Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
„Bellavita Residence“ bytové domy so 120 bytmi, Tupého ulica Bratislava, na pozemku parc.č. 4431/1, 4796/1, 4797, 4798/1,4800/1,/2,/7,/8,/9,/12,/13,/14,/15 v katastrálnom území Vinohrady 05.01.2018 Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Weinberg Residence – dve vily, Koliba Vinohrady, Strážna ul. Bratislava, parc. č. 4419/1,2 a 4420 04.01.2018 Upovedomenie o odvolaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Bytový dom Budyšínska 3, Bratislava 04.01.2018 Upovedomenie o odvolaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stavebné úpravy v byte č. 27 na 9. NP bytového domu so súpisným č.11301 na pozemku parc. č. 5619/4 a 5617/1 v katastrálnom území Vinohrady, na Rozvodnej 13/c v Bratislave 21.12.2017 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
"Vstavba bytov do podkrovia," bytového domu na pozemku parc. č. 13444/12 v katastrálnom území Nové Mesto, na Odborárskej 38, 40 v Bratislave 21.12.2017 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
" Bytový dom, Pod strážami" na pozemkoch parc. č. 6506/71, 6506/72, 6506/73, 6506/93 a 6506/94 v katastrálnom území Vinohrady 21.12.2017 Prerušenie konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
SO 0171 Vonkajšie spevnené plochy a komunikácia ( ul. V. Tegelhoffa), ktorý je súčasťou stavby:" Národný futbalový štadión, parkovanie a doplnkové funkcie - zmena 1," , k. ú. Nové Mesto 21.12.2017 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Zmena stavby pred dokončením na stavebný objekt SO 05 Prípojka silnoprúd (SO E2.3 NN káblový rozvod a PS E2.3 Doplnenie technológie) na pozemku parc. č. 4884/1 v katastrálnom území Vinohrady 21.12.2017 Povolenie zmeny stavby pred dokončením
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
SO 0172 Spevnené plochy pre administratívnu budovu Sitno, ktorý je súčasťou stavby:" Národný futbalový štadión, parkovanie a doplnkové funkcie - zmena 1," k. ú. Nové Mesto 21.12.2017 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Zateplenie a obnova bytového domu Jeséniova 12-16, Bratislava“ so súpisným č. 2327, na pozemku parc. č. 7022/2, 7022/3, 7022/7 v katastrálnom území Vinohrady 21.12.2017 Kolaudačné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Opätovné oznámenie o začatí územného konania stavby: „Zariadenie sociálnych služieb“ pozemky parc.č. 5780/1,2/ a 5183/2,4,5,6 v katastrálnom území Staré Mesto v Bratislave 19.12.2017 Oznámenie o začatí územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„ Weinberg Residence – dve vily, Koliba Vinohrady, Strážna ul. Bratislava, parc. č. 4419/1,2 a 4420“ 18.12.2017 Upovedomenie o odvolaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Nadstavba bytového domu Kyjevská 1,3,5,7 v Bratislave“, so súp.č.1631, na pozemkoch parc.č. 12049/1,2,3,4 v katastrálnom území Nové Mesto v objektovej skladbe: SO 01 Nadstavba bytového domu, SO 02 Zatep. a rekonštrukcia bytového domu, SO 04 Sadové úpravy 14.12.2017 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Vstavba bytu do existujúceho podkrovia“ bytového domu so súpisným číslom 1320, na pozemku parc. č. 12206/1, v katastrálnom území Nové Mesto, na Vajnorskej ul. č. 57,59,61,63 – vo vchode č. 63, v Bratislave 13.12.2017 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania - "Obnova bytového domu NOVÁ DOBA III.“ so súpisným číslom 1358, umiestenej na pozemku parc. č. 15123/2, v katastrálnom území Nové Mesto 08.12.2017 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí územného konania líniovej stavby “FTTC TV JOJ - KOLIBA - 0619BR, KOLIBA - 0192BR, BRATISLAVA JESENIOVA2 - 1220BR, BRATISLAVA_SUCHA -1981 BR, optické pripojenie“ 07.12.2017 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí územného konania líniovej stavby „FTTH_LIMBOVÁ - 0288BR, BRATISLAVA - Na Revine - 1279BR, DERERA - 1100BR, PROKOPA VELKEHO - 0010BR, TV JOJ - KOLIBA - 0619BR, KOLIBA - 0192BR, BRATISLAVA - JESENIOVA2 - 1220BR, BRATISLAVA - SUCHA " 07.12.2017 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania o zmene v užívaní stavby a nariadenie ústneho pojednávania - zmena v užívaní časti stavby bytového domu na Kominárskej 6 v Bratislave, súp.č. 142 , na pozemku parc.č. 11462/8 v k.ú. Nové Mesto z nebytového priestoru č. N02 06.12.2017 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obnoviteľný zdroj tepla so záložným zdrojom „ na pozemkoch parc. č. 12272/1,/2 na Riazanskej ulici v Bratislave v katastrálnom území Nové Mesto, pre stavebníkov vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome Riazanská ul. č. 48-50 Bratislava 06.12.2017 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Umiestnenie líniovej stavby “Panorama-Koliba-BA-optická prípojka“ katastrálne územia Nové Mesto a Vinohrady v Bratislave 06.12.2017 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore