Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Ondrej Orvoš, rok narodenia 1966, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 28.12.2017 13.12.2017 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnému zámeru: Zmrzlinový stánok, Riazanská ulica v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 13.12.2017 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnému zámeru: Rekreačná chata, Vtáčnik v Bratislave, k. ú. Vinohrady 13.12.2017 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnému zámeru: Búranie garáže, Za kasárňou č. 24 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 13.12.2017 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
„Vstavba bytu do existujúceho podkrovia“ bytového domu so súpisným číslom 1320, na pozemku parc. č. 12206/1, v katastrálnom území Nové Mesto, na Vajnorskej ul. č. 57,59,61,63 – vo vchode č. 63, v Bratislave 13.12.2017 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe č.022/2017,dátum konania dražby 18.01.2018 o 11.00 hod., miesto konania dražby: Národné tenisové cemtrum (NTC), Príkopová 6 Bratislava II. poschodie, sála č.1 13.12.2017 Oznámenie o konaní dražby
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie vo veci súhlasu na výrub 2 ks kríkových skupín na pozemku 5440/4, k. ú. Vinohrady na Limbovej ulici 11.12.2017 Rozhodnutie o súhlase na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 21 ks stromov rastúcich na pozemkoch registra "C" KN p. č. 15132/59 a 15132/99 v k. ú. Nové Mesto na Tomášikovej – Trnavskej ul. 08.12.2017 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 11 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 21242/6, k. ú. Vinohrady, na ulici Jaskový rad v Bratislave 08.12.2017 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania - "Obnova bytového domu NOVÁ DOBA III.“ so súpisným číslom 1358, umiestenej na pozemku parc. č. 15123/2, v katastrálnom území Nové Mesto 08.12.2017 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí územného konania líniovej stavby „FTTH_LIMBOVÁ - 0288BR, BRATISLAVA - Na Revine - 1279BR, DERERA - 1100BR, PROKOPA VELKEHO - 0010BR, TV JOJ - KOLIBA - 0619BR, KOLIBA - 0192BR, BRATISLAVA - JESENIOVA2 - 1220BR, BRATISLAVA - SUCHA " 07.12.2017 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí územného konania líniovej stavby “FTTC TV JOJ - KOLIBA - 0619BR, KOLIBA - 0192BR, BRATISLAVA JESENIOVA2 - 1220BR, BRATISLAVA_SUCHA -1981 BR, optické pripojenie“ 07.12.2017 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnému zámeru: Rekonštrukcia rodinného dvojdomu – zmena dokončenej stavby, Ursínyho č. 9 Bratislava, k. ú. Nové Mesto 06.12.2017 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie vo veci súhlasu na výrub dreviny dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 6635, k. ú. Vinohrady, na Suchej ulici v Bratislave 06.12.2017 Rozhodnutie o súhlase na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie vo veci súhlasu na výrub dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 13322/7, k. ú. Nové Mesto, na Ormisovej ulici v Bratislave 06.12.2017 Rozhodnutie o súhlase na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Umiestnenie líniovej stavby “Panorama-Koliba-BA-optická prípojka“ katastrálne územia Nové Mesto a Vinohrady v Bratislave 06.12.2017 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obnoviteľný zdroj tepla so záložným zdrojom „ na pozemkoch parc. č. 12272/1,/2 na Riazanskej ulici v Bratislave v katastrálnom území Nové Mesto, pre stavebníkov vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome Riazanská ul. č. 48-50 Bratislava 06.12.2017 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania o zmene v užívaní stavby a nariadenie ústneho pojednávania - zmena v užívaní časti stavby bytového domu na Kominárskej 6 v Bratislave, súp.č. 142 , na pozemku parc.č. 11462/8 v k.ú. Nové Mesto z nebytového priestoru č. N02 06.12.2017 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto hľadá organizačno-administratívneho pracovníka do denného centra seniorov 06.12.2017 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie vo veci súhlasu na výrub 12ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 18204/1, k. ú. Vinohrady, v lokalite Záruby III v Bratislave 06.12.2017 Rozhodnutie o súhlase na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore