Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Kancelária starostuMichalková Katarína 
riaditeľka kancelárie starostu 

kancelária č. 414/4. poschodie
telefón: 02/49 253 300
mobil: 0903 985 901
e-mail: katarina.michalkova@banm.sk

Mgr. David Filip Slahučka - asistent starostu
telefón: 02/49 253 425
e-mail: sekretariat@banm.skdavid.slahucka@banm.sk

Andrea Follrichová - asistentka starostu
telefón: 02/49 253 422
e-mail: sekretariat@banm.sk;  andrea.follrichova@banm.sk

RNDr. Jaromír Šíbl, PhD. - poradca starostu

Mgr. Martin Bednár, PhD. - referent krízového riadenia
kancelária č. 209/2. poschodie
telefón: 02/49 253 323
e-mail: martin.bednar@banm.sk
 

Referát komunikácie

Veronika Bauch - poverená vedúca referátu
kancelária č. 414/4. poschodie
telefón: 02/49 253 444
e-mail: veronika.bauch@banm.sk

Ing. Jana Škutková - šéfredaktor časopisu Hlas Nového Mesta
kancelária č. 224/2. poschodie
telefón: 02/49 253 241
e-mail: jana.skutkova@banm.sk

Bc. Jana Plevová - komunikačný špecialista, správca portálu OPS a fotografka
kancelária č. 224/2. poschodie
telefón: 02/49 253 242
e-mail: jana.plevova@banm.skfotograf@banm.skodkazprestarostu@banm.sk
 

Referát personalistiky a miezd

Ing. Ingrid Hollá - personalista
kancelária č. 407/4. poschodie
telefón: 02/49 253 243
e-mail: ingrid.holla@banm.sk

Mgr. Viktória Dvorská - personalista
telefón: 02/49 253 222
e-mail: viktoria.dvorska@banm.sk

Adriana Miešková - mzdový účtovník
kancelária č. 410/4. poschodie
telefón: 02/49 253 228
e-mail: adriana.mieskova@banm.sk


Referát riadenia projektov

Mgr. Petronela Klačanská. PhD. - poverená vedúca referátu
kancelária č. 413/4. poschodie
telefón: 02/49 253 445
e-mail: petronela.klacanska@banm.sk

Ing. Marta Jonášová - projektová manažérka pre štrukturálne fondy
kancelária č. 709/7. poschodie
telefón: 02/49 253 305 
e-mail: marta.jonasova@banm.sk

Ing. Boris Morvay - projektový manažér pre štrukturálne fondy 
kancelária č. 610/6. poschodie
telefón: 02/49 253 155
e-mail: boris.morvay@banm.sk
 


Krízový štáb

Štatút krízového štábu BANM
Zápisnica z rokovania krízového štábu 21.08.2020
Zápisnica z rokovania krízového štábu 27.05.2020
Zápisnica z rokovania krízového štábu 21.04.2020
Zápisnica z rokovania krízového štábu 03.04.2020
Zápisnica z rokovania krízového štábu 17.03.2020


Zoznam členov Krízového štábu 
predseda -  Mgr. Matúš Čupka, starosta MČ Bratislava-Nové Mesto, kontakt: 02/49 253 422, sekretariat@banm.sk
podpredseda - 
tajomník - Mgr. PhDr. Martin Bednár, krízové riadenie, kontakt: 02/49 253 323, martin.bednar@banm.sk
člen - Ing. Silvia Ruppertová, vedúca oddelenia majetku, kontakt: 02/49 253 157, silvia.ruppertova@banm.sk
člen - 
člen - JUDr. Daniel Hulín, riaditeľ EKO - podnik VPS, kontakt: 02/44 373 920, sekretariat@ekovps.sk
člen - Mgr. Tibor Csomor, oddelenie územného rozvoja a životného prostredia-úsek verejného poriadku, 02/49 253 125, tibor.csomor@banm.sk
člen - Mgr. Martin Gaál, veliteľ okresného veliteľstva Mestskej polície Bratislava, kontakt: 02/159, velitelstvoba3@mp.bratislava.sk


 


Vytvorené: 01.03.2010 20:41, Kollárik Ľudovít
Hore
Hore
Hore