Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
"Oplotenie, záhradný domček a oporný múr na Savignonskej ul. " na pozemku parc. č. 4465/2 v katastrálnom území Vinohrady 02.11.2017 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania „Obnova bytového domu Sibírska 53-65 Bratislava" na pozemkoch parc.č. 11777/1,/2,/3,/4,/5,/6,/7 Sibírska ulica Bratislava v katastrálnom území Nové Mesto 02.11.2017 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Tannhäuser Gate s.r.o.., písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava Radlinského 37, 817 89 Bratislava v kancelári č. 503 Adresát si môže písomnosť prevziať do 17.11.2017 02.11.2017 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Mária Mašeková, rok narodenia 1997, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 17.11.2017 02.11.2017 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Stanislava Bielčiková,rok narodenia 1970, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 17.11.2017 02.11.2017 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Elektronická komunikačná sieť, Základňová stanica 1375BR, Bratislava_Vlárska 13 v Bratislave k. ú. Nové Mesto 31.10.2017 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí stavebného konania spojeného s konaním o odstránení stavby "Polyfunkčný bytový dom Račianska" na Račianskej ulici, k.ú. Nové Mesto 30.10.2017 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Výzva na predloženie dokladov - ohlásenie odstránenia nepovolenej reklamnej stavby na pozemku parc. č. 17090/1, katastrálne územie Nové Mesto, LV č. 1516, reklamná stavba č. 184 30.10.2017
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnému zámeru: Rodinný dom – dodatočné povolenie stavby, Vidlicová č. 13 v Bratislave k. ú. Vinohrady 30.10.2017 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnému zámeru: Rekonštrukcia rodinného domu, Lombardiniho č. 20 v Bratislave k. ú. Nové Mesto 30.10.2017 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
„BELLAVITA RESIDENCE – SO 05 Prístupové komunikácie a spevnené plochy“ na pozemkoch parc. č. 4431/1, 4796/1,4797,4798/1,4800/1/2/7/8/9/12/13/14/15, 4802/29, 2961/2 k.ú. Vinohrady 30.10.2017 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
"Lakeside Park Bratislava - Phase - účelová komunikácia SO A2.03 Komunikácie a spevnené plochy" na pozemkoch par. 15115/70,120,121,122, k. ú. Nové Mesto 30.10.2017 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Odvolacie konanie: Územné rozhodnutie 921/2017/UKSP/POBA-UR-08 "Bratislava_Hattalova-1977BR, optické pripojenie", pozemky reg. C parc. č.: 12795/20, 12782/2, 12780/1 a reg. E. parc. č: 21968/1 katastrálne územie Nové Mesto v Bratislave 27.10.2017 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
"Bratislava_ Mikovíniho-1319BR, optické pripojenie" na pozemkoch parc. č.: 11962/1, 11903/287, 11903/4, 11903/1, 11903/4, 11903/285, 11903/290, 11903/5, 11903/209 a 11903/208, k. ú. Nové Mesto 26.10.2017 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Žiadosť o stanovisko k zmene projektovej dokumentácie "Obytný súbor URBAN RESIDENCE, Račianska ul., Bratislava, I. etapa - časť Penziónový dom AI" 26.10.2017 Stanovisko
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Daidi, spol.s.r.o.písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava Radlinského 37, 817 89 Bratislava v kancelári č. 503 Adresát si môže písomnosť prevziať do 10.11.2017 26.10.2017 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o opakovanej dražbe Zn.3252016/2. Miesto konania dražby - Malá kongresová sála v suteréne Hotela SPECTRUM, Vladimíra Clementisa 13, 917 00 Tranava. Čas dražby: 10.30 hod. 26.10.2017 Oznámenie o konaní dražby
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o dražbe č.192017, dátum konania dražby 24.11.2017, čas konania dražby 10:30 hod., miesto konania dražby: Notársky úrad Mgr. Tatiana Vršanská Družstevná 2, 831 04 Bratislava, v priestoroch zasadacej miestnosti 26.10.2017 Oznámenie o konaní dražby
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto hľadá odborného pracovníka do oddelenia územného konania a stavebného poriadku (stavebný úrad) 26.10.2017 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
"Bellavita Residence objekty SO-07 Rekonštrukcia TS a SO-08 Prípojka NN ", na pozemkoch parc. č. 4802/29, 4800/1,/2,/7,/8,/9,/12,/13,/14,/15, 4798/1, 4796/1, 4797, 4431/1 v k. ú. Vinohrady – žiadosť o vydanie stavebného povolenia 25.10.2017 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore