Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Kúpa nehnuteľností

Čo vybavíte

Právnická alebo fyzická osoba môže požiadať o kúpu nehnuteľností, ktoré sú vo vlastníctve mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, resp. sú zverené do správy mestskej časti. Žiadosť o predaj nehnuteľností schvaľuje miestne zastupiteľstvo.

Žiadosť môžete podať: Čo potrebujete 
  • Žiadosť o kúpu nehnuteľnosti – pozemku (nevzťahuje sa na elektronické podanie)
  • Špecifikácia nehnuteľnosti, ktorú chce žiadateľ prenajať, katastrálne územie, parcelné číslo, požadovaná plocha pozemku v m² na kúpu, účel, na ktorý má odkúpený pozemok slúžiť
  • Kópia z katastrálnej mapy respektíve geometrický plán s vyznačením predmetu kúpy
Kedy vybavíte
 
Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.00-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-17.00
Piatok 8.00-12.00

U koho vybavíte

Mgr. Zuzana Kozáková
kancelária č. 314/3. poschodie
telefón: 02/49 253 138
e-mail: zuzana.kozakova@banm.sk

Ing. Kornélia Kasmanová 
kancelária č. 312/3. poschodie
telefón: 02/49 253 137
e-mail: kornelia.kasmanova@banm.sk
 


Posledná aktualizácia: 23.10.2023 15:16
Hore
Hore
Hore