Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.

 


Názov Dátum Druh Súbor
Odstránenie stavby „nebytovej budovy“ na pozemku parc. č. 12082/1, v katastrálnom území Nové Mesto, na rohu Račianskej a Pionierskej ulici v Bratislave 10.10.2019 Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Prístrešok a oplotenie na pozemku na parc.č. 6128/54 na Guothovej ul. v katastrálnom území Vinohrady, Bratislava 10.10.2019 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Pergola pri bazéne, Bratislava-Slanec – na pozemkoch parc.č. 4439/6 a 4439/10 na Burgundskej ul.č. 1/A, súpisné č. 13423 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 10.10.2019 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
,,Novostavba rodinného domu“ na Kĺzavej ul., na pozemkoch parc. č. 19386/1, 19387/1 reg. „C“ (prípojky inžinierskych sietí na pozemkoch parc. č. 19387/1, 22304/1) v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 10.10.2019 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Daniel Peter, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 25.10.2019 10.10.2019 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Antón Janák, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 25.10.2019 10.10.2019 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Petro Voskobiinyk, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 25.10.2019 10.10.2019 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
GENESYS SK, s.r.o., písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava, Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava, v kancelárii č.213 termíne do 25.10.2019 10.10.2019 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Aleksandar Ivanič, rok narodenia: 1974, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 24.10.2019 09.10.2019 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa EKO-podniku VPS 08.10.2019 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Jamiwa Desing s.r.o., písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava, Radlinského 37 v kancelárii č. 503 v úradných hodinách, v termíne do 23.10.2019 08.10.2019 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
TEOCAR s.r.o., písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava, Radlinského 37 v kancelárii č. 528 v úradných hodinách, v termíne do 23.10.2019 08.10.2019 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Ahmed Majbour, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 23.10.2019 08.10.2019 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Thinh Hoangvan, rok narodenia: 1966, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 23.10.2019 08.10.2019 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Vladimír Uhrin, rok narodenia: 1964, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 23.10.2019 08.10.2019 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Immobilex Bratislava s.r.o., písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava, Radlinského 37 v kancelárii č. 404 v úradných hodinách, v termíne do 23.10.2019 08.10.2019 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Eva Gálová, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 22.10.2019 07.10.2019 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Alessandro Grillo, rok narodenie 1976, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 22.10.2019 07.10.2019 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Mgr. Jozef Kováčik, písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava, Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava, v kancelárii č.210 termíne do 22.10.2019 07.10.2019 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Oľga Farkašová, rok narodenia: 1964, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 19.10.2019 04.10.2019 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore