Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Daň z nehnuteľností - informácia

Čo vybavíte
 
Daň z nehnuteľností. Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane.
Obyvatelia Nového Mesta neplatia túto daň svojej mestskej časti, ale hlavnému mestu SR Bratislave, ktorá je správcom tejto dane. Bratislavčania, fyzické osoby, platia daň na základe doručeného rozhodnutia, ktoré im mesto zašle najneskôr do konca mája. Právnickým osobám budú rozhodnutia zasielané už od druhej polovice februára.
 
Daňové priznanie. Fyzické a právnické osoby, ktoré nadobudli v predchádzajúcom roku v Bratislave novú nehnuteľnosť (alebo nastala zmena), musia do 31. januára podať daňové priznanie správcovi dane z nehnuteľností – hlavnému mestu SR Bratislave (oddelenie miestnych daní a poplatkov, Blagoevova  9, P.O.BOX 76, 850 05 Bratislava 55). Daňové priznanie je možné zaslať aj poštou.
 
Informácie a tlačivá k dani z nehnuteľnosti: 

www.bratislava.sk/sk/dan-z-nehnutelnosti 

Kedy vybavíte
 
Úradné hodiny pre stránky:*
Pondelok 8.00-12.00 12.30-17.00
Streda 8.00-12.00 12.30-17.00
 
Pokladňa:*
Pondelok 8.00-12.00 12.30-16.30
Utorok 8.00-12.00 12.30-15.30
Streda 8.00-12.00 12.30-16.30
Štvrtok 8.00-12.00 12.30-15.30
Piatok 8.00-12.00 12.30-13.30
 
* Stránkové hodiny oddelenia miestnych daní a poplatkov magistrátu hlavného mesta SR na Blagoevovej 9.
 
U koho vybavíte
 
Oddelenie miestnych daní a poplatkov
magistrátu hlavného mesta SR
Blagoevova 9
P.O.BOX  76
850 05 Bratislava 55
 
telefón: 02/59 356 954 (informácie), 02/59 356 688 (odkazovač), 02/59 356 900 (sekretariát)
e-mail: dane@bratislava.sk
 
 
 
 
 


Posledná aktualizácia: 23.01.2019 08:39
Hore
Hore
Hore