Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ/ka strediska kultúry Bratislava-Nové Mesto 20.09.2021 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Územné rozhodnutie o stavebnej uzávere "Biely kríž" 20.09.2021 Rozhodnutie o stavebnej uzávere
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Územné rozhodnutie o stavebnej uzávere "Horná mlynská dolina" 20.09.2021 Rozhodnutie o stavebnej uzávere
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Územné rozhodnutie o stavebnej uzávere "Jelšová ulica" 20.09.2021 Rozhodnutie o stavebnej uzávere
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ/ka EKO PODNIKU VPS – Bratislava Nové Mesto 20.09.2021 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Modernizácia výroby čokoládovej hmoty – na pozemkoch parc.č. 12194/13 a 12194/23 (nebytová budova so súpis.č. 1563) v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 20.09.2021 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí územného konania o stavebnej uzávere v lokalite Veľký Varan/Slanec, katastrálne územie Vinohrady v Bratislave 16.09.2021 Oznámenie o začatí územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí územného konania o stavebnej uzávere v lokalite Koziarka, katastrálne územie: Vinohrady v Bratislave 16.09.2021 Oznámenie o začatí územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
"Bytový dom, Pod strážami ", pozemná stavba bytovej budovy- bytový dom pozemkoch parc. č. 6506/71, 6506/72, 6506/73, 6506/93 a 6506/94 a inžinierske stavby na pozemkoch parc.č. 6506/1, 21675/1 a 21676/2 v k. ú. Vinohrady 14.09.2021 Upovedomenie o odvolaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Vykonanie nápravy – výzva: stavebné práce v byte č.32/ 8. poschodie, bytového domu na ulici Piešťanská 5, parcelné číslo 11796/5, súpisné číslo 1639 v k. ú. Bratislava – Nové Mesto 14.09.2021
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Stavebné úpravy v byte“ v byte č. 269 na 3.posch., v bytovom dome na ulici Guothova, súpisné číslo 2758, na pozemkoch parc. č. 6090/2 a 6090/3 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 13.09.2021 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Doposlanie oznámenia o novom prejednaní územného konania "Bytový dom Vila Magurská" 13.09.2021
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Vstavba bytov do podkrovia“ bytového domu na Odborárskej ul. č. 38 a 40 v Bratislave, so súp. č. 1281 na pozemku parc. č. 13444/12 v katastrálnom území Nové Mesto 13.09.2021 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obnova a modernizácia bytového domu Kukučínova 44-46, Bratislava“, so súpis. č. 998, uskutočňovanej na pozemku parc. č. 12200/10 a 12200/11, v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 13.09.2021 Kolaudačné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stavebné úpravy v byte č. 22 na 3. poschodí v bytovom dome na ulici Račianska 79, súpis. č. 1526, postavenom na pozemku parc. č. 12142/2 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 13.09.2021 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Stavba balkónov na fasáde bytového domu Vajnorská 69-73 v Bratislave“ na ulici Vajnorská 69, 71, 73, 831 04 Bratislava, súpisné číslo 1322, na pozemku parc. č. 12288, evidovanom na liste vlastníctva č. 2899, v katastrálnom území Nové Mesto, v Bratislave 13.09.2021 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„BA1344BR BRATISLAVA_LEGIONARSKA New Radio“ pozostávajúcej z výmeny a doplnenia telekomunikačných zariadení na existujúcej stavbe verejnej elektronickej komunikačnej siete, na ul. Legionárska č. 23 v Bratislave 13.09.2021 Ohlásenie drobnej stavby
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Osadenie dvoch garážových brán“ v nebytovom priestore č. 1.03, druh nebytového priestoru – garáž, parkovacie státia P76 a P77, na úrovni 1. suterénneho poschodia budovy so súpisným číslom 13965, na ul. Pod Vtáčnikom č. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 a 26 13.09.2021 Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
NETIA,s.r.o., písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava na pobočke Radlinského 37, 817 89 Bratislava, oddelenie exekúcie 2. v kancelárii č. 528 v úradných hodinách, do 25.09.2021 10.09.2021 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Návrh na 7. zmenu rozpočtu MČ B-NM na pripomienkovanie 10.09.2021 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Oddelenie finančné a hospodárske
Stiahnuť súbor
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore