Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
"FO_BA_Za kasárňou_1171BR" líniová stavba – optické pripojenie, katastrálne územie Nové Mesto v Bratislave 16.12.2020 Oznámenie o začatí územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Zverejnenie povolenia na zmenu stavby pred jej dokončením: “Obytný súbor URBAN RESIDENCE – Polyfunkčný bytový dom C“ (SO 14) na Račianskej ulici v Bratislave, na pozemkoch parc. č. 11486/8, 11486/80, 11486/81, 11486/82 v k. ú. Nové Mesto v Bratislave 16.12.2020 Povolenie zmeny stavby pred dokončením
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie vo veci súhlasu na výrub 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 17063/16, k. ú. Nové Mesto, na ulici Stará Vajnorská v Bratislave 16.12.2020 Rozhodnutie o súhlase na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania o zmene územného rozhodnutia: „Obytný súbor Škultétyho, 2.fáza, (3,4. etapa)“ , Katastrálne územie Nové Mesto v Bratislave 15.12.2020 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o predĺžení lehoty na pripomienkovanie návrhu na územné rozhodnutie: „Novostavba bytového domu SO 01 a SO 02“, katastrálne územie Vinohrady v Bratislave 14.12.2020
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie: „BA_Nové Mesto, Mandľovníková, NNK“ na Mandľovníkovej ul., na pozemku reg. KN „C“ parc. č. 22303 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 14.12.2020 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o akceptovaní postavenia účastníka konania v územnom konaní: „Novostavba bytového domu SO 01 a SO 02“, katastrálne územie Vinohrady v Bratislave 14.12.2020
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Stavebné úpravy rodinného domu (rekonštrukcia), ul. Pod Strážami v Bratislave, k. ú. Vinohrady 11.12.2020 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Rodinný dom, Bratislava – Nové mesto, Koziarka v Bratislave, k. ú. Vinohrady 11.12.2020 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Chatový objekt, Koziarka v Bratislave, k. ú. Vinohrady 11.12.2020 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: BA KBV Biely Kríž, Skalická cesta v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 11.12.2020 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Zverejnenie oznámenia o začatí stavebného konania po vydanom územnom rozhodnutí „Nadstavba polyfunkčného objektu Škultétyho ul. Bratislava“ , k. ú. Nové Mesto 10.12.2020 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie na umiestnenie inžinierskej stavby verejnej elektronickej komunikačnej siete s názvom „INS FTTH BA Kramáre Ambrova“, k. ú. Vinohrady 10.12.2020 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obnova bytového domu Varšavská 24, Bratislava“, na pozemku parc.č. 13066/27, súpisné číslo stavby 83, katastrálne územie Nové Mesto 09.12.2020 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
"Samoobslužná bezdotyková umyváreň Vajnorská", na pozemku reg. C-KN parc.č. 13633/1 (stavba), 13631, 13633/14, 13633,15, 13633/16, 13633/18 a 13625/6 (reg. E-KN parc.č. 13625/101-Magnetová ul.) (prípojky), k. ú. Nové Mesto v Bratislave 09.12.2020 Oznámenie o začatí územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie vo veci súhlasu na výrub 3 ks drevín na pozemku registra „C“ KN parc. č. 13664/137, k. ú. Nové Mesto, na Turbínovej ulici v Bratislave 09.12.2020 Rozhodnutie o súhlase na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí územného konania v novom prejednaní „Polyfunkčný komplex Fenix park Bratislava“, katastrálne územie Nové Mesto v Bratislave 09.12.2020 Oznámenie o začatí územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Interiér sídla spoločnosti PS STAVBY, s.r.o.- zmena dispozície a prepojenie vnútorných nebytových priestorov“ na Hálkovej ul. č. 1/A , Letnej ul. č 5 v Bratislave, so súp. č. 392, na pozemkoch parc. č. 11738/2, 11738/5, 11738/6 v k. ú. Nové Mesto 08.12.2020 Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby a nariadenie ústneho pojednávania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obnova bytového domu“ na ulici Vihorlatská 2 v Bratislave, súpis. č. 1019, na pozemku parc. č. 13689/1 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 07.12.2020 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie: Stavebné úpravy v byte č. 19 na 5.poschodí v bytovom dome na ulici Račianska 25 v Bratislave, súpis. č. 1508, na pozemkoch parc. č. 11927/1 a 11927/2 v katastrálnom území Nové Mesto 07.12.2020 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore