Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.

 


Názov Dátum Druh Súbor
Rozhodnutie - „Rekonštrukcia objektu Čajkovského 4/A – registratúrne stredisko – študovňa v Bratislave“, k. ú. Staré Mesto 13.02.2023 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - „Rekonštrukcia objektu Čajkovského 4/A – registratúrne stredisko – archív a technické zázemie v Bratislave“, k. ú. Staré Mesto 13.02.2023 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie: „Stavebné úpravy v bytoch č. 9 a č.10“, na ul. Pluhová 66-68, na 1. poschodí, na parc. č. 12813/1,5,6 v k. ú. Nové Mesto v Bratislave 31.01.2023 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rodinný dvojdom – 2RD“ v katastrálnom území Vinohrady, Bratislava 26.01.2023 Upovedomenie o odvolaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania o povolení obnovy územného konania: Bytový dom - ,,Rezidencia MEDICI" v k. ú. Vinohrady, Vlárska, Bratislava 24.01.2023 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie výsledku štátneho stavebného dohľadu - stavba radových garáží na ulici J.C.Hronského, k. ú. Nové Mesto 21.01.2023
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rodinný dom - Ahoj Briežky“ na pozemku parc. č. 4351/15, 4351/38, katastrálne územie Vinohrady v Bratislave 19.01.2023 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„SO 04 – Účelové komunikácie a spevnené plochy v rámci stavby Rodinné domy Y“ na pozemkoch reg. „C“ parc. č. 6713/2, 6713/15-24, 6712/70 a 6712/157, k. ú. Vinohrady v Bratislave 19.01.2023 Upovedomenie o odvolaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie: „Stavebné úpravy v byte č. 63, Vajnorská 98e, Bratislava“ na pozemku parc. č. 15123/82, katastrálne územie Nové Mesto v Bratislave 19.01.2023 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Podpivničená terasa“ na ulici Horná Vančurova 23 v Bratislave, na pozemku parc.č. 6679/9, 6697/10, 6679/11, katastrálne územie Vinohrady 19.01.2023 Dodatočné stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oprava rozhodnutia: „Obnova bytového domu Pri starej prachárni 16, Bratislava“ so súp. č. 133 na pozemku parc. č. 11276/22 v katastrálnom území Nové Mesto 18.01.2023 Oprava zrejmej nesprávnosti v písomnom vyhotovení rozhodnutia
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie o skončení platnosti územného rozhodnutia o stavebnej uzávere „Biely kríž“ 13.01.2023 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie o zastavení územného konania o stavebnej uzávere “Mierová kolónia“ 13.01.2023 Zastavenie konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rodinný dom Jaskový rad_na pozemku reg. C-KN parc.č. 6280/2, katastrálne územie Vinohrady v Bratislave 09.01.2023 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - „SO 01 Úprava distribučného rozvodu NN Jaskový rad, Bratislava“ na pozemkoch parc. č. 6352/9, 6352/10, 6352/8, 6352/11, 21668/3, k. ú. Vinohrady v Bratislave 09.01.2023 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí stavebného konania – predĺženie platnosti stavebného povolenia „Rekonštrukcia plynovodu Bratislava, Stráže, Vidlicová, UO00079, 2022 – 1.časť – Vetva D Cesta na Kamzík“ k. ú. Vinohrady 09.01.2023 Predĺženie stavebného povolenia
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Stavebné úpravy v byte Kataríny Bačovej a Branislava Saba“ v byte č. 13, na 3. poschodí bytového domu so súpisným č. 2929, na ulici Višňová č. 13, na pozemku parc. č. 5750/10, v k. ú. Vinohrady v Bratislave 09.01.2023 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Zasklenie balkóna“ prislúchajúcemu k bytu č. 14, na 4. poschodí BD so súpisným číslom 3189, na ul. Rozvodná č. 17, na pozemku parc. č. 5572/13, v k. ú. Vinohrady 04.01.2023 Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oprava oznámenia: „Zasklenie balkóna“ prislúchajúcemu k bytu č. 14, na 4. poschodí BD so súpisným číslom 3189 na ul. Rozvodná č. 17, na pozemku parc. č. 5572/13, v k. ú. Vinohrady v Bratislave 04.01.2023
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rodinný dom Ahoj Briežky na ulici Na Briežkoch, na pozemku reg. C-KN parc.č. 28, k. ú. Vinohrady v Bratislave 04.01.2023 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore