Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu opatrovateľ/ka pre poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby 15.02.2022 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Zápisnica z neverejného a verejného vypočutia kandidátov na pozíciu riaditeľka/riaditeľ Strediska kultúry Bratislava-Nové Mesto 14.02.2022 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
„Obnova bytového domu na ul. Osadná č. 2 v Bratislave“ na pozemku s parcelným číslom 11308/3 na Osadnej ulici v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 14.02.2022 Kolaudačné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o prerokovaní návrhu Zadania Územného plánu zóny Podhorský pás - Koziarka 11.02.2022 Oznámenie o prerokovaní návrhu zadaní
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o prerokovaní návrhu Zadania Územného plánu zóny Podhorský pás - Veľký Varan/Slanec 11.02.2022 Oznámenie o prerokovaní návrhu zadaní
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie alebo užívanie reklamnej stavby na pozemku reg. C-KN, parc.č. 13662/1, katastrálne územie Nové Mesto (pri odbočke Turbínová x Elektrárenská ul.) 09.02.2022 Ohlásenie odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka - hlavné mesto SR Bratislava
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Modernizácia železničného uzla Bratislava – vetva VÝCHOD 09.02.2022 Stanovisko MČ BNM ku konaniu v zmysle Z.č. 24/2006 Z.z. (EIA, SEA)
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie alebo užívanie reklamnej stavby na pozemku reg. C-KN, parc.č. 13662/1, katastrálne územie Nové Mesto (pri odbočke Turbínová x Elektrárenská ul.) 07.02.2022 Ohlásenie odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka - hlavné mesto SR Bratislava
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o prerokovaní návrhu Zadania Územného plánu zóny Kamenné sady 2021 07.02.2022 Oznámenie o prerokovaní návrhu zadaní
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom stavebnom povolení - byt č. 32/ 8. poschodie, bytového domu na ulici Piešťanská 5, parcelné číslo 11796/5, súpisné číslo 1639 v katastrálnom území Bratislava – Nové Mesto 04.02.2022 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie alebo užívanie reklamnej stavby na pozemku reg. C-KN, parc.č. 13662/1, katastrálne územie Nové Mesto (pri odbočke Turbínová x Elektrárenská ul.) 04.02.2022 Ohlásenie odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka - hlavné mesto SR Bratislava
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie alebo užívanie reklamnej stavby na pozemku reg. C-KN, parc.č. 13662/1, katastrálne územie Nové Mesto (pri odbočke Turbínová x Elektrárenská ul.) 04.02.2022 Ohlásenie odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka - hlavné mesto SR Bratislava
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie alebo užívanie reklamnej stavby na pozemku reg. C-KN, parc.č. 13662/1, katastrálne územie Nové Mesto (pri odbočke Turbínová x Elektrárenská ul.) 04.02.2022 Ohlásenie odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka - hlavné mesto SR Bratislava
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu referent/ka rozpočtu 04.02.2022 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu referent/ka miestneho poplatku za rozvoj 04.02.2022 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie alebo užívanie reklamnej stavby na pozemku reg. C-KN, parc.č. 13662/1, katastrálne územie Nové Mesto (pri odbočke Turbínová x Elektrárenská ul.) 03.02.2022 Ohlásenie odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka - hlavné mesto SR Bratislava
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie alebo užívanie reklamnej stavby na pozemku reg. C-KN, parc.č. 13662/1, katastrálne územie Nové Mesto (pri odbočke Turbínová x Elektrárenská ul.) 03.02.2022 Ohlásenie odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka - hlavné mesto SR Bratislava
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Územné rozhodnutie na umiestnenie stavby – "RD Husova" na pozemkoch reg. C-KN 6962, 6963, 6964 a 21684 (Husova ul.) v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 03.02.2022 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Allice, s.r.o., písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava na pobočke Radlinského 37, 811 07 Bratislava, v kancelárii č. 503 v úradných hodinách, do 18.02.2022 03.02.2022 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Zápisnica z online stretnutia Výberovej komisie na pozíciu riaditeľka/riaditeľ Strediska kultúry Bratislava-Nové Mesto 02.02.2022 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore