Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.

 


Názov Dátum Druh Súbor
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN parcela č. 6088/46 v k. ú. Vinohrady (Guothova ulica v Bratislave) 08.02.2024 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a dopravy
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub 69 ks stromov a 131,5 m2 krovitých porastov rastúcich na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 13703/22, 13703/23, 13703/27, v k. ú. Nové Mesto, Magnetová ulica, Rožňavská ulica 08.02.2024 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a dopravy
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub 2 ks drevín rastúcich na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 18178/14, 18174/27, v k. ú. Vinohrady, Sovia ulica 08.02.2024 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a dopravy
Stiahnuť súbor
Návrh VZN - o určení spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 08.02.2024 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Návrh VZN - o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a o mieste a čase zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky 08.02.2024 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín rastúcich na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 15111/113, 15111/114, 15111/117, 15111/120 v k. ú. Nové Mesto (Tomášikova – Rožňavská ulica v Bratislave) 06.02.2024 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a dopravy
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub 2 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parcela č. 19229/188 v k. ú. Vinohrady (Sliačska ulica v Bratislave) 06.02.2024 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a dopravy
Stiahnuť súbor
Zápisnica zo stretnutia výberovej komisie na pozíciu "Riaditeľ/Riaditeľka Strediska kultúry Bratislava-Nové Mesto" 06.02.2024 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub 3 ks drevín, Chrasťová ulica 06.02.2024 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a dopravy
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub jedného kusu dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 4940/1 v k. ú. Vinohrady 06.02.2024 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a dopravy
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub vydanie súhlasu na výrub jedného kusu dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 5975/2 v k. ú. Vinohrady 06.02.2024 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a dopravy
Stiahnuť súbor
Opatrovateľ/ka terénnej opatrovateľskej služby 05.02.2024 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie súhlas žiadateľovi na výrub 32 ks drevín rastúcich na pozemkoch registra „C“ KN s parc. č. 13619/1, 17029/1, 13616/2, v k. ú. Nové Mesto na Vajnorskej ulici v Bratislave 05.02.2024 Rozhodnutie o súhlase na výrub drevín
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a dopravy
Stiahnuť súbor
Zápisnica 7/2023 o prešetrení petície - Petícia k prerokovaniu návrhu „ÚPNZ Horný Kramer 2020 Nový návrh“ – za zrušenie verejnej komunikácie HK 1.2 05.02.2024 Oznámenie občanom
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Referent/ka pre komunikáciu 02.02.2024 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub jedného kusu dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 12194/1 v k. ú. Nové Mesto z dôvodu rozšírenia plochy odpadového hospodárstva 02.02.2024 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a dopravy
Stiahnuť súbor
Oznámenie o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku materskej školy a školskému zariadeniu v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 31.01.2024 Oznámenie občanom
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Opatrovateľ a administratívny pracovník do Zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov 30.01.2024 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Opatrovateľ a administratívny pracovník do Zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov 30.01.2024 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Odborný/á referent/ka stavebného úradu 29.01.2024 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore