Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „E“ UO parc. č. 11799 v k. ú. Nové Mesto (Račianska ulica v Bratislave) 06.04.2020 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub 4 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 15111/2, k. ú. Nové Mesto, na Tomášikovej ulici v Bratislave 06.04.2020 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie vo veci výrubu 6 ks drevín a 85 m2 krovitých porastov rastúcich na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 7213/1, 7214, k. ú. Vinohrady, na ulici Jaskov rad v Bratislave 06.04.2020 Rozhodnutie o súhlase na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Katarína Knedlíkocvá, rok narodenia 1988, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 18.04.2020 03.04.2020 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Výzva na doplnenie podania „Obnova fasády bytového domu Bárdošova 12“ so súpisným číslom 2717, na ul. Bárdošova č. 12, na pozemku parc. č. 5925, v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 03.04.2020 Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o prerokovaní návrhu Zadania Územného plánu zóny Zátišie - Hattalova 01.04.2020 Oznámenie o prerokovaní územnoplánovacej dokumentácie
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Polyfunkčný komplex „Fenix park“, Račianska – Kukučínova – Jarošova ul. Bratislava, k. ú. Nové Mesto 01.04.2020 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Rekonštrukcia a dostavba rekreačnej chaty, Pinotová ul. Bratislava, k. ú. Vinohrady 01.04.2020 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Rekonštrukcia rodinného domu na Makovického ulici v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 01.04.2020 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Územný plán zóny Zátišie-Hattalová (zadanie návrh) 01.04.2020 Oznámenie o prerokovaní návrhu zadaní
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: ACTIVITY HOUSE PASIENKY - polyfunkčný objekt, Trnavská cesta Bratislava, k. ú. Nové Mesto 01.04.2020 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Výstavba 2 RD Jaskový rad v Bratislave, k. ú. Vinohrady 01.04.2020 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Sklady a distribúcia Biosynth, Nobelova 34 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 01.04.2020 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Rodinný dom a oplotenie, Bratislava III, Ahoj Briežky k. ú. Vinohrady 01.04.2020 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Novostavba rodinného domu, Horská ulica Bratislava, k. ú. Nové Mesto 01.04.2020 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí obstarávania územnoplánovacej dokumentácie Koliba - Stráže 2020 31.03.2020 Oznámenie o začatí obstarávania územnoplánovacej dokumentácie
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
„IO 01 Rekonštrukcia trafostanice TS 0996-000“ na Račianskej ulici na pozemkoch reg. „C“-KN parc. č. 13076/1 a 13076/2 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 30.03.2020 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„NN Preložka“ na Račianskej ulici na pozemkoch reg. „C“-KN parc. č. 13076/1, 13076/2, 13077/12, 13077/13, 13077/3 a 13073/3 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave. 30.03.2020 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„SO 07 Prípojka NN“ na Račianskej ulici na pozemkoch reg. „C“-KN parc. č. 13077/3, 13077/13, 13077/12, 13076/2 a 13076/1 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 30.03.2020 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Odstránenie murovaných garáží v Bratislave, v lokalite Zátišie, z pozemkov parc. č. 12781/16 (ev. č. 4338/3), 12781/24, 12781/40 (ev. č. 4363/3), 12780/1 a 12780/68, v katastrálnom území Nové Mesto 27.03.2020 Rozhodnutie o odstránení stavby
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore