Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.

 


Názov Dátum Druh Súbor
Rozhodnutie - „Rodinný dom - Ahoj Briežky“ na pozemku parc. č. 4351/15, 4351/38, katastrálne územie Vinohrady v Bratislave 20.03.2023 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Uzavretie garážového dvojstojiska č. 1 a 2 na uzavretý box“ na úrovni 1. suterénneho poschodia BD so súp. č. 12417, na pozemku parc. č. 4947/2, na ul. Tupého č. 23, k. ú. Vinohrady 17.03.2023 Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rodinný dom Jaskový rad“ na pozemku reg. C-KN parc. č. 6280/2, katastrálne územie Vinohrady v Bratislave 15.03.2023 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Ohlásenie odstránenia drobnej stavby: „RR bod Tesco Žabka Bratislava BA_Zabka“ na streche bytového domu so súpisným číslom 13593, na ul. Svätovavrinecká 2, 2A, 2B 14.03.2023 Ohlásenie drobnej stavby
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Zaslanie spisového materiálu: „SO 04 – Účelové komunikácie a spevnené plochy v rámci stavby Rodinné domy Y“ na pozemkoch reg. „C“ parc. č. 6713/2, 6713/15-24, 6712/70 a 6712/157, k. ú. Vinohrady v Bratislave 13.03.2023
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Polyfunkčný objekt Račianska“, k. ú. Nové Mesto 09.03.2023 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Nadstavba bytového domu, Ovručská 2, 4“ na pozemku parc. reg. C č. 11806/1, 11806/2, 11787/6 08.03.2023 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Zaslanie spisového materiálu:„Rodinný dvojdom – 2RD“ – dva rodinné domy, príjazdová komunikácia a spevnené plochy, prípojky a oplotenie na pozemkoch parcelné č. 4791/1, 4791/2, 4791/3, 4792/2, 4792/7, 4789/2, 4789/3 a 4793/9 v k. ú. Vinohrady v Bratislave 07.03.2023 Upovedomenie o odvolaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Prístavba oddelenia MR + operačnej sály“ na Klenovej ul. č. 1, na pozemkoch parc. č. 19465/1, 19465/4, 19470/88, 19470/339, 19477/9 a 19477/18 v k. ú. Vinohrady v Bratislave 07.03.2023 Predĺženie stavebného povolenia
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - „RD Husova“ na Husovej ul. v Bratislave, na pozemkoch parc. č. 6962, 6963, 6964 v katastrálnom území Vinohrady 03.03.2023 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o pokračovaní stavebného konania v novom prejednaní: „Bytový dom Podniková“ , stavebný pozemok parc. reg. C č. 13434/4, k. ú. Nové Mesto 02.03.2023 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rekonštrukcia plynovodu Bratislava, Stráže, Vidlicová, UO00079, 2022 – 1.časť – Vetva D Cesta na Kamzík“ na pozemkoch parc. č. reg „C“ 6250, 6249, 6247/1, 6173, 6248, 6180, 6181, 6186/1, 6184/4, k. ú. Vinohrady v Bratislave 28.02.2023 Predĺženie stavebného povolenia
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - „Obnova bytového domu“ na ulici Vajnorská 27,29,31, Sadová 1, Mestská 2,4,6 a Tehelná 2 v Bratislave, na pozemku parc. č. 11570 v k. ú. Nové Mesto v Bratislave 22.02.2023 Kolaudačné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rodinný dom“, na ulici Na Slanci v Bratislave, na pozemku parc. č. 4442/4 a 4442/14 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 20.02.2023 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stavebná uzávera s názvom „KRAHULČIA“ v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 17.02.2023 Upovedomenie o odvolaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
“BA KBV Nová Vajnorská“ _pokládka nového vedenia v lokalite ulíc Vajnorská a Odbojárov v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 17.02.2023 Oznámenie o začatí územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
"Polyfunkčný objekt s apartmánmi“ na ulici Jaskový rad, Bratislava, na pozemkoch parc. č. 7213/1, 7213/2, 7213/3, k. ú. Vinohrady 17.02.2023 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia: „Výmena výplní otvorov objektu parc. č. 11929/3 v kat. území Nové Mesto“ na Račianskej ulici 16.02.2023 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
“BA - Nové Mesto, Jaskový rad, NNK“ , katastrálne územie Vinohrady 14.02.2023 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - „SO 01 Rekonštrukcia rozvodu VN, SO 02 Distribučné rozvody NN, PS 01 Transformovňa 22/0,42 kV“ Matúškova ul., v Bratislave, k. ú. Vinohrady 13.02.2023 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore