Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Oprava rozhodnutia - Rozhodnutie vo veci súhlasu na výrub 1 ks krovitého porastu na pozemku registra „C“ KN parc. 6260/8, k. ú. Vinohrady, na Chrasťovej ulici v Bratislave 18.05.2018 Rozhodnutie o súhlase na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie vo veci súhlasu na výrub 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. 22000/14, k. ú. Nové Mesto, na Račianskej ulici v Bratislave 18.05.2018 Rozhodnutie o súhlase na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Postúpenie odvolania proti vydanému rozhodnutiu č. 3341/2017/UKSP/BZDA-R-43, zo dňa 27.11.2017 18.05.2018
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Postúpenie odvolania proti vydanému rozhodnutiu č. 3342/2017/UKSP/BZDA-R-42, zo dňa 27.11.2017 18.05.2018
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Penzión CHELSEA*, Jaskový rad v Bratislave, k. ú. Vinohrady 16.05.2018 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnému zámeru: Rekonštrukcia rodinného domu, Hlavná ul. v Bratislave, k. ú. Vinohrady 16.05.2018 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnému zámeru: RD Ľudové námestie, Letná, Novinárska ul. v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 16.05.2018 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnému zámeru: Obytný súbor Urban Residence – III. etapa: Polyfunkčný bytový dom C, Račianska ul. v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 16.05.2018 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
"Rekonštrukcia objektu Vajnorská 21" na pozemkoch parc. č. 11355/2, 11355/19, 11355/20, 11355/21, 11355/23, 11355/24, 11355/25, 11355/26, 11355/27, 11355/28, 11355/29 a 11355/30 v katastrálnom území Nové Mesto 16.05.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Dr. REHAK CONSULTING BA k.s., písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava Radlinského 37, 817 89 Bratislava v kancelári č. 503 Adresát si môže písomnosť prevziať do 30.05.2018 15.05.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
IDConcept s.r.o., písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava Radlinského 37, 817 89 Bratislava v kancelári č.404 Adresát si môže písomnosť prevziať do 30.05.2018 15.05.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Tatiana Balážová, rok narodenia: 1958, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 30.05.2018 15.05.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Dušan Horváth, rok narodenia: 1966, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 30.05.2018 15.05.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Miroslav Borkovič, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 04.06.2018 15.05.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Zariadenie sociálnych služieb 15.05.2018 Upovedomenie o odvolaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Byt č. 51 na 1. p. bytového domu súp. č. 1149 na ul. Pri Bielom Kríži č. 15 v Bratislave, na pozemku parc. č. 13165/2 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 11.05.2018 Upovedomenie o odvolaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Umiestnenie líniovej stavby: "BA_Est. Žabí majer, 2. stavba, vývody 22kV – preústenie 22kV vedení" v lokalite ulíc – Vajnorská, Turbínová, Magnetová, Bojnická, Nobelova, Račianska v katastrálnych územiach Nové Mesto a Rača v Bratislave 11.05.2018 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Umiestnenie líniovej stavby “FTTC TV JOJ - KOLIBA - 0619BR, KOLIBA - 0192BR, BRATISLAVA JESENIOVA2 - 1220BR, BRATISLAVA_SUCHA -1981 BR, optické pripojenie“ , k. ú. Vinohrady 11.05.2018 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Umiestnenie líniovej stavby FTTH_LIMBOVÁ - 0288BR, BRATISLAVA - Na Revíne - 1279BR, DERERA - 1100BR, PROKOPA VELKEHO - 0010BR, TV JOJ - KOLIBA - 0619BR, KOLIBA - 0192BR, BRATISLAVA - JESENIOVA - 1220BR, BRATISLAVA - SUCHA - 1981BR, optické pripojenie 11.05.2018 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnému zámeru: Parkovacie miesta Odborárska ulica v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 10.05.2018 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore