Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.

 


Názov Dátum Druh Súbor
Zoznam okrskov a k nim prislúchajúcich miestností pre voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať dňa 8. júna 2024 05.03.2024 Voľby a referendá
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Letícia Šubová, rok narodenia: 2003, písomnosť uložená na MÚ Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, 4 poschodie, č. dv. 405 B, v termíne do 20.03.2024 05.03.2024 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov začlenených do spoločného poľovného revíru Holý Vrch, zverejnené do 11.03.2024 04.03.2024 Oznámenie občanom
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - SÍDLO INNOVATRICS, Jurská ulica, Bratislava 04.03.2024 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Opatrovateľ a administratívny pracovník do Zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov 01.03.2024 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Dodatok č. 4 k organizačnému poriadku miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto zo dňa 09.01.2023 29.02.2024
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Odborný/á referent/ka stavebného úradu 28.02.2024 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Riaditeľ/Riaditeľka Strediska kultúry Bratislava-Nové Mesto 27.02.2024 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Referent/ka denného centra Račianska "Zlatý dážď" (Zabezpečenie stravovania pre seniorov) 26.02.2024 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Opatrovateľ/ka terénnej opatrovateľskej služby 22.02.2024 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Referent/ka denného centra Račianska "Zlatý dážď" 21.02.2024 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Referent/ka denného centra Račianska "Zlatý dážď" (koordinácia zabezpečovania sociálnych služieb pre občanov DC) 20.02.2024 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub 3 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parcela č. 6664/1 v k. ú. Vinohrady (Suchá ulica v Bratislave) 16.02.2024 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a dopravy
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín rastúcich na pozemkoch registra „C“ KN parcela č. 6139/5, 6142/2, 6126/1, 6142/3, 6142/5 v k. ú. Vinohrady (Sudová ulica v Bratislave) 16.02.2024 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a dopravy
Stiahnuť súbor
Zápisnica zo stretnutia výberovej komisie na pozíciu "Riaditeľ/Riaditeľka Knižnice Bratislava-Nové Mesto" 14.02.2024 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Upozornenie a výzva na splnenie si povinnosti podľa § 67 odst. 1 písm. a) Zák. č. 79/2015 Z. z.,odstránenie motorového vozidlo zn. Peugeot 306, tmavomodrej farby, EČV: VK223BN, bez platnej TK a EK, ktoré parkuje na ul. Stará Vajnorská 13.02.2024 Oznámenie občanom
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie o súhlase na výrub 9 ks drevín a 1 ks kra rastúcich na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 13208/9 a 13208/45, v k. ú. Nové Mesto na Račianskej ulici v Bratislave 13.02.2024 Rozhodnutie o súhlase na výrub drevín
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a dopravy
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub jedného kusu dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 12142/362 v k. ú. Nové Mesto na Teplickej ulici 13.02.2024 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a dopravy
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie vo veci súhlasu na výrub 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN s parc. č. 18430/4, v k. ú. Vinohrady, na Bellovej ulici v Bratislave 13.02.2024 Rozhodnutie o súhlase na výrub drevín
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a dopravy
Stiahnuť súbor
Ján Petriska, rok narodenia: 1968, písomnosť uložená na MÚ Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, 4 poschodie, č. dv. 405 B, v termíne do 27.02.2024 12.02.2024 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore