Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Územný plán zóny Kamenné sady 2021 12.07.2021 Oznámenie o začatí obstarávania územnoplánovacej dokumentácie
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Matrikár/matrikárka 12.07.2021 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Odborný pracovník v oddelení územného konania a stavebného poriadku 12.07.2021 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Vedúci referátu dopravy a cestného hospodárstva 12.07.2021 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie reklamnej stavby na ul. Zátišie, pri odbočke na Halašovu ul. v Bratislave, na pozemku Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, parc.č. 12780/17, katastrálne územie Nové Mesto 12.07.2021 Ohlásenie odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka - hlavné mesto SR Bratislava
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie VEDÚCEHO ODDELENIA ŠKOLSTVA 12.07.2021 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
„Zasklenie balkóna“, ktorý je súčasťou bytu č. 56 na 6. poschodí bytového domu so súpisným číslom 1625, na ul. Mikovíniho č. 15, na pozemkoch parc. č. 11900/1 a 11900/2, v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 08.07.2021 Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o dražbe Zn. 132/2021, dátum konania dražby 30.07.2021 Čas otvorenia dražby: 10:00 hod., Miesto konania dražby: U9, a.s., Zeleninárska 6, 821 08 Bratislava 07.07.2021 Oznámenie o konaní dražby
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
„SO 10.3 prípojka NN“ v rámci stavby rodinných domov „Projekt Jeséniova – átriové domy“ na uliciach Hlavná, Štvrtá, Jeséniova, na pozemkoch parc. č. 21680, 21685, 21691 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 06.07.2021 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí územného konania o stavebnej uzávere “ K r a h u l č i a “, katastrálne územie Vinohrady v Bratislave 06.07.2021 Oznámenie o začatí územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Základňová stanica LTE a GSM BA_RAM_A“ nachádzajúca sa na streche existujúceho bytového domu so súpisným číslom 1548, na ul. Račianska č. 2, na pozemku parc. č. 11458/1, v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 06.07.2021 Ohlásenie drobnej stavby
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Úplná uzávierka miestnej komunikácie III. triedy Royova ulica v Bratislave, mestská časť Bratislava - Nové Mesto z dôvodu rekonštrukcie plynovodov v termíne: 28. 06. 2021 - 17. 09. 2021 06.07.2021 Povolenie
Oddelenie dopravy, európskych fondov a verejného obstarávania
Stiahnuť súbor
Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie alebo užívanie reklamnej stavby na pozemku reg. C-KN, parc.č. 11436/1, katastrálne územie Nové Mesto. 01.07.2021 Ohlásenie odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka - hlavné mesto SR Bratislava
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie alebo užívanie reklamnej stavby na pozemku reg. E-KN, parc. č. 13330/1, katastrálne územie Nové Mesto, pri obratisku električiek Gaštanový Hájik, pri chodníku na Račianskej ul. v Bratislave 01.07.2021 Ohlásenie odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka - hlavné mesto SR Bratislava
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá vedúcu/vedúceho referátu dopravy a cestného hospodárstva 01.07.2021 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá vedúcu/vedúceho oddelenia investícií 01.07.2021 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá referentku/referenta miestnych daní a pracovníka front office 01.07.2021 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá právnika/právničku 01.07.2021 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
„Obytný súbor PANORAMA – KOLIBA, rozdelenie komerčného priestoru“ v nebytovom priestore č. 3 na prízemí bytového domu na Svätovavrineckej ulici 2A, súpisné číslo 13593, na pozemku parc. č. 4883/2 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 30.06.2021 Kolaudačné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Výzva na preukázanie oprávnenia na užívanie reklamnej stavby na pozemku reg. E-KN, parc.č. 12211, katastrálne územie Nové Mesto, pri chodníku na Vajnorskej ul. v Bratislave 30.06.2021 Ohlásenie odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka - hlavné mesto SR Bratislava
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore