02/49 253 425
e-mail: sekretariat@banm.skmarek.paulovic@banm.sk
 

Referát komunikácie


Mgr. Adrián Potančok, PhD.  - poverený vedením referátu
kancelária č. 409/4. poschodie
telefón: 02/49 253 444
e-mail: adrian.potancok@banm.sk, hovorca@banm.sk

Mgr. Jakub Lazarčík - referent pre participáciu a komunikáciu
kancelária č. 408/4. poschodie
telefón: 02/49 253 416
e-mail: jakub.lazarcik@banm.sk, hovorca@banm.sk

MA Mária Vencelová - referent elektronických médií
kancelária č. 408/4. poschodie
telefón: 02/49 253 717
e-mail: maria.vencelova@banm.sk, hovorca@banm.skfotograf@banm.sk

Mgr. Prokop Slováček - výkonný redaktor časopisu Hlas Nového Mesta
kancelária č. 408/4. poschodie
telefón: 02/49 253 405
e-mail: prokop.slovacek@banm.sk

 

Referát krízového riadenia

Mgr. Martin Bednár, PhD. - referent krízového riadenia
kancelária č. 209/2. poschodie
telefón: 02/49 253 323
e-mail: martin.bednar@banm.sk


Krízový štáb

Štatút krízového štábu BANM
Zápisnica z rokovania krízového štábu 21.08.2020
Zápisnica z rokovania krízového štábu 27.05.2020
Zápisnica z rokovania krízového štábu 21.04.2020
Zápisnica z rokovania krízového štábu 03.04.2020
Zápisnica z rokovania krízového štábu 17.03.2020


Zoznam členov Krízového štábu 
predseda -  Mgr. Matúš Čupka, starosta MČ Bratislava-Nové Mesto, kontakt: 02/49 253 422, sekretariat@banm.sk
podpredseda - Ing. Barbora Mareková, prednosta MÚ, kontakt: 02/49 253 223, prednosta@banm.sk
tajomník - Mgr. PhDr. Martin Bednár, krízové riadenie, kontakt: 02/49 253 323, martin.bednar@banm.sk
člen - Ing. Silvia Ruppertová, vedúca oddelenia majetku, kontakt: 02/49 253 157, silvia.ruppertova@banm.sk
člen - Mgr. Michaela Kastlerová, poverená funkciou vedúca kancelárie prednostu kontakt: 02/ 49 253 367, michaela.kastlerova@banm.sk
člen -  Mgr. Michaela Mišková, poverená vedením: EKO - podnik VPS, kontakt: 02/44 373 920, sekretariat@ekovps.sk
člen - Mgr. Tibor Csomor, oddelenie územného rozvoja a životného prostredia-úsek verejného poriadku, 02/49 253 125, tibor.csomor@banm.sk
člen - Mgr. Martin Gaál, veliteľ okresného veliteľstva Mestskej polície Bratislava, kontakt: 02/159, velitelstvoba3@mp.bratislava.sk


 


Posledná aktualizácia: 15.05.2024 08:28
Hore
Hore
Hore