Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcu na pracovnú pozíciu opatrovateľka, zdravotná sestra do Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (Detské jasle) 06.08.2019 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Verejný opis veci - 1 ks jednorazová vzduchová pružinová pištoľ zn. Browning BUCK MARK URX, 1 ks látkové puzdro zn. DASTA čiernej farby 05.08.2019 Oznámenie občanom
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Nariadenie ústneho pojednávania: „Zateplenie a obnova bytového domu Škultétyho 10-18, Kukučínova 2-4, Bratislava“ na pozemkoch parc.č. 11404, 11402 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 05.08.2019 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Nariadenie ústneho pojednávania: „Rekonštrukcia balkóna, byt č. 15,“ v bytovom dome súp. č. 270, na ul. Osadná č. 14 v Bratislave, na pozemku parc. č. 11573/1, katastrálne územie Nové Mesto 05.08.2019 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
,,Novostavba rodinného domu“ na Kĺzavej ul. v Bratislave, na pozemkoch parc. č. 19386/1, 19387/1 v katastrálnom území Vinohrady 01.08.2019 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Dana Jančovičová, posledný pobyt Legionárska 71/15 Bratislava-Nové Mesto, písomnosť uložená na Mestskom úrade Prievidza, 1. poschodie, kancelária č. A111 v termíne do 15.08.2019 01.08.2019 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
František Nagy, rok narodenia 1983, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 16.08.2019 01.08.2019 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Rekonštrukcia VTL plynovodu DN 500 PN 40 Bratislava, TU Ivanka pri Dunaji, TU Stará Vajnorská 1 SC 01.08.2019 Oznámenie občanom
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcu na pracovnú pozíciu referent rozpočtu 31.07.2019 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Rodinný dom EXTEMPORE na pozemku reg.KN-C parc.č. 4439/2 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 31.07.2019 Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania o vydanie súhlasu na výrub 2 ks drevín rastúcich na pozemku parc. č. 7176 v k. ú. Vinohrady (Ulica Pod strážami v Bratislave) z dôvodu zlého zdravotného stavu drevín a bezpečnostných dôvodov 30.07.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny rastúcej na pozemku parc. č. 18177/13 v k. ú. Vinohrady (Sovia ulica v Bratislave) z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu dreviny a plánovanej úpravy pozemku 30.07.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania o vydanie súhlasu na výrub 3 ks drevín rastúcich na pozemku parc. č. 18177/2 v k. ú. Vinohrady (Sovia ulica v Bratislave) z dôvodu nepriaznivých rastových podmienok, zhoršeného zdravotného stavu a plánovanej úpravy pozemku 30.07.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Vydanie rozhodnutia na odstránenie garáží v lokalite Zátišie, v Bratislave, na pozemkoch parc. č. 12781/16 (ev. č. 4338/3), 12781/24, 12781/40 (ev. č. 4363/3), 12780/1 a 12780/68 v kat. úz. Nové Mesto 25.07.2019 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Stavebná úprava mezonetového bytu č. 16 – rozdelenie na 2 bytové jednotky“ na 5. poschodí bytového domu so súpis. č. 2263, na pozemku parc. č. 9089/1 v katastrálnom území Staré Mesto, na ulici 29.augusta č. 11/c v Bratislave 24.07.2019 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o pokračovaní územného konania – zmena podkladov návrhu na vydanie územného rozhodnutia „Rekonštrukcia objektu – polyfunkčný objekt“ na Kominárskej ulici, na pozemkoch parc. č. 11462/1, 11462/5 a 11462/43 v k. ú. Nové Mesto v Bratislave 24.07.2019
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania o vydanie súhlasu na výrub 10 stromov a 8 kríkových porastov – Jeséniova ul. v Bratislave 23.07.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanislav Maceják, rok narodenia 1964, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 07.08.2019 23.07.2019 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Johann Fadlalla, rok narodenia 1992, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 07.08.2019 23.07.2019 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania: "Zdvojenie výtlačného potrubia z ČS Gaštanová do VDJ Kramáre l" 23.07.2019 Oznámenie občanom
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore