Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.

 


Názov Dátum Druh Súbor
815_2023_5933_2022_oznamenie o zacati konania DOPOSLANIE- MAPLE Group, s.r.o. 10.05.2023 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie-o skončení platnosti územného rozhodnutia o stavebnej uzávere „Nobelova“ 10.05.2023 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
územné rozhodnutie o stavebnej uzávere - K o z i a r k a 10.05.2023 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia- Pri starej prachárni č. 16 09.05.2023 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Zastavenie konania o návrhu na obnovu konania -Rezidencia MEDICI 04.05.2023 Zastavenie konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
oznámenie o začatí konania-Novostavba rodinného domu-Burgundská 04.05.2023 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie Modernizácia údržbovej základne - 3.etapa, depo Jurajov dvor 28.04.2023 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stavebné povolenie -DEPO Jurajov dvor-Bratislavský samosprávny kraj 28.04.2023 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„VILA NA KOLIBE IV“, miesto stavby: parc. č. 6281/2;6282/2; 6289/4,6; 6290/8,21;6291/4, katastrálne územie Vinohrady 24.04.2023 Oznámenie o začatí územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Zväčšenie stavebného otvoru na loggiu“ prislúchajúcu k bytu č. 3, na 1. poschodí bytového domu so súpisným č. 946, na ulici Pluhová č. 75, na pozemku parc. č. 12841, k. ú. Nové Mesto 14.04.2023 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - „Obnova fasády bytového domu“ na Vajnorskej ul. č. 10, 12, 14; Družstevnej ul. č. 1 a 3 ; Kalinčiakovej ul. č. 1, k. ú. Nové Mesto v Bratislave 13.04.2023 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - „Rodinný dom“ na ulici Na Slanci na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 4442/4 a 4442/14 v k. ú. Vinohrady v Bratislave 12.04.2023 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Polyfunkčný dom Stromová“ na pozemku reg. C-KN parc. č. 5727/1, 5727/2, 5725/3, 5726/1, 5726/2 a 5701/108, katastrálne územie Vinohrady v Bratislave. 03.04.2023 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie: „Polyfunkčný objekt s apartmánmi“ na ulici Jaskový rad v Bratislave, na pozemku parc. č. 7213/1, 7213/2, 7213/3, prípojka na parc.č. 21696/4 a časť parkovísk na pozemku 7214 v katastrálnom území Vinohrady 31.03.2023 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rodinný dom Ahoj Briežky“ na pozemkoch parc. č. 4355/3 a 4355/10 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 23.03.2023 Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Park Pod Kolibou – Stavebné úpravy v podzemnej garáži – vybudovanie deliacej priečky medzi parkovacími státiami P75 a P76“ na ul. Pod Vtáčnikom č. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 a 26, k. ú. Vinohrady (+kolaudačné rozhodnutie) 21.03.2023 Dodatočné stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - „Rodinný dom - Ahoj Briežky“ na pozemku parc. č. 4351/15, 4351/38, katastrálne územie Vinohrady v Bratislave 20.03.2023 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Uzavretie garážového dvojstojiska č. 1 a 2 na uzavretý box“ na úrovni 1. suterénneho poschodia BD so súp. č. 12417, na pozemku parc. č. 4947/2, na ul. Tupého č. 23, k. ú. Vinohrady 17.03.2023 Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rodinný dom Jaskový rad“ na pozemku reg. C-KN parc. č. 6280/2, katastrálne územie Vinohrady v Bratislave 15.03.2023 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Ohlásenie odstránenia drobnej stavby: „RR bod Tesco Žabka Bratislava BA_Zabka“ na streche bytového domu so súpisným číslom 13593, na ul. Svätovavrinecká 2, 2A, 2B 14.03.2023 Ohlásenie drobnej stavby
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaPosledná aktualizácia: 25.08.2023 10:39
Hore
Hore
Hore