Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Vodné stavby

Čo vybavíte

Oddelenie životného prostredia a územného plánovania miestneho úradu ako špeciálny stavebný úrad v oblasti štátnej vodnej správy:
  • vydáva stavebné povolenia a kolaudačné povolenia na vodné stavby pre individuálne zásobovanie vodou – studne,
  • vydáva záväzné stanovisko k stavbe rodinného domu, k stavbe na individuálnu rekreáciu a na domové žumpy z hľadiska ochrany vodných pomerov,
  • vykonáva štátny vodoochranný dozor v rámci svojej pôsobnosti.

Čo potrebujete

Kedy vybavíte
 
Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.00-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-17.00
Piatok 8.00-12.00  

U koho vybavíte

Ing. Zuzana Zbončáková – odborný referent v oblasti životného prostredia
kancelária č. 517/5. poschodie
telefón: 02/49 253 361
e-mail: zuzana.zboncakova@banm.sk

 


Vytvorené: 11.01.2012 10:43, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore