Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Oznámenie o výkone štátneho stavebného dohľadu - prešetrenie podnetu „vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu na Družstevnej ul. č. 4,6,8“ 16.06.2017
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stavebné úpravy v byte č. 21 a v byte č. 22 na 5.poschodí bytového domu so súpisným č.1619 na pozemku parc. č. 11779/5-7 v katastrálnom území Nové Mesto, na Sibírskej 54 v Bratislave 16.06.2017 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stavebné úpravy a udržiavacie práce v spoločných priestoroch bytového domu, Námestie Biely Kríž, 2-4-6 na pozemku parc. č. 13173/2 reg. „C“ v katastrálnom území Bratislava – Nové Mesto v Bratislave 15.06.2017 Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Bytový dom LE FAN“ na Vajnorskej ulici v Bratislave, na pozemkoch parc. č. 13634/1, 13634/2, 13635/3 v katastrálnom území Nové Mesto 15.06.2017 Oznámenie o začatí územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Ohlásenie stavby – doplnenie telekomunikačného zariadenia – oznámenie „Inštalácia MW rádiového spoja f. Orange Slovensko, a.s. pre pripojenie objektu f. Angelini Pharma Slovenská republika, s.r.o. – MW_8550BR“ 15.06.2017
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Časť stavby bytového domu na Nobelovej ul. č. 8 v Bratislave so súp. číslom 1291 na pozemku parc. č. 13442/1 v katastrálnom území Nové Mesto z nebytového priestoru 02/1 na byt 13.06.2017 Rozhodnutie o zmene v užívaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí územného konania zmeny dokončenej stavby: „Nadstavba bytového domu Hálkova 46,48,50,52 v Bratislave“ 07.06.2017 Oznámenie o začatí územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania o zmene v užívaní časti stavby a určenie ústneho pojednávania - návrh na povolenie zmeny v užívaní nebytového priestoru na Bajkalskej ul. 5/C, na pozemku parc. č. 15123/182 v katastrálnom území Nové Mesto, na byt 06.06.2017 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie o prerušení stavebného konania - „Základňová stanica elektronickej komunikačnej siete 1969BR-Bellova, Bratislava“, na pozemku parc. č. 7094/1 katastrálnom území Vinohrady, na Bellovej ul. v Bratislave 06.06.2017 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
“BA - Nové Mesto, Kutuzovova, VNK,TS, NNK“ Miesto stavby: na pozemkoch parc. číslo 11603/2, 11603/19, 11603/18, 11603/17, 11603/07, 11694, 219585/1 a 21969/1 katastrálne územie Nové Mesto 06.06.2017 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oprava rozhodnutia č. 429/2017/UKSP/HROD-19 zo dňa 13.3.2017 - obnova bytového domu na ulici Čsl. Parašutistov 13,15,17,19 05.06.2017 Oprava zrejmej nesprávnosti v písomnom vyhotovení rozhodnutia
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Inžinierska stavba ako súčasť stavby: „Obytný súbor Urban Residence“ na pozemkoch parc. č. 11476/34, 11476/31, 11486/2, 11486/6, 11486/7, 11486/8, 11486/9, 11486/10 a 21995 katastrálne územie Nové Mesto v Bratislave 01.06.2017 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Dva rodinné domy“ na Gavlovičovej ul. č. 2, v Bratislave, na pozemkoch parc č. 12685 a 12686 reg. „C“ v katastrálnom území Nové Mesto 01.06.2017 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania na stavbu: „Zateplenie a obnova BD Račianska 43 v Bratislave“, súpisné č. 1513, na pozemku parc. č. 11825/3, v katastrálnom území Nové Mesto 31.05.2017 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obnova, zateplenie a odstránenie systémových porúch BD Višňová 7 v Bratislave“ so súpisným č. 2928, na pozemku parc. č. 5803/7, v katastrálnom území Vinohrady 31.05.2017 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Vyjadrenie účastníka konania k obsahu odvolania - "Dom Varšavská", k. ú. Nové Mesto 30.05.2017
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Zmena v užívaní zariadenia obchodu č. 9901 bytového domu so súp. č. 13152 na pozemku parc. č. 11765/3 v katastrálnom území Nové Mesto, na Račianskej ul č.69/B v Bratislave na byt 30.05.2017 Rozhodnutie o zmene v užívaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí stavebného konania o zmene stavby pred dokončením “Obytný súbor Urban Residence -I. etapa“, Časť stavby: Penziónový dom A.I Stavebný pozemok: parc. č. 11486/7, Katastrálne územie: Nové Mesto v Bratislave 25.05.2017 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania na stavbu „Obnova bytového domu“, na Račianskej ul. č. 47,49,51, na pozemkoch parc. č. 11817/1,2,3 v katastrálnom území Nové Mesto 24.05.2017 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Opakované doposlanie oznámenia o začatí územného konania zmeny dokončenej stavby : Názov stavby: „Nadstavba a rekonštrukcia bytového domu Višňova 8“ Miesto stavby: na pozemku parc. č.: 5930/14 katastrálne územie Vinohrady v Bratislave 23.05.2017 Oznámenie o začatí územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore