Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

Poskytovanie dotácií

Čo vybavíte

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 5/2016 zo dňa 14.06.2016 v znení VZN MČ BNM č. 3/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto (úplné znenie)

Žiadosť môžete podať:

Čo potrebujete (nevzťahuje sa na elektronické podanie) Žiadateľ o poskytnutie dotácie predloží žiadosť miestnemu úradu na tlačive zverejnenom na našej stránke.

Dotácie poskytnuté z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 
Zmluvy so subjektami, ktorým bola poskytnutá dotácia
Vyúčtovanie poskytnutých dotácií
Prehľad žiadateľov, ktorým neboli poskytnuté finančné dotácie

Kedy vybavíte
 
Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.00-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-17.00
Piatok 8.00-12.00  

U koho vybavíte

JUDr. Pavol Viecha 
kancelária č. 225/2. poschodie
telefón: 02/49 253 128
e-mail: pavol.viecha@banm.sk 


Vytvorené: 11.01.2012 10:13, Borčin Ján