Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia „Sanácia a doplnenie zatepľovacieho systému obvodového plášťa a obnova bytového domu Nobelova 42 - 48A, Bratislava “ na pozemkoch v katastrálnom území Nové Mesto 11.04.2018 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Žiadosť o povolenie zateplenia severnej steny bytového domu „Bytový dom – UNITAS, Šancová ul. č. 47,49,51, Sanácia a zateplenie obvodového plášťa“, so súp.č. 3570, na pozemku parc.č. 11445, k.ú. Nové Mesto 10.04.2018
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí stavebného konania po vydanom územnom rozhodnutí na stavbu „OC Matrix Mall" - Magnetová - Vajnorská ul. v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 10.04.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Územné rozhodnutie o stavebnej uzávere, k. ú. Vinohrady v lokalite Kramáre–Jelšova ul., ktoré je vymedzené: zo severu Stromovou ul., z východu Stromovou ul. a pokračovaním Jaskového radu, z juhu hranicou MČ BNM, zo západu areálom Dérerovej nemocnice 05.04.2018 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oprava zrejmej chyby v rozhodnutí č. 7148/2017/UKSP/VIDM-46 "Obslužná komunikácia a inžinierske siete GRAND KOLIBA - Vtáčnik" 04.04.2018 Oprava zrejmej nesprávnosti v písomnom vyhotovení rozhodnutia
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Výzva na predloženie dokladov k pozemku reg. E-KN, parc. č. 13467, katastrálne územie Nové Mesto 28.03.2018 Ohlásenie odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka - hlavné mesto SR Bratislava
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Zariadenie sociálnych služieb“ na pozemkoch parc.č. 5780/1, 5780/2, 5183/2, 5183/4, 5183/5 a 5183/6 v katastrálnom území Staré Mesto v Bratislave 23.03.2018 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Sanácia zavlhnutých priestorov podzemnej garáže bytového domu“ na Magurskej 3,5/A,B v Bratislave, na pozemku parc. č. 5647/16, 21, 22 v katastrálnom území Vinohrady 23.03.2018 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
"Rekonštrukcia objektu Vajnorská 21" na pozemkoch parc. č. 11355/2, 11355/19, 11355/20, 11355/21, 11355/23, 11355/24, 11355/25, 11355/26, 11355/27, 11355/28, 11355/29 a 11355/30 v katastrálnom území Nové Mesto 23.03.2018 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
“ Administratíva, sklad, vzorkovňa a distribúcia- MP KOVANIA“, nebytová budova a areálové rozvody na pozemkoch parc. č.13608/4, 13608/25, 13608/70 a 13608/111 katastrálne územie Nové Mesto v Bratislave a parc. č. 23024/6 katastrálne územie Trnávka 23.03.2018 Oznámenie o začatí územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
“Novostavba RD Pluhová“, pre RD pozemky parc. č. 12818/1 a 12818/2, pre prípojku NN parc. č. 12830, k. ú. Nové Mesto, Bratislava 23.03.2018 Oznámenie o začatí územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Domy Kramáre“ – prestavba, dostavba a nadstavba objektov A+B, Jelšova, Uhrová ul. na pozemkoch parc. č. 5783/13, 5787/1, 5787/3, 5787/9, 5787/10, 5787/11, 5787/12, 5787/13, 5785/1, 5785/2, 5786/3, 5786/4, 5786/5, 5701/110, 5701/122, k. ú. Vinohrady 21.03.2018 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Komplexná obnova bytového domu Bartoškova 4, Športová 1 v Bratislave“, súp.č. 126 a 118 na pozemku parc.č. 11299/4, 11299/7 v katastrálnom území Nové Mesto 20.03.2018 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Bytový dom – Rezidencia MEDICI“, Vlárska ul., parc. č. CKN 19470/341, 19470/342, 19470/249; parc. č. CKN 19470/1, 19470/71, 19470/8, 22306/1 (tech.+dopr. infraštruktúra), katastrálne územie Vinohrady 20.03.2018 Oznámenie o začatí územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
"Byt Pri Bielom Kríži 15" - (vybudovanie podlahového vyurovania, odpojenie bytu od vyregulovaného centrálneho domového systému zásobovania teplom, inštalácia plynového kotla) v byte č. 51 na 1. p. BD súp. č. 1149 na ul. Pri Bielom Kríži č. 15 20.03.2018 Rozhodnutie o odstránení stavby
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie zmeny termínu začatia kolaudačného konania a nariadenia ústneho pojednávania "Materská škola na Bancíkovej 2, k. ú. Ružinov" 19.03.2018 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania „Materská škola“, so súpisným č. 3111, na pozemkoch parc. č. KN „C“ 1363/2, 1363/7, 1363/8, 1363/9 a 1363/14, okres Bratislava II., obec BA – M.č. Ružinov, v k. ú. Ružinov 14.03.2018 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Dva rodinné domy“ na Gavlovičovej ul. č. 2, v Bratislave, na pozemkoch parc č. 12685 a 12686 reg. „C“ v katastrálnom území Nové Mesto 09.03.2018 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania o zmene v užívaní stavby a nariadenie ústneho pojednvania „bistro“ na „bistro s herňou a barom“ nebytový priestor č. 902 v suteréne bytového domu na Vajnorskej ulici č. 27, na pozemku parc. č. 11570 v k. ú. Nové Mesto 01.03.2018 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
" Oprava plochých terás nad bytmi bytového domu na ulici Odbojárov 4-8 " v Bratislave na pozemku parc. č. 11292/1, 11292/2 a 11292/3 v katastrálnom území Nové Mesto 01.03.2018 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore