Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Oznámenie o začatí územného konania líniovej stavby - INS B2B FTTx BA Bratislava Elektrárenská 17.05.2022 Oznámenie o začatí územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie (zastavenie konania) č. 450/2022/7002/2021/ÚKSP/JAKM-27 zo dňa 05.05.2022 17.05.2022 Zastavenie konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí stavebného konania č. 6161/2022/ÚKSP/JAKN-ozn. zo dňa 04.05.2022 16.05.2022 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí stavebného konania č. 6162/2022/ÚKSP/JAKN-ozn. zo dňa 04.05.2022 16.05.2022 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o ústnom prerokovaní návrhu na umiestnenie stavby: „ Nadstavba bytového domu, Ovručská 2, 4“ , k. ú. Nové Mesto 13.05.2022
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Sídlo Innovatrics - oznámenie o začatí stavebného konania 12.05.2022 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí stavebného konania Rodinný dom RB - Koliba, Záruby 11.05.2022 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o doplnení projektovej dokumentácie 11.05.2022 Stanovisko
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania pre stavbu „Bytový dom – Pod Vinohradmi“ 11.05.2022 Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania 09.05.2022 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rodinný dom Jaskový rad na pozemku reg. C-KN parc.č. 6280/2, k. ú. Vinohrady 06.05.2022 Oznámenie o začatí územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rekonštrukcia a dostavba rodinného domu“ na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 22566/1 a 22566/2 v k. ú. Nové Mesto na Matičnej č.4 v Bratislave 06.05.2022 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - Stavebné úpravy, spojenie nebytových priestorov v bytovom dome, súpisného čísla 10482, na Stromovej ulici č. 34,36,38,40,42,44,46,48,50,52 v Bratislave, k. ú. Vinohrady 04.05.2022 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„BD Zátišie“, na pozemku parc. reg. C č. 12781/2, prípojky na inžinierske siete, vjazd a výjazd aj na pozemku parc. č. 12780/1, kábel VN aj na pozemku parc. č. 22968/1 k. ú. Nové Mesto v Bratislave 04.05.2022 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Bytový dom, Podniková ulica“ na pozemku pare. č. 13434/4, 13422, 13441, 13531, 13420, 13433, 13442/33, 13433/1, :/7, :/8, :/15, 13434/2, 13435/1, 13442/24 v k. ú. Nové Mesto 04.05.2022 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Bytový dom - Vila Magurská“ medzi ulicami Magurská, Rozvodná a Likavská v Bratislave, na pozemku parc. č. 5620/11, 5643, 5644/1, 5647/23, 21656, 22399/1 (reg. E-KN parc. č. 22399) v kat. úz. Vinohrady 26.04.2022 Upovedomenie o odvolaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obnova bytového domu Jahodová 15 v Bratislave“ 26.04.2022 Kolaudačné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - "Obnova bytového domu Pluhová 75-77 v Bratislave“ so súp. č. 946, na pozemkoch parc. č. 12841 v katastrálnom území Nové Mesto 21.04.2022 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - „Úprava bytu č.32/ 8. poschodie“, bytového domu na ulici Piešťanská 5, parcelné číslo 11796/5, súpisné číslo 1639 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 20.04.2022 Dodatočné stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„RD AHOJ BRIEŽKY POSPÍCHALOVÁ“, miesto stavby: parc. číslo 4355/8, katastrálne územie Vinohrady 11.04.2022 Oznámenie o začatí územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore