Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Jamiwa Desing s.r.o., písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava, Radlinského 37 v kancelárii č. 503 v úradných hodinách, v termíne do 23.10.2019 08.10.2019 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
TEOCAR s.r.o., písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava, Radlinského 37 v kancelárii č. 528 v úradných hodinách, v termíne do 23.10.2019 08.10.2019 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Ahmed Majbour, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 23.10.2019 08.10.2019 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Thinh Hoangvan, rok narodenia: 1966, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 23.10.2019 08.10.2019 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Vladimír Uhrin, rok narodenia: 1964, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 23.10.2019 08.10.2019 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Immobilex Bratislava s.r.o., písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava, Radlinského 37 v kancelárii č. 404 v úradných hodinách, v termíne do 23.10.2019 08.10.2019 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Eva Gálová, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 22.10.2019 07.10.2019 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Alessandro Grillo, rok narodenie 1976, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 22.10.2019 07.10.2019 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Mgr. Jozef Kováčik, písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava, Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava, v kancelárii č.210 termíne do 22.10.2019 07.10.2019 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania o vydanie súhlasu na výrub 6 ks drevín a 85 m2 krovitých porastov rastúcich na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 7213/1, 7214, k. ú. Vinohrady, na ulici Jaskov rad v Bratislave 04.10.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oľga Farkašová, rok narodenia: 1964, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 19.10.2019 04.10.2019 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Natália Strechajová, , písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 19.10.2019 04.10.2019 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
„Bytový dom – Podniková ulica, Bratislava“ na Podnikovej ulici v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 04.10.2019 Prerušenie konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Exim Euro s.r.o., písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava, Radlinského 37 v kancelárii č. 404 v úradných hodinách, v termíne do 18.10.2019 03.10.2019 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Zuzana Sviteková, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 18.10.2019 03.10.2019 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Povolenie na výrub 2 ks drevín cestnej zelene pri miestnej komunikácii III. triedy ul. Kominárska na pozemku parc. č. 21996/1, k. ú Nové Mesto v Bratislave 03.10.2019 Rozhodnutie
Oddelenie výstavby a investícií
Stiahnuť súbor
QI YUN, s.r.o., písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava, Radlinského 37 v kancelárii č. 526 v úradných hodinách, v termíne do 18.10.2019 03.10.2019 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Martin Ráhl, rok narodenia: 1973, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 18.10.2019 03.10.2019 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Lucia Racsaková,l rok narodenia: 1984, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 18.10.2019 03.10.2019 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Rodinný dom „G“ VER.2 – dodatočné povolenie stavby, Cesta na Ahoj, medzi Neronetovou ul. a Alibernetovou ul. v Bratislave, k. ú. Vinohrady 02.10.2019 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore