Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Participatívny rozpočet

logo-slogan-transp 320230Participatívny rozpočet je demokratický nástroj, ktorý občanom a občiankam umožňuje priamo sa zapojiť do rozhodovania o využití financií z rozpočtu mesta.
Jeho prostredníctvom môžeme určiť, čo chceme vo svojom meste zlepšiť, aké verejné služby sú potrebné a aké sú naše predstavy o využití verejného majetku. Môžeme sa tiež priamo zapojiť do tvorby a realizácie verejnoprospešných projektov financovaných z mestského rozpočtu.

Stránka: http://pr.banm.sk

MECHANIZMUS SCHVAĽOVANIA PARTICIPATÍVNEHO ROZPOČTU schválený Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto dňa 3. 6. 2014 uznesením č. 22/16


Vytvorené: 15.08.2014 14:25, Tettinger Marek
Hore
Hore
Hore