Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 2 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 6003/6, k. ú. Vinohrady na Bárdošovej ulici v Bratislave 12.07.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie vo veci súhlasu na výrub 7 ks drevín rastúcich na pozemkoch registra „E“ UO parc. 11258/2 k. ú. Nové Mesto, na Družstevnej ulici v Bratislave 12.07.2018 Rozhodnutie o súhlase na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie vo veci súhlasu na výrub 2 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. 11276/15, k. ú. Nové Mesto, na Trnavskej ceste v Bratislave 12.07.2018 Rozhodnutie o súhlase na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Voľby do orgánov samosprávy obcí - Informácie pre voliča (Právo voliť a byť volený) 11.07.2018 Voľby a referendá
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Voľby do orgánov samosprávy obcí - Informácie pre voliča (Spôsob hlasovania) 11.07.2018 Voľby a referendá
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Voľby do orgánov samosprávy obcí - Zverejnenie počtu obyvateľov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto s trvalým pobytom na území obce 11.07.2018 Voľby a referendá
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
„Obnova bytového domu T06B KE“, so súpisným č. 2753, na ul. L. Dérera 10, 831 01 Bratislava, na pozemku parc. č. 6083/4 a 6089/3 v katastrálnom území Vinohrady 11.07.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
GENESYS SK, s.r.o., písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava v kancelári č. 213 Adresát si môže písomnosť prevziať do 26.07.2018 11.07.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Zmena v užívaní stavby: "ZS a RR bod BA Brusnicová BA BRU a nn prípojka" na pozemku parc. č. 18052/47 v katastrálnom území Vinohrady, v záhradkárskej osade Koliba - Vtáčnik 10.07.2018 Rozhodnutie o zmene v užívaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá opatrovateľa/ku, zdravotnú sestru/zdravotníckeho asistenta do Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (Detské jasle) - (zastupovanie počas dlhodobej PN) 10.07.2018 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Zmena dokončenej stavby bytového domu Račianska 20/A – nadstavbou s názvom „Lofty Kominárska“, k. ú. Nové Mesto 10.07.2018 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obnova bytového domu na ul. Osadná č. 2 v Bratislave“ na Osadnej ul. v Bratislave na pozemku parc. č. 11308/3 v katastrálnom území Nové Mesto 10.07.2018 Predĺženie stavebného povolenia
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obnova bytového domu Budyšínska 6 v Bratislave,“ na ul. Budyšínska 6, na pozemku parc. č. 11557 v katastrálnom území Nové Mesto 10.07.2018 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Povolenie na výrub 5 ks drevín cestnej zelene pri miestnej komunikácii III. triedy ul. Viktora Tegelhoffa na pozemkoch parc. č. 15125 a 21956, k. ú Nové Mesto v Bratislave, v súvislosti s umiestnením stavby „Národný futbalový štadión“ 09.07.2018 Rozhodnutie
Oddelenie výstavby a investícií
Stiahnuť súbor
„Polyfunkčný objekt Račianska – Pionierska, Bratislava“ na pozemkoch par. č. 12082/1, 12082/6, 12082/7, 12082/8 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 02.07.2018 Oznámenie o začatí územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Povolenie na úplnú uzávierku miestnej komunikácie III. triedy ulica L. Dérera v Bratislave, mestská časť Bratislava - Nové Mesto z dôvodu rekonštrukčných prác na plynovode, v termíne: 02. 07. 2018 - 17. 09. 2018 02.07.2018
Oddelenie výstavby a investícií
Stiahnuť súbor
Povolenie na úplnú uzávierku miestnej komunikácie IV. triedy Chrasťová ulica v termíne 01. 07. 2018 - 20. 08. 2018 a komunikáciu III. triedy Suchá ulica v termíne 20.07.2018 - 15.09.2018, MČ BNM z dôvodu rekonštrukčných prác na plynovode 02.07.2018
Oddelenie výstavby a investícií
Stiahnuť súbor
" Oprava plochých terás nad bytmi bytového domu na ulici Odbojárov 4-8 " v Bratislave na pozemku parc. č. 11292/1, 11292/2 a 11292/3 v katastrálnom území Nové Mesto 29.06.2018 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 11 ks drevín a 1 ks krovitého porastu na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 14472/53, 14472/1, 14814/214, 14814/215, 14814/218, 22171, 15096/2, k. ú. Trnávka v Bratislave 29.06.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie RIADITEĽ ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU Cádrova č. 23, 831 01 BRATISLAVA, s predpokladaným nástupom od 1. septembra 2018 29.06.2018 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore