Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia: „Polyfunkčný bytový dom Račianska“– SO 13 Úprava križovatky Račianska-Skalická, „SO-13.A.1 Stavebné úpravy v križovatke-Priechody pre peších“, na pozemkoch parc. č. 22072/2, 13180/2, 22001/25, k.ú. Nové Mesto 19.02.2020 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá pracovníka podateľne (zastupovanie počas PN) 18.02.2020 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2020 18.02.2020 Návrh rozpočtu MČ BNM
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 6688/1, 6688/2, 6710/22, k. ú. Vinohrady, na Suchej ulici v Bratislave 17.02.2020 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a verejného poriadku
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcu na pracovnú pozíciu pracovník pre výdaj stravy a upratovanie v dennom centre Športová 1 17.02.2020 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu odborný referent v oblasti životného prostredia 14.02.2020 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 6391/2, k. ú. Vinohrady, na Vidlicovej ulici v Bratislave 11.02.2020 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a verejného poriadku
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub 2 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 5998/3 s 5998/6, k. ú. Vinohrady, v lokalite ulice Cesta na Kamzík v Bratislave 11.02.2020 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a verejného poriadku
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania o zmene územného rozhodnutia: “Multifunkčný komplex Za stanicou“, k. ú. Nové Mesto v Bratislave 11.02.2020 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub 3 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 18177/13, k. ú. Vinohrady, na Sovej ulici v Bratislave 11.02.2020 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a verejného poriadku
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub 3 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 13509/21, k. ú. Nové Mesto, na Nobelovej ulici v Bratislave 11.02.2020 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a verejného poriadku
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub 5 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 15111/20, k. ú. Nové Mesto, na Tomášikovej ulici v Bratislave 11.02.2020 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a verejného poriadku
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub toho času neuvedeného počtu drevín rastúcich v lokalite ulíc Vajnorská, Bojnícka, Nobelova, Magnetova a Stará Vajnorská v Bratislave 11.02.2020 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a verejného poriadku
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny rastúcej na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 18180/3 a 18180/5, k. ú. Vinohrady, na Krahulčej ulici v Bratislave 11.02.2020 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a verejného poriadku
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub 7 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 23056/69, k. ú. Nové Mesto, v lokalite ulice Cesta na Senec v Bratislave 11.02.2020 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a verejného poriadku
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie VEDÚCEHO ODDELENIA SPRÁVY MAJETKU A VNÚTORNEJ SPRÁVY 10.02.2020 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta VEDÚCEHO ODDELENIA ÚZEMNÉHO KONANIA A STAVEBNÉHO PORIADKU 10.02.2020 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Olja Markuš-Peckovska, rok narodenia 1989, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 25.02.2020 10.02.2020 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Emília Gregorovičová, rok narodenia 1958, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 21.02.2020 06.02.2020 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 4936/31, 4936/34, k. ú. Vinohrady, v lokalite Koliba - Vtáčnik v Bratislave 06.02.2020 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a verejného poriadku
Stiahnuť súbor
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore