Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Martin Masaryk rok narodenia 1969, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 30.01.2018 15.01.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Vladimír Filípek, rok narodenia 1965, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 30.01.2018 15.01.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnému zámeru: Rodinné domy s tromi bytovými jednotkami, Sliačska ul. v Bratislave, k. ú. Vinohrady 12.01.2018 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnému zámeru: Rodinný dom, Ďurgalova ul. v Bratislave, k. ú. Vinohrady 12.01.2018 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto hľadá asistenta/pracovníka sekretariátu starostu 12.01.2018 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Umiestnenie líniovej stavby " BA_Est-Žabí majer, 2. stavba, vývody 22kV – Kabelizácia 22kV vzdušných vedení VN 212 a VN 411" na Ceste mládeže, Kamzík, Laurotová, Neronetová, Horská v katastrálnych územiach Nové Mesto, Vinohrady, Rača v Bratislave 12.01.2018 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obnova bytového komplexu Nová Doba II“, na Vajnorskej ul. č. 48-62 v Bratislave so súpisným č. 1356 na pozemku parc. č. 11285/2 v katastrálnom území Nové Mesto 12.01.2018 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oprava rozhodnutia č. 2006/2017/SILJ-17 zo dňa 19.09.2017 12.01.2018
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Rekonštrukcia a prístavba RD, ul. Svätovojtešská 3 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 12.01.2018 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Prepojenie vstupného vestibulu a študentského parku Farmaceutickej fakulty UK Bratislava, Kalinčiakova ul. v Bratislave k. ú. Nové Mesto 12.01.2018 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnému zámeru: Rodinné domy H+S, Koliba - Vtáčnik v Bratislave, k. ú. Vinohrady 12.01.2018 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania o zmene v užívaní stavby a nariadenie ústneho pojednávania „Priestor č. 1-5“, na prízemí bytového domu so súp. č. 1509 na pozemkoch parc. č. 11887/2,3,4 v k.ú. Nové Mesto, na Račianskej ul. č. 29 12.01.2018 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnému zámeru: "DOMY KRAMÁRE" prestavba, dostavba a nadstavba objektov A+B, Jelšová ulica, Uhrova ulica v Bratislave, k. ú. Vinohrady 12.01.2018 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnému zámeru: Štyri rodinné domy, Strážna, Na rozhliadke v Bratislave, k. ú. Vinohrady 12.01.2018 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnému zámeru: Rodinný dom Bárdošova – zmena stavby pred dokončením Bárdošova 66 v Bratislave, k. ú. Vinohrady 12.01.2018 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnému zámeru: Zmena účelu užívania, Račianska 29 v Bratislave, k. ú. Vinohrady 12.01.2018 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Rekreačný dom - Koziarka, Bratislava, k. ú. Vinohrady 12.01.2018 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Parkovisko k RD, Bárdošová ul. č. 1 v Bratislave, k. ú. Vinohrady 12.01.2018 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Zimná záhrada, Bárdošová ul. č. 1 v Bratislave, k. ú. Vinohrady 12.01.2018 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Cyklotrasa Rožňavská, úsek: križovatka Tomášikova - železničný nadjazd - aktualizácia DÚR, k. ú. Nové Mesto, Ružinova, Trnávka 12.01.2018 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore