Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Oznámenie o začatí správneho konania - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 16 ks drevín - pozemky reg. „C“ KN parc. č. 6144,6142/2,6139/5, k. ú. Vinohrady, Jaskový rad 18.12.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcu na pracovnú pozíciu Asistent/pracovník sekretariátu starostu 18.12.2018 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Umiestnenie líniovej stavby "Bratislava_Hattalova-1977BR, optické pripojenie" ako inžiniersku stavbu pre miestnu elektronickú komunikačnú sieť na pozemkoch reg. C parc. č.: 12795/20, 12782/2, 12780/1 a reg. E. parc. č: 21968/1 k. ú. Nové Mesto 18.12.2018 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - „Rodinný dom LM Koliba – Záruby III“, na pozemkoch – rodinný dom: parc. č. 18204/1, 18203/2, 18205, inžinierske siete: 18204/1, 18211/11, 18202, 22302 reg. „C“ v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 18.12.2018 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 11 ks drevín a 1 ks krovitého porastu rastúcich na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 11744/14, 11749/5, 11749/7, 11749/3, 11749/4 k. ú. Nové Mesto na Račianskej ulici v BA z dôvodu plánovanej výstavby 17.12.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Yasmin Gasymov, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 01.01.2019 17.12.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Yasmin Gasymov, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 01.01.2019 17.12.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Roman Kralovič, písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava na pobočke Ševčenková 32, 850 00 Bratislava v kancelári č. 219, adresát si môže písomnosť prevziať do 29.12.2018 14.12.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Jozef Horbál, písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava na Radlinského 37, 817 89 Bratislava v kancelári č. 503, adresát si môže písomnosť prevziať do 29.12.2018 14.12.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Jaroslav Peter, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 29.12.2018 14.12.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 4689/10 k. ú. Vinohrady v lokalite Briežky v Bratislave 14.12.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 12727, k. ú. Nové Mesto na rohu Riazanskej a Hálkovej ulice v Bratislave 13.12.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
„Rekonštrukcia balkóna, byt č. 15,“ v bytovom dome súp. č. 270, na ul. Osadná č. 14 v Bratislave, na pozemku parc. č. 11573/1, katastrálne územie – Nové Mesto 13.12.2018 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Komplexná obnova bytového domu Jiskrova 1, 3, Bratislava,“ so súp. č. 5, na ul. Jiskrova č. 1, 3, na pozemkoch parc. č. 10389/1, 10390/1 v kat. území – Nové Mesto v Bratislave 13.12.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„SO 401 – Areálové spevnené plochy“ v rámci stavby „Administratíva, sklad, vzorkovňa a distribúcia – MP KOVANIA“ v areáli firmy Protetika na Bojnickej ul. 10 v Bratislave na pozemku parc. č. 13608/4, 13608/25, 13608/70, katastrálne územie Nové Mesto 13.12.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rekreačný dom“, lokalita Koliba - Vtáčnik, na ulici Sovia, na pozemku parc. č. 18052/32 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 13.12.2018 Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Výbeorvé konanie na pozíciu odborného pracovníka v našom Domove sv. Jána z Boha 13.12.2018 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Bytový dom Biely kríž 12.12.2018 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Lektor nemeckého jazyka v materskej škole 12.12.2018 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Asistent koordinátora Komunitného centra 11.12.2018 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore