Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Profil verejného obstarávateľa

Prehľad aktuálnych verejných obstarávaní a obchodných súťaží (kliknite na odkaz)

 

Kontaktné osoby:

Jana Homolová
kancelária č. 716/7. poschodie
telefón: 02/49 253 406
e-mail: jana.homolova@banm.sk

 

Upozornenie: Nižšie zverejnené verejné obstarávania predstavujú archív obstarávaní do 30.6.2013. Aktuálne verejné obstarávania nájdete na stránke Verejné obstarávanie a obchodné súťaže

 
 


Vytvorené: 14.02.2013 08:53, Tettinger Marek