Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Vyjadrenie / územnoplánovacia informácia pre účely Okresného úradu Bratislava – Pozemkový a lesný odbor

Čo vybavíte

Vyjadrenie / územnoplánovaciu informáciu pre účely Okresného úradu Bratislava – Pozemkový a lesný odbor, ktorá bude slúžiť ako príloha k:

a) žiadosti o vydanie rozhodnutia o zmene druhu pozemku podľa ust. § 11 ods. 1 písm. a) zák. č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospod. pôdy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (pred 25. júnom 1992 vplyvom ľudskej činnosti zmenil svoj charakter a nezodpovedá poľnohospodárskej pôde)

b) žiadosti o zmenu druhu poľnohospodárskeho pozemku na lesný pozemok  v  zmysle ust. § 9, ods. 1 zák. č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospod. pôdy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

c) žiadosti o vydanie stanoviska v zmysle zák. č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospod. pôdy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

d) žiadosti o dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy  v zmysle zák. č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospod. pôdy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

e) žiadosti o trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy v zmysle zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospod. pôdy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čo potrebujete

Žiadosť s potrebnými prílohami je možné doručiť poštou na adresu miestneho úradu, osobne do podateľne alebo e-mailom na adresu podatelna@banm.sk

Kedy vybavíte
 

Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.00-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-17.00


U koho vybavíte

Ing. arch. Tatiana Pifková 
kancelária č. 322/3. poschodie
telefón: 02/49 253 373
e-mail: tatiana.pifkova@banm.sk

Ing. arch. Ildikó Gunárová
kancelária č. 320/3. poschodie
telefón: 02/49 253 318
e-mail: ildiko.gunarova@banm.sk

Ing. arch. Veronika Volková
kancelária č. 319/3. poschodie
telefón: 02/49 253 324
e-mail: veronika.volkova@banm.sk

Ing. Adriana Luknárová
kancelária č. 319/3. poschodie
telefón: 02/49 253 136
e-mail: adriana.luknarova@banm.sk

Ing. arch. Diana Hulejová
kancelária č. 320/3. poschodie
telefón: 02/49 253 245
e-mail: diana.hulejova@banm.skPosledná aktualizácia: 02.05.2024 12:40
Hore
Hore
Hore