Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Stanovisko k investičnému zámeru: Prestavba rodinného domu s ateliérom, Jeséniova ulica v Bratislave, k. ú. Vinohrady 02.02.2018 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie vo veci súhlasu na výrub 1 ks ihličnatého stromu, rastúceho na pozemku registra „C“ KN parcela č. 18671/2 v kat. ú. Vinohrady v lokalite Koziarka, Bratislava 02.02.2018 Rozhodnutie o súhlase na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie vo veci súhlasu na výrub 1 ks listnatého stromu, rastúceho v areáli Kutuzovových kasární na Kutuzovovej ul., pozemok registra „C“ KN č. 11700/19 v kat. ú. Nové Mesto v Bratislave 02.02.2018 Rozhodnutie o súhlase na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 2 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 5841/13, k. ú. Vinohrady, na Hroznovej ulici v Bratislave 02.02.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnému zámeru: Rodinný dom – rekonštrukcia a dostavba, Čajakova č. 41 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 02.02.2018 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Maroš Schuster, rok narodenia 1976, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 16.02.2018 01.02.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
NORTHLINE, spol.s.r.o., písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava Ševčenková 32, 850 00 Bratislava v kancelári č.416 Adresát si môže písomnosť prevziať do 16.02.2018 01.02.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
„BA VTÁČNIK 38 RD, Komunikácia a inžinierske siete“ pri chatovej zástavbe v lokalite Vtáčnik v Bratislave, na pozemkoch parc. č. 4858, 4922, 4908/7, 4908/10, 4840/3, 4840/5, 4908/6, 4908/5, 4909/6, 4910/2, 4911/2, 4911/8, 4911/9, 4912/3, k. ú. Vinohrady 01.02.2018 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Domy Kramáre“ – prestavba, dostavba a nadstavba objektov A+B, Jelšova, Uhrová ul. na pozemkoch parc. č. 5783/13, 5787/1, 5787/3, 5787/9, 5787/10, 5787/11, 5787/12, 5787/13, 5785/1, 5785/2, 5786/3, 5786/4, 5786/5, 5701/110, 5701/122, k. ú. Vinohrady 01.02.2018 Oznámenie o začatí územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Umiestnenie líniovej telekomunikačnej stavby “INS_FTTH_BA_Nové Mesto KVB Biely Kríž" na Skalickej ceste a Račianskej ulici v lokalite Biely Kríž v Bratislave na pozemkoch parc. č. 13145/21, 13167/2, 13174/2, 13175/2, 13177/4, 13177/20, k. ú. Nové Mesto 01.02.2018 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Zateplenie obvodového plášťa a oprava balkónov bytového domu Pri Bielom kríži 1,3,5“, so súpisným č. 1147, na pozemku parc. č. 13169/2, v katastrálnom území Nové Mesto, v Bratislave 01.02.2018 Prerušenie konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie vo veci súhlasu na výrub 1 ks listnatého stromu, rastúceho na pozemku registra „C“ KN parcela č. 17082/68, kat. ú. Nové Mesto na Vajnorskej ulici v Bratislave 31.01.2018 Rozhodnutie o súhlase na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnému zámeru: Rodinný dom LM Koliba – Záruby III, Koliba v Bratislave, k. ú. Vinohrady 31.01.2018 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Modernizácia vzduchotechniky pre kuchyňu, Odbojárov 3 v Bratislava, k. ú. Nové Mesto 31.01.2018 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
„Prestavba podkrovia bytového domu - byt č. 9 a 11“ na Vajnorskej 49-51 v Bratislave, na pozemku parc. č. 12212 v katastrálnom území Nové Mesto 31.01.2018 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie vo veci súhlasu na výrub 1 ks ihličnatého stromu, rastúceho na pozemku registra „C“ KN parcela č. 6030/3 v kat. ú. Vinohrady na ul. L. Dérera v Bratislave 31.01.2018 Rozhodnutie o súhlase na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: ZS a RR bod BA Brusnicová BA BRU a NN prípojka, Brusnicová ul. v Bratislave k. ú. Vinohrady 31.01.2018 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie vo veci súhlasu na výrub 1 ks ihličnatého stromu, rastúceho na pozemku parcela registra „C“ KN č. 5632 v kat. ú. Vinohrady na Magurskej ul. v Bratislave 31.01.2018 Rozhodnutie o súhlase na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnému zámeru: Novostavba rodinného domu, Koliba - Chrasťová ulica v Bratislave, k. ú. Vinohrady 30.01.2018 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie vo veci súhlasu na výrub 3 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. 19470/249, k. ú. Vinohrady, na Vlárskej ulici v Bratislave 29.01.2018 Rozhodnutie o súhlase na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore