Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.

 


Názov Dátum Druh Súbor
„Podpivničená terasa“ na ulici Horná Vančurova 23 v Bratislave, na pozemku parc.č. 6679/9, 6697/10, 6679/11, katastrálne územie Vinohrady 19.01.2023 Dodatočné stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oprava rozhodnutia: „Obnova bytového domu Pri starej prachárni 16, Bratislava“ so súp. č. 133 na pozemku parc. č. 11276/22 v katastrálnom území Nové Mesto 18.01.2023 Oprava zrejmej nesprávnosti v písomnom vyhotovení rozhodnutia
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie o skončení platnosti územného rozhodnutia o stavebnej uzávere „Biely kríž“ 13.01.2023 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie o zastavení územného konania o stavebnej uzávere “Mierová kolónia“ 13.01.2023 Zastavenie konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rodinný dom Jaskový rad_na pozemku reg. C-KN parc.č. 6280/2, katastrálne územie Vinohrady v Bratislave 09.01.2023 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - „SO 01 Úprava distribučného rozvodu NN Jaskový rad, Bratislava“ na pozemkoch parc. č. 6352/9, 6352/10, 6352/8, 6352/11, 21668/3, k. ú. Vinohrady v Bratislave 09.01.2023 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí stavebného konania – predĺženie platnosti stavebného povolenia „Rekonštrukcia plynovodu Bratislava, Stráže, Vidlicová, UO00079, 2022 – 1.časť – Vetva D Cesta na Kamzík“ k. ú. Vinohrady 09.01.2023 Predĺženie stavebného povolenia
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Stavebné úpravy v byte Kataríny Bačovej a Branislava Saba“ v byte č. 13, na 3. poschodí bytového domu so súpisným č. 2929, na ulici Višňová č. 13, na pozemku parc. č. 5750/10, v k. ú. Vinohrady v Bratislave 09.01.2023 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Zasklenie balkóna“ prislúchajúcemu k bytu č. 14, na 4. poschodí BD so súpisným číslom 3189, na ul. Rozvodná č. 17, na pozemku parc. č. 5572/13, v k. ú. Vinohrady 04.01.2023 Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oprava oznámenia: „Zasklenie balkóna“ prislúchajúcemu k bytu č. 14, na 4. poschodí BD so súpisným číslom 3189 na ul. Rozvodná č. 17, na pozemku parc. č. 5572/13, v k. ú. Vinohrady v Bratislave 04.01.2023
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rodinný dom Ahoj Briežky na ulici Na Briežkoch, na pozemku reg. C-KN parc.č. 28, k. ú. Vinohrady v Bratislave 04.01.2023 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obnova fasády bytového domu“ na Vajnorskej ul. č. 10,12,14 so súp. č. 1349 na pozemku parc. č. 11262/1, na Družstevnej ul. č.1 a 3 so súp. č. uživania stavby 67 na pozemku parc. č. 11261/2 a na Kalinčiakovej ul. č. 1 so súp. č. 112, k. ú. Nové Mesto 20.12.2022 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Dostavba sekcie B“ na Kominárskej ulici, na pozemkoch reg. „C“ parc. č. 11462/1, 11462/5 a 11462/43 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 20.12.2022 Upovedomenie o odvolaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„SO 04 – Účelové komunikácie a spevnené plochy v rámci stavby Rodinné domy Y“ na pozemkoch reg. „C“ parc. č. 6713/2, 6713/15-24, 6712/70 a 6712/157, katastrálne územie Vinohrady 20.12.2022 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„BA Nové Mesto, Horné Židiny, VNK, TS, NNK“ , k. ú. Vinohrady 20.12.2022 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Predĺženie platnosti stavebného povolenia: „Prístavba oddelenia MR + operačnej sály“ na Klenovej ul. č. 1, na pozemkoch parc. č. 19465/1, 19465/4, 19470/88, 19470/339, 19477/9 a 19477/18 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 20.12.2022 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Prístavba oddelenia MR + operačnej sály“ na Klenovej ul. č. 1, na pozemkoch parc. č. 19465/1, 19465/4, 19470/88, 19470/339, 19477/9 a 19477/18 a v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 20.12.2022 Oprava zrejmej nesprávnosti v písomnom vyhotovení rozhodnutia
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Stavebné úpravy bytu č.46, na 4. poschodí“ bytového domu na ulici Piešťanská 7, na pozemku s parc. číslom 11796/5, súpisné číslo 1639 v katastrálnom území Nové Mesto 15.12.2022 Dodatočné stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rodinný dom Neronetova“ na pozemku parc. č. 18437/41 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 14.12.2022 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Zasklenie balkóna“ prislúchajúcemu k bytu č. 14, na 4. poschodí bytového domu so súpisným číslom 3189, na ul. Rozvodná č. 17, na pozemku parc. č. 5572/13, v k. ú. Vinohrady v Bratislave 14.12.2022 Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore