Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradnú tabuľu nájdete aj v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Pavla Aschengeschwandtnerová, rok narodenia 1985 písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 05.08.2017 21.07.2017 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Sanja Begovic, rok narodenia 1985 písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 05.08.2017 21.07.2017 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Peter Gživna, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 05.08.2017 21.07.2017 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnému zámeru: Zmena účelu užívania vrátnice na budovu obchodu a služieb, Stará Vajnorská 17 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 20.07.2017 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016 - 2020 20.07.2017 Oznámenie občanom o konaní v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. (EIA, SEIA)
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnému zámeru: Vybudovanie spevnenej plochy, Pri starom mýte v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 20.07.2017 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Obchodné centrum MATRIX MALL, Magnetová - Vajnorská ul. v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 19.07.2017 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Hung Le Ngoc rok narodenia 1967 písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 03.08.2017 19.07.2017 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Serhii Bilous, rok narodenia 1984 písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 03.08.2017 19.07.2017 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Anita Kakarovová, rok narodenia 1980 písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 02.08.2017 18.07.2017 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Silvia Kakarov, rok narodenia 1957 písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 02.08.2017 18.07.2017 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Jakub Aleksander Byliniak, rok narodenia 1979 písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 02.08.2017 18.07.2017 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Lucia Pešková, rok narodenia 1979 písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 02.08.2017 18.07.2017 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
VerArt . s.r.o.., písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava oddelenie daňovej exekúcie 2, Radlinského 37, 817 89 Bratislava v kancelári č. 529 Adresát si môže písomnosť prevziať do 02.08.2017 18.07.2017 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Alija Ibrahimi, rok narodenia 1962 písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 02.08.2017 18.07.2017 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Libuše Soosová, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 02.08.2017 18.07.2017 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
IT&ECONOMY SOLUTION. s.r.o.., písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava, Radlinského 37, 817 89 Bratislava v kancelári č. 503 Adresát si môže písomnosť prevziať do 02.08.2017 18.07.2017 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Hanaplus. s.r.o.., písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava, Radlinského 37, 817 89 Bratislava v kancelári č. 503 Adresát si môže písomnosť prevziať do 02.08.2017 18.07.2017 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
VÁŚ DOMÁCI MÄSIAR s.r.o.., písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava oddelenie daňovej exekúcie 2,, Radlinského 37, 817 89 Bratislava v kancelári č. 529 Adresát si môže písomnosť prevziať do 02.08.2017 18.07.2017 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Štefan Hurčík písomnosť uložená Mestský úrad Michalovce, Referát miestných daní a poplatkov, Námestie osloboditeľov 30, 07101 Michalovce.Adresát si môže písomnosť prevziať do 02.08.2017 18.07.2017
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Normy
Všeobecne záväzné nariadenia
Zverejňovanie faktúr, objednávok, zmlúv
Pripomienkovanie
EIA a súvisiace povoľovacie konania v zmysle osobitných predpisov
Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore