Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Výrub drevín

Čo vybavíte

Oddelenie životného prostredia a územného plánovania miestneho úradu ako orgán ochrany prírody a krajiny vykonávajúci štátnu správu v prvom stupni:
  • vydáva súhlas na výrub drevín,
  • v rámci súhlasu na výrub drevín ukladá náhradnú výsadbu a finančnú náhradu,
  • vykonáva štátny dozor vo veciach, v ktorých rozhoduje.

Čo potrebujete

Kedy vybavíte

Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.00-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-17.00

U koho vybavíte

Ing. Marcela Dargajová
kancelária č. 505/5. poschodie
telefón: 02/49 253 777
e-mail: marcela.dargajova@banm.sk

Ing. Ondrej Chott
kancelária č. 514/5. poschodie
telefón: 02/49 253 181
e-mail: ondrej.chott@banm.sk

Mgr. Adriana Kmeťková
kancelária č. 506/5. poschodie
telefón: 02/49 253 221
e-mail: adriana.kmetkova@banm.sk
 


Vytvorené: 11.01.2012 10:42, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore