Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Lanovka

Lanová dráha premáva celoročne v dňoch štvrtok - nedeľa a v dňoch štátnych sviatkov v čase od 10.00 do 18.00 hod. každú celú hodinu. V prípade zvýšeného záujmu cestujúcich premáva počas prevádzky bez prestávky.
Pri poslednej dennej obojsmernej jazde je čas nástupu na lanovku stanovený na 17.45 hod., pri poslednej dennej jednosmernej jazde na 18.00 hod.

Cenník jázd lanovky platný v roku 2019 (v eurách)
Druh lístka obyčajné seniori skupiny žiacke skupiny jednosmerný cestovný lístok s bicyklom "Biker"  jednosmerný cestovný lístok  pre cyklistu na 3 jazdy
1 jazda (nahor alebo nadol) 3,00     1,00 4,00 7,00
obojsmerný 5,00 2,00 3,00 2,00    
 
obyčajné: platí pre dospelých, deti od 6 rokov.
seniori: dôchodcovia nad 70 rokov veku v dňoch štvrtok a piatok. V dňoch sobota - nedeľa a počas štátnych sviatkov sú dôchodcovia od prepravného oslobodení. Seniori sú povinní preukázať sa platným občianskym preukazom.
skupiny: organizované skupiny pre dospelých nad 15 členov
žiacke skupiny: organizovaná školská skupina nad 10 členov (iba žiaci základných škôl do veku 15 r.) za účasti pedagóga alebo inej dospelej osoby, zodpovednej za skupinu pri predložení písomného menného zoznamu.
Od prepravného sú oslobodení:
  • deti predškolského veku do veku 6 rokov
  • dôchodcovia nad 70 rokov, ktorí sa preukážu občianskym preukazom, v dňoch štátnych sviatkov a každú sobotu a nedeľu
V prípade nepriaznivého počasia prevádzka lanovky bude pozastavená.


História

Slávnostne po mnohoročnej prestávke do prevádzky lanovku uviedol primátor hl. m. SR Bratislavy Andrej Ďurovský a starosta mestskej časti Bratislava - Nové Mesto Richard Frimmel 30. 9. 2005 o 10.30 hod. pri hornej stanici sedačkovej lanovky Železná studnička - Kamzík
Druh lanovej dráhy: visutá osobná sedačková jednolanová obežná lanová dráha s neodpojiteľnými vozňami
Pôvodná lanovka: začiatok prevádzky 11. 7. 1972 /odborné preskúšanie 23. 6. 1972/ skončenie prevádzky rok 1990
Odkúpenie nehnuteľností /pozemkov a stavieb/ Hl. m. SR Bratislava: 21. január 2005 - 19,5 mil. Sk , následne - zverenie Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
Vlastná rekonštrukcia /repasácia/: marec - september 2005 - Mestská časť Bratislava-Nové Mesto - 32. mil. Sk -Sk /október 2004 - uvoľnenie trasy od náletových rastlín/
Zhotoviteľ: MH Engineering Slatiňany ČR
Záťažové skúšky: 5. august 2005 /108 ka 50 lit. sudov s vodou/ "Rozhodnutie o spôsobilosti prevádzkovať lanovú dráhu a dopravu na lanovej dráhe Železná studnička - Kamzík", 26. 9. 2005
Licencia: 28. 9. 2005 /Štátny dráhový úrad Bratislava/
 

Technické detaily

Prevádzkovateľ: EKO-podnik verejnoprospešných služieb, Bratislava - Nové Mesto
Horná stanica: 422 m n.m.
Dolná stanica: 236 m n.m.
Prevýšenie: 186 m
Priemerný sklon: 18,58%
Dĺžka /šikmá dopravná vzdialenosť/: 988,4 m
Počet stĺpov: 18
Čas jazdy: 1 jazda trvá 15 minút
Skutoč.kapacita: 342 osôb/hod.
Počet sedačiek: 44
Vzdialenosť sedačiek: 37 m
Personál: 11 pracovníkov /strojníci, elektrikári, obsluha lanovky, predajcovia lístkov, strážnici, zamestnanci prev. toaliet/
Dokumentácia k k sedačkovej lanovej dráhe na Železnej studničke bola schválená v r. 1972, a lanovka bola v roku 2008  zaradená medzi pamätihodnosti mestskej časti a zároveň navrhnutá na vyhlásenie za Národnú technickú pamiatku.

lanovka letný pohľad

Cestovný poriadok
Prepravný poriadok
Cenník prepravného

Profil na stránke EKO podniku VPS
Profil na stránke Lanovky.sk


Vytvorené: 14.01.2010 07:50,
Hore
Hore
Hore