Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Nahláste nefunkčné osvetlenie

Aj Vy môžete prispieť k bezpečiu v nočných uliciach Nefunguje vo vašom okolí verejné osvetlenie? Oznámte nám to! Pomôžete tak čo najskôr opraviť výpadok verejného osvetlenia a prispejete k vyššej bezpečnosti v nočných uliciach vášho mesta. Nahlásiť nefunkčné osvetlenie.

Formulár pochádza zo stránky spoločnosti Siemens a slúži na nahlásenie problémov s verejným osvetlením.

Problematiku správy, prevádzky a údržby systému osvetlenia v Bratislave upravuje Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy č. 9/1998 o verejnom osvetlení na území hlavného mesta. Všetky poruchy verejného osvetlenia môžu občania nahlásiť na dispečing spoločnosti Siemens, ktorý na základe zmluvy s mestom prevzal aj nepretržitú 24-hodinovú službu na tel. čísle: +421 263 810 151. Nespokojnosť s odstraňovaním porúch verejného osvetlenia môžu občania nahlásiť správcovi na tel. čísle: + 421 259 356 762.

Kontakt
24-hodinový dispečing - hlásenie porúch
Bratislava - 02 6381 0151

Verejné osvetlenie Siemens s.r.o.
Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava

 


Vytvorené: 26.02.2015 11:38, Tettinger Marek
Hore
Hore
Hore