Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Profil verejného obstarávateľa

Prehľad aktuálnych verejných obstarávaní a obchodných súťaží (kliknite na odkaz)

 

Kontaktné osoby:

JUDr. Jaroslav Matovič
kancelária č. 710/7. poschodie
telefón: 02/49 253 250
e-mail: jaroslav.matovic@banm.sk

Jana Homolová
kancelária č. 608/6. poschodie
telefón: 02/49 253 406
e-mail: jana.homolova@banm.sk


Junácka č. 1
832 91 Bratislava

Útvar štrukturálnych fondov a verejného obstarávania
 

Upozornenie: Nižšie zverejnené verejné obstarávania predstavujú archív obstarávaní do 31.6.2013. Aktuálne verejné obstarávania nájdete na stránke Verejné obstarávanie a obchodné súťaže

 
 


Vytvorené: 14.02.2013 08:53, Tettinger Marek
Hore
Hore
Hore