Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradnú tabuľu nájdete aj v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Peter Seko, rok narodenia 1974 písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 01.09.2017 17.08.2017 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Vladimír Ábel, rok narodenia 1955 písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 01.09.2017 17.08.2017 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
DARDANIA s.r.o., písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava, Radlinského 37, 817 89 Bratislava v kancelári č. 503. Adresát si môže písomnosť prevziať do 01.09.2017 17.08.2017 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí správneho konania o určení, že vozidlo je starým vozidlom 17.08.2017
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnému zámeru: Stavebné úpravy v byte č. 27, Bytový dom – 9. NP, byt č. 27, Rozvodná č. 13C v Bratislave k. ú. Vinohrady 14.08.2017 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Povolenie na úplnú uzávierku miestnej komunikácie III. triedy ulica Tupého (v úseku od budovy železničnej spoločnosti po bytové domy Vtáčnik) v termíne: 14.08.2017 - 15.10.2017, rozsah: v dĺžke 180,00 m 14.08.2017
Oddelenie výstavby a investícií
Stiahnuť súbor
Patrik Radnóti, rok narodenia 1990, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 26.08.2017 11.08.2017 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Pevel Rác, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 26.08.2017 11.08.2017 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Dinh Nguyen Huy rok narodenia 1988 písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 26.08.2017 11.08.2017 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Matúš Kobliška, rok narodenia 1991 písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 26.08.2017 11.08.2017 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Loan Vu Thuy, rok narodenia 1975 písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 26.08.2017 11.08.2017 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe, dátum konania dražby 12.09.2017 o 09:00 hod., miesto konania dražby: Kancelária správcu, JUDr. Miloš Levrinc,PHD.,J. Kozáčeka 13E, Zvolen 960 01 11.08.2017 Oznámenie o konaní dražby
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k ohláseniu udržiavacích prác „Obnova - výmena zvislých rozvodov vody a kanalizácie“, v bytovom dome so súpisným číslom 267, na pozemku parc. č. 11308/3, v katastrálnom území Nové Mesto, na Osadnej ul. č. 2 v Bratislave 11.08.2017 Stanovisko
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stanislava Bielčíková, rok narodenia 1970 písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 23.08.2017 08.08.2017 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Terézia Fábryová, rok narodenia 1987 písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 23.08.2017 08.08.2017 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 15 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 18204/1, k. ú. Vinohrady, Záruby III v Bratislave 08.08.2017 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Žiga Balič, rok narodenia 1986 písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 22.08.2017 07.08.2017 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Renáta Halánová, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 22.08.2017 07.08.2017 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie vo veci súhlasu na výrub 24 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 5440/81, k. ú. Vinohrady na Limbovej ulici v Bratislave 07.08.2017 Rozhodnutie o súhlase na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnému zámeru: Dopravné napojenie stavby „Obytná zóna Nobelova“ na ulicu Odborársku, Bratislava SO 01 Prístupová komunikácia - Cestička pre chodcov a cyklistov, k. ú. Nové Mesto 07.08.2017 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore