Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Územnoplánovacia informácia

Čo vybavíte

Územnoplánovacia informácia poskytuje informáciu o budúcom využití územia a podmienkach jeho využívania z hľadiska platného územného plánu v danom území. Územnoplánovacia informácia sa vydáva pre konkrétne vymedzené územie (či už pozemkom alebo viacerými pozemkami, alebo priestorovým ohraničením).

Čo potrebujete Žiadosť o územnoplánovaciu informáciu s potrebnýmu prílohami je možné doručiť osobne do podateľne alebo e-mailom na adresu podatelna@banm.sk

Kedy vybavíte
 
Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.00-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-17.00

U koho vybavíte


Ing. arch. Tatiana Pifková – odborný referent v oblasti územného plánovania a stavebnej činnosti
kancelária č. 323/3. poschodie
telefón: 02/49 253 373
e-mail: tatiana.pifkova@banm.sk

Ing. arch. Zdenka Mrázová
kancelária č. 321/3. poschodie
telefón: 02/49 253 335
e-mail: zdenka.mrazova@banm.sk


Vytvorené: 11.01.2012 10:35, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore