Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
"Rekonštrukcia objektu Vajnorská 21" na pozemkoch parc. č. 11355/2, 11355/19, 11355/20, 11355/21, 11355/23, 11355/24, 11355/25, 11355/26, 11355/27, 11355/28, 11355/29 a 11355/30 v katastrálnom území Nové Mesto 25.06.2018 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Byt v bytovom dome“ v bytovom dome na Frankovskej ulici 1A súp. č. 13162 v Bratislave, na pozemkoch parc. č. 4848/2,4,5 v katastrálnom území Vinohrady 25.06.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 6 ks drevín, rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 11312/2 v kat. ú. Nové Mesto, v areáli základnej školy 22.06.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 3 ks drevín, rastúcich na pozemku reg. "C" KN p. č. 19598, k. ú. Vinohrady v lokalite Železná studnička 20.06.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 8 ks drevín rastúcich na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 5647/23, 5644/1, 5643, k. ú. Vinohrady na Magurskej ulici v Bratislave 20.06.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
„Novostavba rodinného domu Pluhová“, na ul. Pluhová 64, na pozemku parc. č. 12818/1, 12818/2 a prípojka NN aj na pozemku parc. č. 12830 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 20.06.2018 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stanislav Vataha, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 04.07.2018 19.06.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Povolenie na úplnú uzávierku miestnej komunikácie III. triedy ulica Matúškova v Bratislave, mestská časť Bratislava - Nové Mesto z dôvodu rekonštrukcie plynovodov od 18. 06. 2018 - 07. 09. 2018 (postupne v 3 etapách) 18.06.2018
Oddelenie výstavby a investícií
Stiahnuť súbor
Ján Olša, rok narodenia: 1976, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 03.07.2018 18.06.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Povolenie na úplnú uzávierku miestnej komunikácie III. triedy Krahulčia ulica v Bratislave, mestská časť Bratislava - Nové Mesto z dôvodu zriadenia vodovodnej prípojky pre stavbu „Tri rodinné domy, Krahulčia ulica, Bratislava“ od 16.06.2018 – 30.06.2018 14.06.2018
Oddelenie výstavby a investícií
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 1 ks stromu rastúceho na pozemku registra „C“ KN parc. č. 11820/1 v kat. ú. Nové Mesto, pred budovou základnej školy 14.06.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Odstúpenie odvolania „ Sanácia zavlhnutých priestorov podzemnej garáže bytového domu“ na Magurskej 3,5/A,B v Bratislave, na pozemku parc. č. 5647/16, 21, 22 v katastrálnom území Vinohrady 13.06.2018
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá odborného referenta v oblasti územného plánovania 13.06.2018 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - „SO – 08 Komunikácie a spevnené plochy a SO – 09 Rekonštrukcia a úprava chodníka“ na Sliačskej ulici v Bratislave na pozemku parc.č.4779, 4778, 4777, 4776 a 22296/8 katastrálne územie Vinohrady v rámci stavby „ Rodinný dom s kaviarňou” 12.06.2018 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - „Zateplenie bytového domu“ na ulici Odborárska 38, 40 v Bratislave, súpis .č. 1281, na pozemku parc. č. 13444/12 v katastrálnom území Nové Mesto 12.06.2018 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 1 ks dreviny, rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 19399/10 v k. ú. Vinohrady na Olivovej ul. v Bratislave 12.06.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Žiadosť o predĺženie lehoty doplnenia podkladov k vydaniu stavebného povolenia – Odpoveď „Bytový dom – UNITAS, Šancová 55 – 57, Sanácia, obnova a zateplenie obvodového plášťa“, so súpisným č. 3569, na pozemku parc.č. 11442, v katastrálnom území Nové Mesto 11.06.2018
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obnova bytového domu“ na ul. Tylova 17,19 na pozemku parc. č. 13677/6 v katastrálnom území – Nové Mesto, v Bratislave 11.06.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Predloženie odvolania „Dva rodinné domy“, v Bratislave, na pozemkoch parc č. 12685 a 12686 reg. „C“ v katastrálnom území Nové mesto na Gavlovičovej ul. č. 2 v Bratislave 11.06.2018
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 10 m² krovitého porastu rastúceho na parcele č. 10403/2 v k. ú. Nové Mesto na Trnavskom mýte v Bratislave 08.06.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore