Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Referent miestnych daní a pracovník front office 02.09.2021 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
POLYFUNKČNÝ KOMPLEX Zátišie, novostavba, Katastrálne územie: Nové Mesto v Bratislave 24.08.2021 Oznámenie o začatí územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Nadstavba bytového domu Vajnorská 69 – 73“ v Bratislave, pozemok parc. č. 12288, v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 18.08.2021 Kolaudačné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obytný súbor URBAN RESIDENCE, Račianska ul., Bratislava – Polyfunkčný bytový dom C“, k. ú. Nové Mesto v Bratislave 18.08.2021 Kolaudačné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Začatie správneho konania o určení, že vozidlo je starým vozidlom - Saab 9-5, bez EČV striebornej farby odstránené z ulice Za kasárňou v Bratislave 18.08.2021
Stiahnuť súbor
Začatie správneho konania o určení, že vozidlo je starým vozidlom - Fiat Marea Weekend, bez EČV, striebornej farby, odstránené zo Škkultétyho ulice 2-4 v Bratislave 18.08.2021
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá referenta pre správu, prevádzku a údržbu budov, objektov a priestorov mestskej časti 18.08.2021 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie vedúca/i oddelenia európskych fondov a verejného obstarávania 18.08.2021 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Umiestnenie stavby s názvom "Rekonštrukcia objektu - polyfunkčný objekt“, katastrálne územie Nové Mesto v Bratislave 17.08.2021 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá odborného pracovníka do oddelenia územného konania a stavebného poriadku (stavebný úrad) 17.08.2021 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - Polyfunkčný objekt Tomášikova ulica Bratislava-Nové Mesto, stavebné objekty SO 100, SO 200, SO 300, SO 500, SO 800, SO 900 16.08.2021 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Dostavba krbu“, ktorý bude umiestnený v obývacej izbe rodinného domu so súp. č. 13064, na pozemku par. č. 19016/14, na ulici Semilonská 5, v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 13.08.2021 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rodinný dom, Sliačska cesta – Amfiteáter“ na pozemkoch parc. č. 4685/1, 4685/13, 4685/14 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 11.08.2021 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Priestory autoumývarky N-01.002 stavby Národný futbalový štadión objekt SO 002 NFŠ Suterén, na ulici V. Tegelhoffa č. 4 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 10.08.2021 Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
"Národný futbalový štadión, parkovanie a doplnkové funkcie – zmena 1“, na ul. V. Tegelhoffa 4 v Bratislave, časť stavby: SO 004 NFŠ Zariadenie viažuce sa na funkciu – 12.NP FITOUT FEDORS GROUP 10.08.2021 Stanovisko
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
"Národný futbalový štadión, parkovanie a doplnkové funkcie – zmena 1“, na ul. V. Tegelhoffa 4 v Bratislave, časť stavby: SO 004 NFŠ Zariadenie viažuce sa na funkciu – 11.NP FITOUT COCA COLA 10.08.2021 Stanovisko
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
"Národný futbalový štadión, parkovanie a doplnkové funkcie – zmena 1“, na ul. V. Tegelhoffa 4 v Bratislave, časť stavby: SO 004 NFŠ Zariadenie viažuce sa na funkciu - 7.NP FITOUT JUDr. Peter Dobrovodský & spol., s.r.o. 10.08.2021 Stanovisko
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
"Národný futbalový štadión, parkovanie a doplnkové funkcie – zmena 1“, na ul. V. Tegelhoffa 4 v Bratislave, časť stavby: SO 004 NFŠ Zariadenie viažuce sa na funkciu - 10.NP FITOUT FUTURE BROTHERS 10.08.2021 Stanovisko
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Zdenka Barbuščáková, rok narodenia: 1960, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 25.08.2021 10.08.2021 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - stavebné objekty „SO02 Areálový vodovod, SO03 Areálový plynovod, SO04 Areálová splašková kanalizácia, SO05 Areálová dažďová kanalizácia, v lokalite Pod Vachmajstrom, k. ú. Vinohrady v rámci stavby „Príprava územia pre byt. výstavbu" 10.08.2021 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore