Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie alebo užívanie reklamnej stavby na pozemku reg. E-KN, parc. č. 19240/3 a C-KN, parc. č. 19240/6, katastrálne územie Vinohrady (Jeséniova ul.) 20.01.2022 Ohlásenie odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka - hlavné mesto SR Bratislava
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie alebo užívanie reklamnej stavby na pozemku reg. C-KN, parc.č. 12780/176, katastrálne územie Nové Mesto (Vajnorská ul.) 19.01.2022 Ohlásenie odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka - hlavné mesto SR Bratislava
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie alebo užívanie reklamnej stavby na pozemku reg. C-KN, parc.č. 12780/176, katastrálne územie Nové Mesto (Vajnorská ul.) 19.01.2022 Ohlásenie odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka - hlavné mesto SR Bratislava
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie alebo užívanie reklamnej stavby na pozemku reg. C-KN, parc.č. 12780/176, katastrálne územie Nové Mesto (Vajnorská ul.) 19.01.2022 Ohlásenie odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka - hlavné mesto SR Bratislava
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie alebo užívanie reklamnej stavby na pozemku reg. C-KN, parc.č. 12780/176, katastrálne územie Nové Mesto (Vajnorská ul.) 19.01.2022 Ohlásenie odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka - hlavné mesto SR Bratislava
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie alebo užívanie reklamnej stavby na pozemku reg. C-KN, parc.č. 12780/176, katastrálne územie Nové Mesto (Vajnorská ul.) 19.01.2022 Ohlásenie odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka - hlavné mesto SR Bratislava
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie alebo užívanie reklamnej stavby na pozemku reg. C-KN, parc.č. 12780/176, katastrálne územie Nové Mesto (Vajnorská ul.) 19.01.2022 Ohlásenie odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka - hlavné mesto SR Bratislava
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie alebo užívanie reklamnej stavby na pozemku reg. E-KN, parc.č. 21321, LV č. 5554, katastrálne územie Nové Mesto (pri Nobelovej ul.) 19.01.2022 Ohlásenie odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka - hlavné mesto SR Bratislava
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie alebo užívanie reklamnej stavby na pozemku reg. C-KN, parc.č. 13605/83, LV č. 2277 katastrálne územie Nové Mesto (ul. pri Starom mýte) 19.01.2022 Ohlásenie odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka - hlavné mesto SR Bratislava
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie alebo užívanie reklamnej stavby na pozemku reg. C-KN, parc.č. 12780/176, katastrálne územie Nové Mesto (Vajnorská ul.) 17.01.2022 Ohlásenie odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka - hlavné mesto SR Bratislava
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie alebo užívanie reklamnej stavby na pozemku reg. C-KN, parc.č. 12780/176, katastrálne územie Nové Mesto (Vajnorská ul.) 17.01.2022 Ohlásenie odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka - hlavné mesto SR Bratislava
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Zápisnica z 1. zasadnutia členov výberovej komisie –  pracovná pozícia - riaditeľ/ka EKO - podniku VPS Bratislava-Nové Mesto 14.01.2022 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Zápisnica zo stretnutia Výberovej komisie na pozíciu riaditeľka/riaditeľ Strediska kultúry Bratislava-Nové Mesto dňa 12.01.2022 14.01.2022 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania v Slovenskej republike v roku 2022 - usmernenie 14.01.2022 Oznámenie občanom
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
LAKESIDE PARK 03 13.01.2022 Stanovisko MČ BNM ku konaniu v zmysle Z.č. 24/2006 Z.z. (EIA, SEA)
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Upratovačka 13.01.2022 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - konanie o povolení obnovy územného konania o umiestnení stavby „Nadstavba polyfunkčného objektu Škultétyho ul. Bratislava“, k. ú. Nové Mesto 10.01.2022 Zastavenie konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o doplnení projektovej dokumentácie "Obnova bytového domu Pluhová 75-77 v Bratislave“ so súp. č. 946, na pozemkoch parc. č. 12841 v katastrálnom území Nové Mesto 05.01.2022
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - „Oprava uličnej fasády vrátane okien a konštrukcie pavlači BD“ na Grösslingova 57, súpisné číslo 2470, na pozemkoch parc. č. 8802, 8801 v katastrálnom území Staré Mesto v Bratislave 03.01.2022 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Polyfunkčný objekt s apartmánmi“ ako novostavby nebytovej budovy na pozemkoch parc. č. 7213/1, 7213/2, 7213/3 katastrálne územie Vinohrady v Bratislave 03.01.2022 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore