Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Povolenie na úplnú uzávierku miestnej komunikácie III. triedy ulica L. Dérera v Bratislave, mestská časť Bratislava - Nové Mesto z dôvodu rekonštrukčných prác na plynovode, v termíne: 02. 07. 2018 - 17. 09. 2018 02.07.2018
Oddelenie výstavby a investícií
Stiahnuť súbor
Povolenie na úplnú uzávierku miestnej komunikácie IV. triedy Chrasťová ulica v termíne 01. 07. 2018 - 20. 08. 2018 a komunikáciu III. triedy Suchá ulica v termíne 20.07.2018 - 15.09.2018, MČ BNM z dôvodu rekonštrukčných prác na plynovode 02.07.2018
Oddelenie výstavby a investícií
Stiahnuť súbor
" Oprava plochých terás nad bytmi bytového domu na ulici Odbojárov 4-8 " v Bratislave na pozemku parc. č. 11292/1, 11292/2 a 11292/3 v katastrálnom území Nové Mesto 29.06.2018 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 11 ks drevín a 1 ks krovitého porastu na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 14472/53, 14472/1, 14814/214, 14814/215, 14814/218, 22171, 15096/2, k. ú. Trnávka v Bratislave 29.06.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie RIADITEĽ ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU Cádrova č. 23, 831 01 BRATISLAVA, s predpokladaným nástupom od 1. septembra 2018 29.06.2018 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Povolenie na úplnú uzávierku miestnej komunikácie III. triedy ulica Pyrenejská v Bratislave, mestská časť Bratislava - Nové Mesto z dôvodu realizácie vodovodnej prípojky v termíne: 02. 07. 2018 - 06. 07. 2018, v dĺžke 95 m 28.06.2018
Oddelenie výstavby a investícií
Stiahnuť súbor
„Renovácia obytného domu na Osadnej ulici č. 9“, so súpisným č. 263, na ulici Osadná 9 v Bratislave, uskutočňovanej na pozemkoch s parc. č. 11556/54 v katastrálnom území Nové Mesto 28.06.2018 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Doposlanie oznámenia o začatí stavebného konania - „Prístavba skladu na bicykle“ na pozemkoch parc. č. 6770, 6769/1 v katastrálnom území - Vinohrady, na Hlavnej ulici v Bratislave 27.06.2018
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rodinný dom s kaviarňou“ pozostávajúcu z objektovej skladby: SO 01 Rodinný dom s kaviarňou, SO 02 Oplotenie, SO 03 Terénne a sadové úpravy, SO 04 Kanalizačná prípojka, SO 05 Vodovodná prípojka, SO 07 NN prípojka na Sliačskej ul. Bratislava,Vinohrady 26.06.2018 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Zateplenie obvodového, strešného plášťa, obnova balkónov a spoločných priestorov bytového domu Račianska 47,49,51 v Bratislave “, súp.č. 1515 na pozemkoch parc.č. 11817/1,2,3 v katastrálnom území Nové Mesto 26.06.2018 Kolaudačné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obnova bytového domu, Česká 5, 7, 7A“ so súp. č. 3002, na pozemkoch parc. č. 11344/5 a 11344/6 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 26.06.2018 Kolaudačné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Komplexná obnova bytového domu Vajnorská 22-24, Pri starej prachárni 1 v Bratislave“ so súpisným číslom 1350, na pozemkoch s parcelnými číslami 11303/1, 11303/2 a 11303/3 v katastrálnom území Nové Mesto na ulici Vajnorská 22-24 a Pri starej prachárni 1 26.06.2018 Kolaudačné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Dušan Rapoš, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 11.07.2018 26.06.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie o zákaze športového podujatia – medzin. futbal. zápasu „Československý superpohár“ medzi futbalovými klubmi ŠK Slovan Bratislava a SK Slávia Praha, ktorý sa má konať na Futbalovom štadióne ŠK Slovan Bratislava, Bratislava Pasienky 29.06.2018 26.06.2018
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
"Rekonštrukcia objektu Vajnorská 21" na pozemkoch parc. č. 11355/2, 11355/19, 11355/20, 11355/21, 11355/23, 11355/24, 11355/25, 11355/26, 11355/27, 11355/28, 11355/29 a 11355/30 v katastrálnom území Nové Mesto 25.06.2018 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Byt v bytovom dome“ v bytovom dome na Frankovskej ulici 1A súp. č. 13162 v Bratislave, na pozemkoch parc. č. 4848/2,4,5 v katastrálnom území Vinohrady 25.06.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 6 ks drevín, rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 11312/2 v kat. ú. Nové Mesto, v areáli základnej školy 22.06.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 3 ks drevín, rastúcich na pozemku reg. "C" KN p. č. 19598, k. ú. Vinohrady v lokalite Železná studnička 20.06.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 8 ks drevín rastúcich na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 5647/23, 5644/1, 5643, k. ú. Vinohrady na Magurskej ulici v Bratislave 20.06.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
„Novostavba rodinného domu Pluhová“, na ul. Pluhová 64, na pozemku parc. č. 12818/1, 12818/2 a prípojka NN aj na pozemku parc. č. 12830 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 20.06.2018 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore