Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
„Spevnené plochy a Parkové NN rozvody“, v rámci stavby „Obytný súbor URBAN RESIDENCE PARK“ na Račianskej ulici v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 27.04.2021 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obytný súbor PANORAMA – KOLIBA, rozdelenie komerčného priestoru“ v nebytovom priestore č. 3 na prízemí bytového domu na Svätovavrineckej ulici 2A, súpisné číslo 13593, na pozemku parc. č. 4883/2 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 27.04.2021 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rodinný dom, Sliačska cesta – Amfiteáter“ na pozemku parc. č. 4685/1, 4685/13 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 27.04.2021 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obytný súbor URBAN RESIDENCE, Račianska ul., Bratislava – Polyfunkčný bytový dom C“ na Račianskej ulici v Bratislave, na pozemkoch parc. č. 11486/8, 11486/54, 11486/55, 11486/79, 11486/80, 11486/81, 11486/82 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 27.04.2021 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Dom sociálnej starostlivosti Krásna Hôrka, zmena dokončenej stavby so zmenou účelu využitia“, Ďumbierska 3, Bratislava, na pozemkoch parc. č. 19540/4, 19540/45, 19540/63 v katastrálnom území Vinohrady 27.04.2021 Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pre dokončením
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Národný futbalový štadión, parkovanie a doplnkové funkcie – zmena 1“, na ul. V. Tegelhoffa 4 v Bratislave, časť stavby: SO 004 NFŠ Zariadenie viažuce sa na funkciu – 10.NP FITOUT UMBRELLA HBRA, k. ú. Nové Mesto 27.04.2021 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí stavebného konania po vydanom územnom rozhodnutí „POLYFUNKČNÝ OBJEKT TOMAŠÍKOVA ULICA – BRATISLAVA – NOVÉ MESTO“, k. ú. Nové Mesto 27.04.2021 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Odborný pracovník do oddelenia územného konania a stavebného poriadku 26.04.2021 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Verejná obchodná súťaž na prenájom nebytového priestoru o výmere 526,80 m2 v objekte Mestskej tržnice 26.04.2021 Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
„Základňová stanica elektronickej komunikačnej siete 1969BR-Bellova,Bratislava“, na Bellovej ul. v Bratislave, na pozemku parc. č. 7094/1 v katastrálnom území Vinohrady 26.04.2021 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Sídlo Innovatrics“, na pozemkoch parc. č. 13410/5, 13410/6, 13410/7, 22861/2, k. ú. Nové Mesto 26.04.2021 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„SO 06 NN káblové vedenie“ na pozemkoch parc. č. 6712/49, 6712/57-60, 6712/69, 6712/72, 6712/166-183, 6712/187 v Bratislave, katastrálne územie Vinohrady, v rámci stavby „Príprava územie pre individuálnu bytovú výstavbu (RD)“ 26.04.2021 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„SO 06 Dopravné komunikácie, spevnené plochy, parkoviská a stanovište kontajnerov“, katastrálne územie Nové Mesto v Bratislave 26.04.2021 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Nové Centrum s.r.o., písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava na pobočke Radlinského 37, 817 89 Bratislava adresát si môže písomnosť prevziať do 11.05.2021 26.04.2021 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Vedúci/a Matričného úradu 22.04.2021 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania - „Obnova bytového domu“ na ulici Tylova 17,19 v Bratislave, uskutočňovanej na pozemku parc. č. 13677/6 katastrálne územie Nové Mesto 22.04.2021 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenia ústneho pojednávania - „Obnova bytového domu Varšavská 24, Bratislava“, na pozemku parc. č. 13066/27, súpisné číslo stavby 83, k. ú. Nové Mesto 22.04.2021 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho matričného úradu 21.04.2021 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Emília Gregorovičová, rok narodenia: 1961, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 06.05.2021 21.04.2021 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
„ Bytový dom Vajnorská“, na ulici Vajnorská v Bratislave, na pozemku parc. č. 11305/1, :/2, :/3, :/4, 11279/2, 11296/1, 21968/2 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 19.04.2021 Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pre dokončením
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore