Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.

 


Názov Dátum Druh Súbor
Štyri rodinné domy, Turbínova Bratislava-parc.č. 13636/1 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 03.11.2020 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rekonštrukcia plynovodu Bratislava, Stráže, Vidlicová, UO00079, 2022 – 1.časť – Vetva D Cesta na Kamzík“ na pozemkoch parc.č. reg „C“ 6250, 6249, 6247/1, 6173, 6248, 6180, 6181, 6186/1, 6184/4 v Bratislave, katastrálne územie Vinohrady 03.11.2020 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
"Rodinné domy Suchá, Bratislava – Nové Mesto“ na pozemkoch registra C KN parc. č. 6688/1, /10, /11, /12, /13, /14, /15, /16, /17, /18, prípojka NN aj na pozemku registra C KN 21678 (E KN 21678) v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 30.10.2020 Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Zverejnenie návrhu na začatie územného konania: „Rekonštrukcia objektu - polyfunkčný objekt“, budova súp. č. 1551 na pozemkoch parc. č. 11462/5, katastrálne územie Nové Mesto v Bratislave 30.10.2020 Oznámenie o začatí územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie - doposlanie: „Polyfunkčný objekt KOMINARCA“ Miesto stavby: Kominárska ul. Bratislava, k. ú. Nové Mesto 29.10.2020 Oznámenie o začatí územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Prístavba oddelenia MR + operačnej sály“ na Klenovej ul. č. 1, na pozemkoch parc. č. 19465/1, 19465/4, 19477/9, 19477/17, 19477/18 a 19470/339 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 29.10.2020 Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obnova bytového domu“ na Sibírskej ulici č. 31 – 37, súpisné číslo 1601, na pozemkoch parc. č. 11828/7, 11828/8, 11828/9, 11828/10, v katastrálnom území Nové Mesto 28.10.2020 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Weinberg Residence – dve vily, Koliba Vinohrady, b, Strážna ul. Bratislava, parc. č. 4419/1,2 a 4420“ Lokalita: Koliba - Stráže, parc.č. 4419/1,2 a 4420 v k. ú. Vinohrady 28.10.2020 Oznámenie o začatí územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rekonštrukcia a obnova bytového domu na ulici Čsl. parašutistov 3-9“, súpisné číslo 212, na pozemkoch parc. č. 11732, 11733, 11734, 11735 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 26.10.2020 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obchodné centrum MATRIX MALL“ na ulici Magnetová – Vajnorská v Bratislave, na pozemku parc.č. 13628/1, /2, /3, /4, /5, /6, 13629, 13630, 13631, 13632, katastrálne územie Nové Mesto 26.10.2020 Predĺženie stavebného povolenia
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Územný plán zóny Podhorský pás - Veľký Varan / Slanec“ 26.10.2020 Oznámenie o začatí obstarávania územnoplánovacej dokumentácie
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a dopravy
Stiahnuť súbor
„Územný plán zóny Podhorský pás - Koziarka“ 26.10.2020 Oznámenie o začatí obstarávania územnoplánovacej dokumentácie
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a dopravy
Stiahnuť súbor
Zmena dokončenej stavby – zmena účelu užívania nebytového priestoru na „Stomatologickú kliniku MDD. Openko“ spolu s realizáciou stavebných úprav, na ulici Sliačska ulica č. 1A, číslo nebytového priestoru AKP2 v Bratislave 21.10.2020 Rozhodnutie o zmene v užívaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rekonštrukcia bytu č. 18, Teplická 15, BA“ v bytovom dome na Teplickej ulici č. 15, súpis. č. 1378, na pozemku parc. č. 12149 v Bratislave 21.10.2020 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stavebné úpravy v byte č. 19 na 5. poschodí v bytovom dome na ulici Račianska 25 v Bratislave, súpis. č. 1508 postavenom na pozemkoch parc. č. 11927/1 a 11927/2 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 21.10.2020 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Zrušené rozhodnutie č. 2917/2019/UKSP/SILJ­-7: Územné rozhodnutie o stavebnej uzávere„Mierová kolóriia“ v Mestskej časti Bratislava — Nové Mesto, v k. ú. Nové Mesto, v lokalite Mierová kolónia 19.10.2020 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Návrh na piatu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na rok 2020 15.10.2020 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Stiahnuť súbor
"D_BA_Pod Vinicou ", na pozemkoch reg. C-KN parc.č. 13145/23, 13174/31, 13181/2, 13177/4, 22072/2 a 13167/2, katastrálne územie Nové Mesto v Bratislave 15.10.2020 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Oprava existujúcich miestnych komunikácií v Pilotnej zóne parkovacej politiky – Tehelné pole“ v Bratislave, katastrálne územie Nové Mesto 14.10.2020 Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
“ INS FTTH BA Kramáre Ambrova“, parc.reg C č.: 21667, 21698/1, 21663/2, 21663/1, 6005/81, 6005/82, 6003/28, 6003/12, 5998/8, 6010/11, 6, 21663/5, 6010/8, 6002/1, 6004/21, 6004/12, 21663/6, 5933/1, 21663/4, 5934/1, 5701/13, 5701/33 ..., k. ú. Vinohrady 13.10.2020 Oznámenie o začatí územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaPosledná aktualizácia: 25.08.2023 10:39
Hore
Hore
Hore