Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Územnoplánovacia informácia

Čo vybavíte

Územnoplánovacia informácia poskytuje informáciu o budúcom využití územia a podmienkach jeho využívania z hľadiska platného územného plánu v danom území. Územnoplánovacia informácia sa vydáva pre konkrétne vymedzené územie (či už pozemkom alebo viacerými pozemkami, alebo priestorovým ohraničením).

Čo potrebujete Žiadosť o územnoplánovaciu informáciu s potrebnýmu prílohami je možné doručiť osobne do podateľne alebo e-mailom na adresu podatelna@banm.sk

Kedy vybavíte
 
Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.00-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-17.00

U koho vybavíte

Ing. arch. Tatiana Pifková 
kancelária č. 322/3. poschodie
telefón: 02/49 253 373
e-mail: tatiana.pifkova@banm.sk

Ing. Zuzana Zbončáková
kancelária č. 321/3. poschodie
telefón: 02/49 253 361
e-mail. zuzana.zboncakova@banm.sk

Ing. arch. Veronika Volková
kancelária č. 319/3. poschodie
telefón: 02/49 253 324
e-mail: veronika.volkova@banm.sk

Ing. Karin Grešová
kancelária č. 319/3. poschodie
telefón: 02/49 253 319
e-mail: karin.gresova@banm.sk

Ing. Adriana Luknárová
kancelária č. 319/3. poschodie
telefón: 02/49 253 136
e-mail: adriana.luknarova@banm.sk

Ing. arch. Diana Hulejová
kancelária č. 320/3. poschodie
telefón: 02/49 253 245
e-mail: diana.hulejova@banm.sk


Posledná aktualizácia: 02.05.2024 13:43
Hore
Hore
Hore