Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Profil verejného obstarávateľa

Prehľad aktuálnych verejných obstarávaní a obchodných súťaží (kliknite na odkaz)

Plán verejného obstarávania na rok 2022

Profil verejného obstarávateľa (ÚVO)

Profil/odkaz verejného obstarávateľa na EKS


Kontaktné osoby:

Mgr. Tomáš Čajda - vedúci oddelenia dopravy, európskych fondov a verejného obstarávania
kancelária č. 609/6. poschodie
telefón: 02/49 253 123
e-mail: tomas.cajda@banm.sk

Mgr. Peter Jombík – koordinátor verejného obstarávania
kancelária č. 710/7. poschodie
telefón: 02/49 253 250
e-mail: peter.jombik@banm.sk

Jana Homolová - odborný referent verejného obstarávania
kancelária č. 716/7. poschodie
telefón: 02/49 253 406
e-mail: jana.homolova@banm.sk

 

Upozornenie: Nižšie zverejnené verejné obstarávania predstavujú archív obstarávaní do 30.6.2013. Aktuálne verejné obstarávania nájdete na stránke Verejné obstarávanie a obchodné súťaže

 
 


Vytvorené: 14.02.2013 08:53, Tettinger Marek
Hore
Hore
Hore