Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Archív - Verejné vyhlášky stavebného úradu 2011


Upozornenie: Pri doručovaní oznámení a rozhodnutí formou verejnej vyhlášky je začiatok lehoty,  v ktorej možno podať námietky, pripomienky, príp. odvolanie, plne závislý odo dňa doručenia formou verejnej vyhlášky, na ktorej je uvedený dátum vyvesenia a zvesenia. Deň zvesenia je dňom doručenia a nasledujúcim dňom začína účastníkom konania plynúť lehota na uplatnenie námietok, resp. podanie odvolania.  

späť na : Stavebný úrad - oddelenie územného konania a stavebného poriadku

Názov V.V.
Oddelenie: Stavebný úrad
Povolenie užívania časti stavby „Administratívno-vývojové centrum MicroStep“ v Bratislave, SO 305 – Prípojka el. VN, Vajnorská ulica. p.č. 21968/1 a 17065/9. k.ú. Nové Mesto

Druh:
kolaudačné rozhodnutie
Názov V.V.
Oddelenie: Stavebný úrad
„Gastroentero – hepatologické centrum THALION a Lekáreň APOTEKA“, Tomášikova ul. c. 50/ C, Bratislava, par.č. 15111/130, k.ú. Nové Mesto

Druh:
stavebné povolenie
Názov V.V.
Oddelenie: Stavebný úrad
Rodinný dvojdom Malagova ulica, Bratislava, lokalita Horný Slanec, parc.č. 4457/1,2,3,4, k.úz. Vinohrady

Druh:
stavebné povolenie
Názov V.V.
Oddelenie: Stavebný úrad
Projekt TEN-T, Prepojenie železničného koridoru TEN-T s letiskom a železničnou sieťou v Bratislave – Stavba ŽSR, Bratislava predmestie – Bratislava filiálka – Bratislava Petržalka (Prepojenie koridorov), 1. časová etapa.

Druh:
oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania
Názov V.V.
Oddelenie: Stavebný úrad
Ustanovenie za opatrovníčku, pre účastníkov vyvlastňovacieho konania – neznámych vlastníkov 10-tich stavieb garáží na pozemkoch v k.ú. Nové Mesto, LV č. 1, 31 2382.

Druh:
rozhodnutie o ustanovení opatrovníka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »Vytvorené: 14.01.2010 07:18,
Hore
Hore
Hore