Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
MeLT,s.r.o., písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava na pobočke Radlinského 37, 817 89 Bratislava, v kancelárii č. 529 v úradných hodinách, do 24.09.2021 09.09.2021 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Zámer prenájmu bytov č. 31, 37, 41 v bytovom dome Bojnická 7545/25 07.09.2021 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Bytový dom Pod Strážami upovedomenie o dovolaní 07.09.2021 Upovedomenie o odvolaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Vedúci oddelenia investícií 06.09.2021 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Vedúci referátu dopravy a cestného hospodárstva 06.09.2021 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Vedúci oddelenia školstva 03.09.2021 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Zámer predaja pozemku registra “C“ KN parc. č. 11903/350, ostatné plochy, o výmere 98 m2, v k.ú. Nové Mesto 03.09.2021 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Zámer predaja pozemku registra “C“ KN parc. č. 11903/351, ostatné plochy, o výmere 98 m2, v k.ú. Nové Mesto 03.09.2021 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Zámer prenájmu nebytového priestoru – č. N12-901 o celkovej podlahovej ploche 16,52 m2, nachádzajúceho sa na prízemí bytového domu na ulici J. C. Hronského č. 16 – 20 v Bratislave, súpisné číslo 1636 03.09.2021 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Zámer prenájmu nebytového priestoru – športovej gymnastickej telocvične na Trnavskej ulici č. 33, súpisné číslo 3502, vybudovanej na parcele registra „C“ KN č. 15132/10 o výmere 1238m2 a 15132/11 o výmere 499m2 03.09.2021 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Bc. Michal Gordiak, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 17.09.2021 02.09.2021 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Pavol Lúčanský, rok narodenia: 1960, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 17.09.2021 02.09.2021 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Zuzana Bodišová, rok narodenia: 1978, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 17.09.2021 02.09.2021 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Referent miestneho poplatku za rozvoj 02.09.2021 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Referent miestnych daní a pracovník front office 02.09.2021 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
POLYFUNKČNÝ KOMPLEX Zátišie, novostavba, Katastrálne územie: Nové Mesto v Bratislave 24.08.2021 Oznámenie o začatí územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Nadstavba bytového domu Vajnorská 69 – 73“ v Bratislave, pozemok parc. č. 12288, v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 18.08.2021 Kolaudačné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obytný súbor URBAN RESIDENCE, Račianska ul., Bratislava – Polyfunkčný bytový dom C“, k. ú. Nové Mesto v Bratislave 18.08.2021 Kolaudačné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Začatie správneho konania o určení, že vozidlo je starým vozidlom - Saab 9-5, bez EČV striebornej farby odstránené z ulice Za kasárňou v Bratislave 18.08.2021
Stiahnuť súbor
Začatie správneho konania o určení, že vozidlo je starým vozidlom - Fiat Marea Weekend, bez EČV, striebornej farby, odstránené zo Škkultétyho ulice 2-4 v Bratislave 18.08.2021
Stiahnuť súbor
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore