Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.

 


Názov Dátum Druh Súbor
Vedúca/Vedúci referátu životného prostredia 25.05.2023 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o zrušení výberového konania na pozíciu hlavná kuchárka 23.05.2023 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu Administratívny pracovník stavebného úradu 22.05.2023 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu Administratívny pracovník v registratúre stavebného úradu 22.05.2023 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub 9 ks drevín a 3 krovitých porastov s celkovou plochou 65 m2 rastúcich na pozemkoch registra „C“ KN s parc. č. 19470/26, 19470/29, 19470/30, 19465/44, v k. ú. Vinohrady, na Vlárskej ulici v BA 22.05.2023 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a dopravy
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu koordinátor/ka denného centra Stromová 19.05.2023 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Vedúca/Vedúci oddelenia správy a majetku 18.05.2023 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - časti stavby s názvom „Polyfunkčný objekt Račianska-Pionierska, Bratislava“, k. ú. Nové Mesto 17.05.2023 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Staromestská knižnica - pobočka Záhrebská, Bratislava, Rekonštrukcia v rozsahu priestorov pobočky, na 1. a 2. nadzemnom podlaží budovy, k. ú. Staré Mesto 17.05.2023 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Výmena výplní okenných otvorov na 2. nadzemnom podlaží budovy pre obchod, Račianska 9, stavba súp. č. 1503 na pozemku reg. C KN parc. č.11929/3 k. ú. Nové Mesto 17.05.2023 Predĺženie stavebného povolenia
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Asistent/ka pre oddelenie sociálnych služieb 16.05.2023 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN parcela č. 6618/2, k. ú. Vinohrady, Chrasťová ul. 35 v Bratislave 16.05.2023 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a dopravy
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - stavebné úpravy s názvom „Zväčšenie stavebného otvoru na loggiu“ prislúchajúcu k bytu č. 3, na 1. poschodí na ulici Pluhová č. 75, k. ú. Nové Mesto 16.05.2023 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Výstavba technológie na vysokoúčinnú kombinovanú výrobu elektriny a tepla ako náhrady za súčasné zdroje v SCZT Východ, Akumulácia tepelnej energie 16.05.2023 Oznámenie občanom o konaní v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. (EIA, SEA)
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a dopravy
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie vo veci súhlasu na výrub 2 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN s parc. č. 17841/1 a 17841/5, v k. ú. Vinohrady, na Muštovej ulici v Bratislave 16.05.2023 Rozhodnutie o súhlase na výrub drevín
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a dopravy
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN parcela č. 13433/1 v k. ú. Nové Mesto (Nobelova ulica v Bratislave) 15.05.2023 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a dopravy
Stiahnuť súbor
Úplná uzávierka miestnej komunikácie III. triedy ul. Viktora Tegelhoffa v Bratislave, z dôvodu kultúrneho podujatia na NFŠ, v termíne: 27.05.2023 - 28.05.2023 15.05.2023 Povolenie
Oddelenie investícií a dopravy
Stiahnuť súbor
Referent územného plánovania 15.05.2023 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie vo veci súhlasu na výrub 2 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN s parc. č. 15132/4 a 15119/1 v k. ú. Nové Mesto (areál Kuchajda v Bratislave) 15.05.2023 Rozhodnutie o súhlase na výrub drevín
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a dopravy
Stiahnuť súbor
2303-2023_R_predĺženie platnosti SP- RETAIL LEASE, s.r.o., 15.05.2023 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore