Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Žiadosť o povolenie zateplenia severnej steny bytového domu „Bytový dom – UNITAS, Šancová ul. č. 47,49,51, Sanácia a zateplenie obvodového plášťa“, so súp.č. 3570, na pozemku parc.č. 11445, k.ú. Nové Mesto 10.04.2018
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom neurčitého počtu drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 13598/1, k. ú. Nové Mesto na Vajnorskej ulici v Bratislave 10.04.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí stavebného konania po vydanom územnom rozhodnutí na stavbu „OC Matrix Mall" - Magnetová - Vajnorská ul. v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 10.04.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnému zámeru: Zmena účelu užívania časti stavby – administratíva na výrobu pekárenských a cukrárskych výrobkov, Polyfunkčný objekt – administratívno-skladovacie priestory na 2. NP, Stará Vajnorská č. 17E v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 10.04.2018 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnému zámeru: Rekonštrukcia rodinného domu, Záborského č. 8 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 10.04.2018 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnému zámeru: Novostavba rodinného domu, Kramáre – Vlárska ulica, k. ú. Vinohrady 09.04.2018 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Peter SEKO, rok narodenia: 1974, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 21.04.2018 06.04.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: zmena účelu užívania nebytového priestoru č. 902 v suteréne bytového domu na Vajnorskej ulici č. 27, súp. č. 244, parc.č. 11570, k.ú. Nové Mesto, z „bistra“ na „bistro s herňou a barom“ 06.04.2018 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: D_S2S3_BA_Zimák_Rezidencie, MČ Bratislava Ružinov – Trnavská cesta, Bratislava, MČ Bratislava – Nové Mesto – Pri starej prachárni Bratislava 06.04.2018 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie vo veci súhlasu na výrub 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra ,,E“ UO č. 13670/1 v kat. ú. Nové Mesto, na Magnetovej ulici v Bratislave 05.04.2018 Rozhodnutie o súhlase na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Územné rozhodnutie o stavebnej uzávere, k. ú. Vinohrady v lokalite Kramáre–Jelšova ul., ktoré je vymedzené: zo severu Stromovou ul., z východu Stromovou ul. a pokračovaním Jaskového radu, z juhu hranicou MČ BNM, zo západu areálom Dérerovej nemocnice 05.04.2018 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenia o začatí konania v súvislosti s výrubom 28 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 5750/18 v k. ú. Vinohrady, na Višňovej ul. v Bratislave 04.04.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 8 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 11258/2, k. ú. Nové Mesto na Družstevnej ulici v Bratislave 04.04.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie vo veci súhlasu na výrub 4 drevín rastúcich na pozemku na rohu Sliačskej a Laurotovej ulice, parcela registra „C“ KN č. 19229/147 v kat. ú. Vinohrady 04.04.2018 Rozhodnutie o súhlase na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Renáta Svoreňová, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 19.04.2018 04.04.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Chi Lai, rok narodenia: 1959, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 19.04.2018 04.04.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Monika Sadloňová, rok narodenia: 1972, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 19.04.2018 04.04.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Oprava zrejmej chyby v rozhodnutí č. 7148/2017/UKSP/VIDM-46 "Obslužná komunikácia a inžinierske siete GRAND KOLIBA - Vtáčnik" 04.04.2018 Oprava zrejmej nesprávnosti v písomnom vyhotovení rozhodnutia
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnému zámeru: Odstránenie skladovej haly, Stará Vajnorská č. 9 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 04.04.2018 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnému zámeru doplnenie: "DOMY KRAMÁRE" prestavba, dostavba a nadstavba objektov A+B, Jelšová ulica, Uhrova ulica Bratislava, k. ú. Vinohrady 03.04.2018 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore