Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Rozhodnutie - „POLYFUNKČNÝ OBJEKT TOMAŠÍKOVA ULICA – BRATISLAVA – NOVÉ MESTO“, Stavebné objekty: SO 202, SO 501, SO 501.1, na ulici Tomášikova v Bratislave, na pozemku parc. č. 15115/7 a pozemku E-KN parc. č. 15115/3 v k. ú. Nové Mesto v Bratislava 22.07.2021 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - „Stavebné úpravy v byte“ v byte č. 138 na 10.posch., v bytovom dome na ulici Ladislava Dérera, súpisné číslo 2750, na pozemku parc. č. 6091/12 a 6091/7 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 20.07.2021 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
"Rekonštrukcia Bárdošovej ulice, II. etapa – SO 01 – Komunikácie “ v Bratislave, na pozemku parc. č. 21663/2, 21663/1, 6003/7, 6003/16, katastrálne územie Vinohrady 20.07.2021 Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
Špeciálny stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - „SO 10 Spevnené plochy“, v rámci stavby „Obytný súbor 6 RD Jurská“ na Jurskej ulici v Bratislave, na pozemku parc. č. 13410/1, /8, /9, /10, katastrálne územie Nové Mesto 20.07.2021 Stavebné povolenie
Špeciálny stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu opatrovateľ/ka pre poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby 16.07.2021 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu REFERENT/KA MIESTNEHO POPLATKU ZA ROZVOJ 16.07.2021 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Úplná a čiastočná uzávierka miestnej komunikácie III. triedy ul. Pri Starej prachárni v Bratislave, v termíne: 19. 07. 2021 - 15.11.2021 16.07.2021 Povolenie
Oddelenie dopravy, európskych fondov a verejného obstarávania
Stiahnuť súbor
„Vonkajšie zasklenie balkónového priestoru“, ktoré je súčasťou bytu č. 22 na 6. poschodí bytového domu so súpisným číslom 1519, na ul. Račianska č. 63, na pozemkoch parc. č. 11794/2 a 11794/3, v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 14.07.2021 Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - stavebné úpravy v byte č. 16 na 1. poschodí v bytovom dome na ulici Tehelná č. 11 v Bratislave, súpisné č. 208, na pozemkoch parc. č. 11552/5, 11551/4, 11552/6, 11553/5, 11550/4 a 11550/13, v katastrálnom území Nové Mesto 14.07.2021 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Obytný súbor Dolný Slanec - stavebné objekty SO205 - predĺženie komunikácie na Horskej ul., SO 206 - miestna komunikácia smer Horská-Račianska ul., k. ú. Rača v Bratislave 14.07.2021 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Stavebné úpravy v byte“ v byte č. 269 na 3.posch.(podľa LV 4423), v bytovom dome na ulici Guothova, súpisné číslo 2758, na pozemku parc. č. 6090/2 a 6090/3 v k. ú. Vinohrady v Bratislave 13.07.2021 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Územný plán zóny Kamenné sady 2021 12.07.2021 Oznámenie o začatí obstarávania územnoplánovacej dokumentácie
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Matrikár/matrikárka 12.07.2021 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Odborný pracovník v oddelení územného konania a stavebného poriadku 12.07.2021 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Vedúci referátu dopravy a cestného hospodárstva 12.07.2021 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie reklamnej stavby na ul. Zátišie, pri odbočke na Halašovu ul. v Bratislave, na pozemku Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, parc.č. 12780/17, katastrálne územie Nové Mesto 12.07.2021 Ohlásenie odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka - hlavné mesto SR Bratislava
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie VEDÚCEHO ODDELENIA ŠKOLSTVA 12.07.2021 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
„Zasklenie balkóna“, ktorý je súčasťou bytu č. 56 na 6. poschodí bytového domu so súpisným číslom 1625, na ul. Mikovíniho č. 15, na pozemkoch parc. č. 11900/1 a 11900/2, v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 08.07.2021 Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o dražbe Zn. 132/2021, dátum konania dražby 30.07.2021 Čas otvorenia dražby: 10:00 hod., Miesto konania dražby: U9, a.s., Zeleninárska 6, 821 08 Bratislava 07.07.2021 Oznámenie o konaní dražby
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
„SO 10.3 prípojka NN“ v rámci stavby rodinných domov „Projekt Jeséniova – átriové domy“ na uliciach Hlavná, Štvrtá, Jeséniova, na pozemkoch parc. č. 21680, 21685, 21691 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 06.07.2021 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore