Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
„SO 101 – 14 parkovacích miest“ v lokalite Tupého ulici v Bratislave, na pozemku parc. č. 4881/1, 4875/4, 4875/5, katastrálne územie Vinohrady 07.09.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Zamietnutá žiadosť o povolenie stavby s názvom “ Bytový dom Budyšínska 3, Bratislava“ na pozemkoch parc. č. 11309/1, 11309/2, 11309/3 katastrálne územie Nové Mesto v Bratislave 07.09.2018 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá referenta rozpočtu 06.09.2018 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Rekonštrukcia objektu - polyfunkčný objekt, podzemný parkovací dom s úpravou strechy na parkovanie na teréne, k. ú. Nové Mesto 06.09.2018 Oznámenie o začatí územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 13676/5 v kat. ú. Nové Mesto v lokalite Mierová kolónia, Bratislava 05.09.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Ghnem Husni Khalil Mahmoud , písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 19.09.2018 04.09.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
„Obnova bytového domu T06B KE, “ so súpisným číslom č. 2753, na ul. L. Dérera 10, 831 01 v Bratislave, na pozemkoch parc. č. 6083/4 a 6089/3 v katastrálnom území Vinohrady 04.09.2018 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Výmena výťahov a vytvorenie novej výťahovej stanice“ na Račianskej ulici č. 81, 83 a 85 v Bratislave, súpis. č. 1527, na pozemkoch parc.č. 12171, 12172 a 12173 v katastrálnom území Nové Mesto 04.09.2018 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Návrh zdroja tepla, BD Pri Starej prachárni 13-15,“ v samostatne vetranom priestore v suteréne bytového domu na ul. Pri Starej prachárni 13-15 na pozemku parc. č. 11276/8 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 04.09.2018 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Prístavba skladu na bicykle“ na Hlavnej ulici 72, na pozemkoch parc. č. 6770, 6769/1 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 04.09.2018 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
"Nadstavba polyfunkčného objektu Škultétyho ul. Bratislava“ v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 04.09.2018 Prerušenie konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
"Rodinný dvojdom - novostavba" na pozemku parc. č. 4791, 4792/2 a 4789/2 v katastrálnom území Vinohrady 04.09.2018 Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Zvyšky garáží v Bratislave, v lokalite Zátišie, z pozemkov parc. č. 12781/21, 12781/184, 12781/193, v katastrálnom území Nové Mesto 04.09.2018 Rozhodnutie o odstránení stavby
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stavebný objekt SO 0171 Vonkajšie spevnené plochy a komunikácia ( ul. V. Tegelhoffa) na pozemku parc. č. 11281/2, 11281/3, 11281/17, 15125, 21956 a 23013/1 v katastrálnom území Nové Mesto 04.09.2018 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
SO 01 Prístupová komunikácia, ktorý je súčasťou stavby: “ Obytná zóna Nobelova. “ 04.09.2018 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Zverejnenie návrhu na začatie územného konania: “Nadstavba polyfunkčného objektu Škultétyho ul. Bratislava“ 04.09.2018 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Renovácia obytného domu na Osadnej ulici č. 9“, so súpisným č. 263, na ulici Osadná 9 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 04.09.2018 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Vytvorenie dverného otvoru v nosnej stene“, v nebytovom priestore č. 12-906a na 1. NP bytového domu so súp. č. 1636, na pozemku parc. č. 11924/2, v katastrálnom území Nové Mesto, na ul. J.C. Hronského č. 20 v Bratislave 04.09.2018 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - zamietnutie odvolania a potvrdenie Rozhodnutia č. 3342/2017/UKSP/BZDA-R-42 zo dňa 27.11.2017 04.09.2018 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Upovedomenie o podaní námietky voči povoleniu reklamnej stavby pod č. 7344/2018/UKSP/BZDA-ozn. 04.09.2018
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore