Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Nebytový priestor č. 6, na pozemku parc. č. 5413/6, na ul. Hrdličkova č. 34, k. ú. Vinohrady 26.05.2022 Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Odvolanie – predloženie spisu: „Bytový dom - Vila Magurská“ medzi ulicami Magurská, Rozvodná a Likavská v Bratislave, k. ú. Vinohrady 26.05.2022
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie alebo užívanie reklamnej stavby v zeleni pri oplotení obratiska električiek na ul. Stará Vajnorská na pozemku reg. „E“ parc. č. 4343 katastrálne územie Nové Mesto 25.05.2022 Ohlásenie odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka - hlavné mesto SR Bratislava
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie-zmena stavby pred dokončením stavby „Rekonštrukcia podkrovia – vstavba bytu č.12“ v bytovom dome na Kalinčiakovej ulici č.7 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 25.05.2022 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Inštalácia nových výťahov do bytového domu“ na Vajnorskej ul. č. 12-14 so súp. č. 1349, na Družstevnej ul. č. 1-3 so súp. č. 67 a na Kalinčiakovej ul. č. 1 24.05.2022 Kolaudačné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Vedúca/i referátu správy budov 23.05.2022 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Vedúca/i referátu obslužných činností 23.05.2022 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Výberové konanie na obsadenie funkcie: RIADITEĽ ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU, Česká 10, 831 03 BRATISLAVA 23.05.2022 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Stavebné úpravy v byte č. 16 na 1. poschodí v bytovom dome na ulici Tehelná č. 11 v Bratislave, súpisné č. 208, k. ú. Nové Mesto 23.05.2022 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Územné rozhodnutie o stavebnej uzávere “ Nobelova “ 23.05.2022 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Zápisnica z osobného vypočutia kandidátov na pozíciu riaditeľ/ka EKO-podniku verejnoprospešných služieb 19.05.2022 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Ing. Elena Moravčíková, PhD., Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, na Oddelení miestnych daní, poplatkov a licencií, v kancelárii č.xxx na Blagoevovej ul. č. 9,Bratislava v termíne do 03.06.2022 19.05.2022 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí územného konania líniovej stavby - INS B2B FTTx BA Bratislava Elektrárenská 17.05.2022 Oznámenie o začatí územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie (zastavenie konania) č. 450/2022/7002/2021/ÚKSP/JAKM-27 zo dňa 05.05.2022 17.05.2022 Zastavenie konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí stavebného konania č. 6161/2022/ÚKSP/JAKN-ozn. zo dňa 04.05.2022 16.05.2022 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí stavebného konania č. 6162/2022/ÚKSP/JAKN-ozn. zo dňa 04.05.2022 16.05.2022 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o ústnom prerokovaní návrhu na umiestnenie stavby: „ Nadstavba bytového domu, Ovručská 2, 4“ , k. ú. Nové Mesto 13.05.2022
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Sídlo Innovatrics - oznámenie o začatí stavebného konania 12.05.2022 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Opatrovateľ/ka pre poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby 11.05.2022 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí stavebného konania Rodinný dom RB - Koliba, Záruby 11.05.2022 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore