Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Nahláste nefunkčné osvetlenie

Aj Vy môžete prispieť k bezpečiu v nočných uliciach Nefunguje vo vašom okolí verejné osvetlenie? Oznámte nám to! Pomôžete tak čo najskôr opraviť výpadok verejného osvetlenia a prispejete k vyššej bezpečnosti v nočných uliciach vášho mesta. Nahlásiť nefunkčné osvetlenie


 


Vytvorené: 26.02.2015 11:38, Tettinger Marek