Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
„Oprava fasády dvornej časti bytového domu“, na Dobrovičovej ul. č. 13 v Bratislave, súpis. č. 124, na pozemku parc. č. 8928/1 v katastrálnom území Staré Mesto 17.06.2019 Dodatočné stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: SPORT HOUSE PASIENKY - polyfunkčný objekt, Trnavská cesta v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 17.06.2019 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Modernizácia nákupného centra POLUS CITY CENTER, fáza C, D1, D2, E, Vajnorská 100 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 17.06.2019 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Rozšírenie komunikácií Strážna, Jeséniova, Hlavná a Podkolibská v Bratislave, k. ú. Vinohrady 17.06.2019 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Rodinný dom RBR1, Dvanásta ul. v Bratislave, k. ú. Vinohrady 17.06.2019 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: RD Pekná cesta v Bratislave, k. ú. Vinohrady 17.06.2019 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Rozšírenie kapacity štrkového hospodárstva v Premac, Bratislava, Stará Vajnorská 25 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 17.06.2019 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: 2 SOVY – DOM 1, Sovia ul. v Bratislave, k. ú. Vinohrady 17.06.2019 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Rodinný dom, novostavba, Vidlicová 37 v Bratislave, k. ú. Vinohrady 17.06.2019 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: D_BA_Cakov_1, lokalita Vtáčnik, Rolničky, Tupého ul. v Bratislave, k. ú. Vinohrady 14.06.2019 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Asanácia objektov BRS, a. s., Stará Vajnorská č. 17 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 13.06.2019 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Rekonštrukcia rodinného domu, Letecká 7 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 13.06.2019 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Prestavba rodinného domu, Varšavská 12 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 13.06.2019 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Zdenko Čajkovský, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 27.06.2019 12.06.2019 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Výmena výplní otvorov a väzníkového krovu, Vajnorská č. 93 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 11.06.2019 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Odborný referent v oblasti územného plánovania 10.06.2019 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Eva Gálová, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 25.06.2019 10.06.2019 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
„Obnova bytového domu,“ so súp. č. 768, na ul. Halašova č. 41, na pozemku parc. č. 12636/1 v kat. území – Nové Mesto v Bratislave 10.06.2019 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania o výrube 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 13695/4, k. ú. Nové Mesto, ktorý je v majetku spoločnosti Istrochem Reality, a. s., na Chemickej ulici č. 6 v Bratislave 07.06.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Predloženie dovolania „Základňová stanica elektronickej komunikačnej siete 1969BR-Bellova, Bratislava“, na pozemku parc. č. 7094/1, v kat. úz. Vinohrady, na Bellovej ul. v Bratislave 06.06.2019
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore