Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Archív - Verejné vyhlášky stavebného úradu 2011


Upozornenie: Pri doručovaní oznámení a rozhodnutí formou verejnej vyhlášky je začiatok lehoty,  v ktorej možno podať námietky, pripomienky, príp. odvolanie, plne závislý odo dňa doručenia formou verejnej vyhlášky, na ktorej je uvedený dátum vyvesenia a zvesenia. Deň zvesenia je dňom doručenia a nasledujúcim dňom začína účastníkom konania plynúť lehota na uplatnenie námietok, resp. podanie odvolania.  

späť na : Stavebný úrad - oddelenie územného konania a stavebného poriadku

Názov V.V.
Oddelenie: Stavebný úrad
Líniová telekomunikačná stavba "BA_0273BR_Račianska 2", parc.č. 22001/1, k.ú. Nové Mesto

Druh:
oznámenie o začatí územného konania
Názov V.V.
Oddelenie: Stavebný úrad
Vstavba bytu č. 11 do podkrovia bytového domu, Kalinčiakova 7, Bratislava, parc.č. 11272, k.ú. Nové Mesto

Druh:
stavebné povolenie
Názov V.V.
Oddelenie: Stavebný úrad
Stavebné úpravy v byte číslo 1 na prízemí bytového domu so súpisným číslom 215 na ulici Čsl. Parašutistov 15 v Bratislave

Druh:
oznámenie o začatí stavebného konania
Názov V.V.
Oddelenie: Stavebný úrad
Stavebné úpravy: "Prestavba bytu 8B" na 3. poschodí bytového domu na ulici Pod Vachmajstrom 12/A v Bratislave

Druh:
oznámenie o začatí stavebného konania
Názov V.V.
Oddelenie: Stavebný úrad
Stavebné úpravy v byte číslo 1 na 1. poschodí bytového domu so súpisným číslom 1625 na Mikovíniho 13 v Bratislave

Druh:
stavebné povolenie
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »Vytvorené: 14.01.2010 07:18,
Hore
Hore
Hore