Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Odborný referent/ka stavebného úradu 25.05.2023 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o zrušení výberového konania na pozíciu hlavná kuchárka 23.05.2023 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Martin Ondruš rok narodenia: 1981, písomnosť uložená na MÚ Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, 4 poschodie, č. dv. 410a, v termíne do 06.06.2023 22.05.2023 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Mária Valentková, rok narodenia: 1980, písomnosť uložená na MÚ Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, 4 poschodie, č. dv. 410a, v termíne do 06.06.2023 22.05.2023 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu Administratívny pracovník stavebného úradu 22.05.2023 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Angelika Rafaelová, rok narodenia: 1971, písomnosť uložená na MÚ Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, 4 poschodie, č. dv. 410a, v termíne do 06.06.2023 22.05.2023 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Zuzana Bodišová, rok narodenia: 1978, písomnosť uložená na MÚ Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, 4 poschodie, č. dv. 410a, v termíne do 06.06.2023 22.05.2023 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu Administratívny pracovník v registratúre stavebného úradu 22.05.2023 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Martin Chovanec, rok narodenia: 1974, Lanka Chovancová, rok narodenia: 1986, písomnosť uložená na MÚ Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, 4 poschodie, č. dv. 410a, v termíne do 06.06.2023 22.05.2023 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub 9 ks drevín a 3 krovitých porastov s celkovou plochou 65 m2 rastúcich na pozemkoch registra „C“ KN s parc. č. 19470/26, 19470/29, 19470/30, 19465/44, v k. ú. Vinohrady, na Vlárskej ulici v BA 22.05.2023 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a verejného poriadku
Stiahnuť súbor
Filip Bacho, rok narodenia: 1976, písomnosť uložená na MÚ Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, 4 poschodie, č. dv. 410a, v termíne do 03.06.2023 19.05.2023 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu koordinátor/ka denného centra Stromová 19.05.2023 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Vedúca/Vedúci oddelenia správy a majetku 18.05.2023 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Výmena výplní okenných otvorov na 2. nadzemnom podlaží budovy pre obchod, Račianska 9, stavba súp. č. 1503 na pozemku reg. C KN parc. č.11929/3 k. ú. Nové Mesto 17.05.2023 Predĺženie stavebného povolenia
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Staromestská knižnica - pobočka Záhrebská, Bratislava, Rekonštrukcia v rozsahu priestorov pobočky, na 1. a 2. nadzemnom podlaží budovy, k. ú. Staré Mesto 17.05.2023 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - časti stavby s názvom „Polyfunkčný objekt Račianska-Pionierska, Bratislava“, k. ú. Nové Mesto 17.05.2023 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Jozef Sipos, rok narodenia: 1987 písomnosť uložená na MÚ Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, 4 poschodie, č. dv. 410a, v termíne do 01.06.2023 17.05.2023 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Asistent/ka pre oddelenie sociálnych služieb 16.05.2023 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN parcela č. 6618/2, k. ú. Vinohrady, Chrasťová ul. 35 v Bratislave 16.05.2023 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a verejného poriadku
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - stavebné úpravy s názvom „Zväčšenie stavebného otvoru na loggiu“ prislúchajúcu k bytu č. 3, na 1. poschodí na ulici Pluhová č. 75, k. ú. Nové Mesto 16.05.2023 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore