Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Oznámenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 13057/1 v k. ú. Nové Mesto (Račianska ulica v Bratislave) 26.01.2021 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Návrh VZN č. ... /21 ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 10/2019 zo dňa 10.12.2019 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2020 25.01.2021 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Návrh na prvú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na rok 2021 25.01.2021 Návrh rozpočtu MČ BNM
Oddelenie finančné a hospodárske
Stiahnuť súbor
„Sanácia porúch balkónov a súvisiacich konštrukcií bytového domu Riazanská 68-70, Bratislava“ so súp. č. 683 na pozemkoch parc. č. 13028 a 13029 v katastrálnom území Nové Mesto 21.01.2021 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie: „Obytný súbor PANORAMA – KOLIBA, rozdelenie komerčného priestoru“ v nebytovom priestore č. 3 na prízemí bytového domu na Svätovavrineckej ulici 2A, súpisné číslo 13593, na pozemku parc. č. 4883/2 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 21.01.2021 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie vo veci súhlasu na výrub 6 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 18120/4, k. ú. Vinohrady, na ulici Vtáčnik v Bratislave 21.01.2021 Rozhodnutie o súhlase na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie vo veci súhlasu na výrub 6 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 18120/8, k. ú. Vinohrady, na ulici Vtáčnik v Bratislave 20.01.2021 Rozhodnutie o súhlase na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie vo veci súhlasu na výrub 69 ks drevín a 131,5 m2 rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 13703/22, 13703/23, 13703/27, k. ú. Nové Mesto, na Rožňavskej ulici v Bratislave 20.01.2021 Rozhodnutie o súhlase na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Nový Istropolis 20.01.2021 Oznámenie občanom o konaní v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. (EIA, SEA)
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Návrh: Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. ...2021 zo dňa .......... . 2021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 20.01.2021 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Oddelenie finančné a hospodárske
Stiahnuť súbor
Zverejnenie návrhu na začatie stavebného konania po vydanom územnom rozhodnutí pre stavbu: „POLYFUNKČNÝ OBJEKT TOMÁŠIKOVA ULICA – BRATISLAVA - NOVÉ MESTO“, k. ú. Nové Mesto v Bratislave 19.01.2021
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska podľa § 140c stavebného zákona na stavbu: „POLYFUNKČNÝ OBJEKT TOMÁŠIKOVA ULICA – BRATISLAVA - NOVÉ MESTO“ , k. ú. Nové Mesto v Bratislave 19.01.2021
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie vo veci súhlasu na výrub 3 ks drevín rastúcich na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 2933, 2962/2, k. ú. Dúbravka v Bratislave 19.01.2021 Rozhodnutie o súhlase na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí územného konania na umiestnenie líniovej stavby: “ INS FTTH BA Kramáre Guothova“, k. ú. Vinohrady v Bratislave 18.01.2021 Oznámenie o začatí územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Zverejnenie návrhu na začatie územného konania o zmene ÚR: „Obytný súbor Škultétyho, 2.fáza, (3,4. etapa)“ Zmena: „ SO 03 PH zmena parkovacieho domu PH na polyfunkčný objekt B10“, k. ú. Nové Mesto v Bratislave 18.01.2021 Oznámenie o začatí územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 6646/12, k. ú. Vinohrady, na Suchej ulici v Bratislave 15.01.2021 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie vo veci súhlasu na výrub 3 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 14814/214, k. ú. Trnávka, v rámci Rapošovho parku na Vrútockej ulici v Bratislave 15.01.2021 Rozhodnutie o súhlase na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - Dva rodinné domy na Gavlovičovej ul. č. 2 na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 12685 a 12686 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 14.01.2021 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - „ Rekonštrukcia bytu č. 18, Teplická 15, BA“ bytu č. 18, na 4. poschodí v bytovom dome na Teplickej ulici č. 15, súpis. č. 1378, na pozemku parc. č. 12149 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 13.01.2021 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie vo veci súhlasu na výrub 3 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 18052/25, k. ú. Vinohrady, v lokalite Koliba v Bratislave 12.01.2021 Rozhodnutie o súhlase na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore