Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Splátkový kalendár

Čo vybavíte

Právnická alebo fyzická osoba môže požiadať o vypracovanie splátkového kalendára úhrady svojej pohľadávky voči mestskej časti (napríklad dlžné nájomné, pokuta). Pri pokutách uložených v správnom konaní musí byť pokuta uhradená do 3 rokov od vykonateľnosti rozhodnutia.

Žiadosť môžete podať:

Čo potrebujete (nevzťahuje sa na elektronické podanie) Kedy vybavíte
Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.00-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-17.00
Piatok 8.00-12.00  

U koho vybavíte

Mgr. Zuzana Kozáková
kancelária č. 314/3. poschodie
telefón: 02/49 253 138
e-mail: zuzana.kozakova@banm.sk

Mgr. Branislav Mogrovics
kancelária č. 106/1. poschodie
telefón: 02/49 253 609
e-mail: branislav.mogrovics@banm.sk

Mgr. Ivana Švigárová
kancelária č. 305
telefón: 02/49 253 152
e-mail: ivana.svigarova@banm.sk

Ing. Kornélia Kasmanová 
kancelária č. 312/3. poschodie
telefón: 02/49 253 137
e-mail: kornelia.kasmanova@banm.sk
 


Vytvorené: 30.01.2012 10:45, Borčin Ján