Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradnú tabuľu nájdete aj v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
„Statická sanácia bytového domu so súpisným č. 12388 na Klenovej č. 7“ v Bratislave na pozemku parc. č. 19470/199 v kat. území Vinohrady 21.11.2017 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 7 ks drevín rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 11280/32, k. ú. Nové Mesto, na Príkopovej ulici v Bratislave 21.11.2017 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Pavla Aschengeschwandtnerová,rok narodenia 1956, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 06.12.2017 21.11.2017 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Ondrej Orvoš ,rok narodenia 1966, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 06.12.2017 21.11.2017 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Jana Hvizdová, rok narodenia 1988, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 01.12.2017 16.11.2017 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o dražbe organizovanej správcom ,dátum konania dražby 21.12.2017o 10.00 hod., miesto konania dražby: Notársky úrad JUDr. Marta Pavlovičová, Šafarikovo námestie 4, 811 02 Bratislava 16.11.2017 Oznámenie o konaní dražby
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o opakovanej dražbe, dátum konania dražby 21.12.2017 o 09.00 hod., miesto konania dražby: Notársky úrad, JUDr. Zora Belková, so sídlom: Na Troskách 22, 974 01 Banská Bystrica 16.11.2017 Oznámenie o konaní dražby
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnému zámeru: Rodinný dom Ďumbierska – zmena dokončenej stavby, Hrabový chodník č. 3 v Bratislave k. ú. Vinohrady 16.11.2017 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnému zámeru: Rodinný dom – dodatočné povolenie, Koliba - Suchá č. 8 v Bratislave k. ú. Vinohrady 16.11.2017 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Mgr. Jana Hvizdová ,rok narodenia 1988, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 01.12.2017 16.11.2017 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Fadlalla Johann, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 01.12.2017 16.11.2017 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 12686, k. ú. Nové Mesto, na Gavlovičovej ulici v Bratislave 16.11.2017 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 1 ks krovitého porastu rastúceho na pozemku registra „C“ KN parc. č. 6260/8, k. ú. Vinohrady, na Chraťovej ulici v Bratislave 15.11.2017 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 4 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 19229/147 v kat. ú. Vinohrady, vedenom na liste vlastníctva č. 1735 ako "záhrady“ 14.11.2017 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnému zámeru: Novostavba rodinného domu, Slanec – Rýnska ulica v Bratislave k. ú. Vinohrady 14.11.2017 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: INS FTTH BA Odborárska, Nobelova ul. v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 14.11.2017 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: INS FTTH BA BD Odborárska ul. v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 14.11.2017 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Výberové konanie na obsadenie miesta vedúci oddelenia školstva 14.11.2017 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania „Vstavba bytu do existujúceho podkrovia“ bytového domu, súpisné č. 1320, na pozemku parc. č. 12206/1, v katastrálnom území Nové Mesto, na Vajnorskej ul. č. 57,59,61,63 - vchod č. 63 14.11.2017 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Umiestnenie stavby s názvom „ Weinberg Residence – dve vily, Koliba Vinohrady, Strážna ul. Bratislava, parc. č. 4419/1,2 a 4420“ 14.11.2017 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore