Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradnú tabuľu nájdete aj v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, BA-B1 Deviata_UO00079_2019, Brečtanová, Mandľovníková, Jedenásta, Deviata, Záruby III, Čremchová, Desiata, Jalovcová, Tupého v Bratislave k. ú. Vinohrady 23.11.2017 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie reklamnej stavby - pozemok parc. č. 17090/1, k. ú. Nové Mesto, LV č. 1516 na Bojnickej ul. v Bratislave 23.11.2017
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Ing. Jaroslav Gazda, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 07.12.2017 22.11.2017 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Soňa Gábrišová, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 07.12.2017 22.11.2017 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Lucia Žárska, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 07.12.2017 22.11.2017 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Simona Timuľková, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 07.12.2017 22.11.2017 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Lukáš Kolesník, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 07.12.2017 22.11.2017 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
„Stavebné úpravy v byte č. 41 a spoločných priestoroch“ v bytovom dome so súp. č. 1138, na pozemku parc. č. 12142/6 v katastrálnom území Nové Mesto, na Smikovej ul. č. 1 v Bratislave 22.11.2017 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Libuše Soósová, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 07.12.2017 22.11.2017 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
„Statická sanácia bytového domu so súpisným č. 12388 na Klenovej č. 7“ v Bratislave na pozemku parc. č. 19470/199 v kat. území Vinohrady 21.11.2017 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 7 ks drevín rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 11280/32, k. ú. Nové Mesto, na Príkopovej ulici v Bratislave 21.11.2017 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Pavla Aschengeschwandtnerová,rok narodenia 1956, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 06.12.2017 21.11.2017 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Ondrej Orvoš ,rok narodenia 1966, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 06.12.2017 21.11.2017 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o dražbe organizovanej správcom ,dátum konania dražby 21.12.2017o 10.00 hod., miesto konania dražby: Notársky úrad JUDr. Marta Pavlovičová, Šafarikovo námestie 4, 811 02 Bratislava 16.11.2017 Oznámenie o konaní dražby
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o opakovanej dražbe, dátum konania dražby 21.12.2017 o 09.00 hod., miesto konania dražby: Notársky úrad, JUDr. Zora Belková, so sídlom: Na Troskách 22, 974 01 Banská Bystrica 16.11.2017 Oznámenie o konaní dražby
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnému zámeru: Rodinný dom Ďumbierska – zmena dokončenej stavby, Hrabový chodník č. 3 v Bratislave k. ú. Vinohrady 16.11.2017 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnému zámeru: Rodinný dom – dodatočné povolenie, Koliba - Suchá č. 8 v Bratislave k. ú. Vinohrady 16.11.2017 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Mgr. Jana Hvizdová ,rok narodenia 1988, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 01.12.2017 16.11.2017 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Fadlalla Johann, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 01.12.2017 16.11.2017 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 12686, k. ú. Nové Mesto, na Gavlovičovej ulici v Bratislave 16.11.2017 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Normy
Všeobecne záväzné nariadenia
Zverejňovanie faktúr, objednávok, zmlúv
Pripomienkovanie
EIA a súvisiace povoľovacie konania v zmysle osobitných predpisov
Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore