Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub 3 ks drevín (smrek, borovica, gaštan jedlý) rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 19229/125, k. ú. Vinohrady, na Sliačskej ulici v Bratislave 27.05.2020 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a verejného poriadku
Stiahnuť súbor
„Oporný múr a terénne schody“ na pozemkoch parc. č. 3734/1, 3734/2 v katastrálnom území Staré Mesto, na Pražskej ulici v Bratislave 25.05.2020 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Nadstavba bytového domu Kyjevská č. 1,3,5,7, Bratislava- Plynová kotolňa“ v bytovom dome so súp.č. 1631, na pozemkoch parc.č. 12049/1,2,3,4 Kyjevská ulica Bratislava v katastrálnom území Nové Mesto 25.05.2020 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub 4 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 6976/2, k. ú. Vinohrady na Husovej ulici v Bratislave 22.05.2020 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a verejného poriadku
Stiahnuť súbor
Umiestnenie stavby: "Bytový dom – Podniková ulica, Bratislava" - na Podnikovej ulici, na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 13434/4 , v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 20.05.2020 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie vo veci súhlasu na výrub 22 ks drevín a 2 ks krovitých porastov s plochou 1038 m2 rastúcich na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 13410/5, 13410/6, 13410/7, k.ú. Nové Mesto, na Jurskej ulici v Bratislave 19.05.2020 Rozhodnutie o súhlase na výrub drevín
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a verejného poriadku
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie vo veci súhlasu na výrub 4 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 6005/49, k. ú. Vinohrady, na Júnovej ulici v Bratislave 19.05.2020 Rozhodnutie o súhlase na výrub drevín
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a verejného poriadku
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub 9 ks drevín rastúcich na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 6713/2, 6713/15, 6713/17, 6713/19, 6713/21, 6713/23, 6713/24, 6713/22, 6713/20, 6713/18 a 6713/16 v k. ú. Vinohrady 14.05.2020 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a verejného poriadku
Stiahnuť súbor
„Montáž plynového kotla pre byt č. 39“, v bytovom dome na ulici Pri Bielom kríži č. 17 v Bratislave, súpisné číslo stavby 1149 postavenom na pozemku pare. Č. l3165/2 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 13.05.2020 Prerušenie konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením „VSTAVBA BYTOV V BYTOVOM DOME“ na pozemku parc. č. 13444/12 v katastrálnom území Nové Mesto, na Odborárskej ulici č. 38 a 40 v Bratislave 13.05.2020 Povolenie zmeny stavby pred dokončením
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rekreačný dom na pozemku reg. C-KN parc. č. 18052/4 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 13.05.2020 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Komplexná obnova a modernizácia bytového domu“, so súpisným č. 49 na Škultétyho ulici č. 2, 4, 831 03 Bratislava na pozemkoch parc. č. 11364, 11365 v katastrálnom území Nové Mesto 12.05.2020 Kolaudačné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obnova bytového domu Vlárska 48/A, Bratislava“ so súp. č. 12463 na pozemkoch parc. č. 5620/80, 5620/87, 5620/88, 5620/89 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 12.05.2020 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Inštalácia nových výťahov do bytového domu“ na Vajnorskej ul. č. 12-14 so súp. č. 1349 na pozemku parc. č. 11262/1, na Družstevnej ul. č. 1-3 so súp. č. 67 na pozemku parc. č. 11261/2 a na Kalinčiakovej ul. č. 1 so súp. č. 112 na pozemku parc. č. 11261/1 12.05.2020 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Elektronická telekomunikačná sieť s názvom FTTH_BA KBV_Biely Kríž, KBV Nové Vinice na pozemkoch reg. C-KN parc.č13181/2, 13145/23, 13145/120 a 13174/31 katastrálne územie Nové Mesto 11.05.2020 Oznámenie o začatí územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obnova fasády bytového domu Bárdošova 12“ so súpisným číslom 2717, na ul. Bárdošova č. 12 v Bratislave, na pozemku parc. č. 5925, v katastrálnom území Vinohrady 11.05.2020 Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Zápisnica z verejného vypočutia na obsadenie funkcie – výberové konanie – riaditeľ EKO – podniku verejnoprospešných služieb zo dňa 29.04.2020 06.05.2020 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Zápisnica zo stretnutia členov komisie – výberové konanie – riaditeľ EKO – podniku verejnoprospešných služieb zo dňa 19.12.2019 05.05.2020 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Zápisnica zo stretnutia členov komisie – výberové konanie – riaditeľ EKO – podniku verejnoprospešných služieb zo dňa 15.01.2020 05.05.2020 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Zápisnica zo stretnutia členov komisie – výberové konanie - riaditeľ EKO - podniku verejnoprospešných služieb zo dňa 29.01.2020 05.05.2020 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore