Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Výrub drevín

Čo vybavíte
 
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto ako orgán ochrany prírody  vykonávajúci v prvom stupni štátnu správu vo veciach ochrany prírody a krajiny:
  • vydáva súhlas na výrub drevín v zastavanom území obce,
  • v rámci súhlasu na výrub drevín ukladá náhradnú výsadbu a finančnú náhradu,
  • vykonáva štátny dozor vo veciach, v ktorých rozhoduje.
Príslušným orgánom ochrany prírody vo veci vydania súhlasu na výrub drevín rastúcich za hranicami zastavaného územia obce je podľa § 68 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Okresný úrad.

Čo potrebujete

Kedy vybavíte

Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.00-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-17.00
Piatok 8:00-12:00  

U koho vybavíte

Ing. Renáta Hurbanová
kancelária č. 517/5. poschodie
telefón: 02/49 253 335
e-mail: renata.hurbanova@banm.sk

Ing. Marcela Dargajová
kancelária č. 505/5. poschodie
telefón: 02/49 253 777
e-mail: marcela.dargajova@banm.sk


 


Posledná aktualizácia: 08.11.2023 15:11
Hore
Hore
Hore