Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.

 


Názov Dátum Druh Súbor
Zaslanie spisového materiálu:„Rodinný dvojdom – 2RD“ – dva rodinné domy, príjazdová komunikácia a spevnené plochy, prípojky a oplotenie na pozemkoch parcelné č. 4791/1, 4791/2, 4791/3, 4792/2, 4792/7, 4789/2, 4789/3 a 4793/9 v k. ú. Vinohrady v Bratislave 07.03.2023 Upovedomenie o odvolaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Prístavba oddelenia MR + operačnej sály“ na Klenovej ul. č. 1, na pozemkoch parc. č. 19465/1, 19465/4, 19470/88, 19470/339, 19477/9 a 19477/18 v k. ú. Vinohrady v Bratislave 07.03.2023 Predĺženie stavebného povolenia
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - „RD Husova“ na Husovej ul. v Bratislave, na pozemkoch parc. č. 6962, 6963, 6964 v katastrálnom území Vinohrady 03.03.2023 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o pokračovaní stavebného konania v novom prejednaní: „Bytový dom Podniková“ , stavebný pozemok parc. reg. C č. 13434/4, k. ú. Nové Mesto 02.03.2023 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rekonštrukcia plynovodu Bratislava, Stráže, Vidlicová, UO00079, 2022 – 1.časť – Vetva D Cesta na Kamzík“ na pozemkoch parc. č. reg „C“ 6250, 6249, 6247/1, 6173, 6248, 6180, 6181, 6186/1, 6184/4, k. ú. Vinohrady v Bratislave 28.02.2023 Predĺženie stavebného povolenia
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - „Obnova bytového domu“ na ulici Vajnorská 27,29,31, Sadová 1, Mestská 2,4,6 a Tehelná 2 v Bratislave, na pozemku parc. č. 11570 v k. ú. Nové Mesto v Bratislave 22.02.2023 Kolaudačné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rodinný dom“, na ulici Na Slanci v Bratislave, na pozemku parc. č. 4442/4 a 4442/14 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 20.02.2023 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stavebná uzávera s názvom „KRAHULČIA“ v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 17.02.2023 Upovedomenie o odvolaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
“BA KBV Nová Vajnorská“ _pokládka nového vedenia v lokalite ulíc Vajnorská a Odbojárov v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 17.02.2023 Oznámenie o začatí územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
"Polyfunkčný objekt s apartmánmi“ na ulici Jaskový rad, Bratislava, na pozemkoch parc. č. 7213/1, 7213/2, 7213/3, k. ú. Vinohrady 17.02.2023 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia: „Výmena výplní otvorov objektu parc. č. 11929/3 v kat. území Nové Mesto“ na Račianskej ulici 16.02.2023 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
“BA - Nové Mesto, Jaskový rad, NNK“ , katastrálne územie Vinohrady 14.02.2023 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - „SO 01 Rekonštrukcia rozvodu VN, SO 02 Distribučné rozvody NN, PS 01 Transformovňa 22/0,42 kV“ Matúškova ul., v Bratislave, k. ú. Vinohrady 13.02.2023 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - „Rekonštrukcia objektu Čajkovského 4/A – registratúrne stredisko – študovňa v Bratislave“, k. ú. Staré Mesto 13.02.2023 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - „Rekonštrukcia objektu Čajkovského 4/A – registratúrne stredisko – archív a technické zázemie v Bratislave“, k. ú. Staré Mesto 13.02.2023 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie: „Stavebné úpravy v bytoch č. 9 a č.10“, na ul. Pluhová 66-68, na 1. poschodí, na parc. č. 12813/1,5,6 v k. ú. Nové Mesto v Bratislave 31.01.2023 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rodinný dvojdom – 2RD“ v katastrálnom území Vinohrady, Bratislava 26.01.2023 Upovedomenie o odvolaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania o povolení obnovy územného konania: Bytový dom - ,,Rezidencia MEDICI" v k. ú. Vinohrady, Vlárska, Bratislava 24.01.2023 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie výsledku štátneho stavebného dohľadu - stavba radových garáží na ulici J.C.Hronského, k. ú. Nové Mesto 21.01.2023
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rodinný dom - Ahoj Briežky“ na pozemku parc. č. 4351/15, 4351/38, katastrálne územie Vinohrady v Bratislave 19.01.2023 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaPosledná aktualizácia: 25.08.2023 10:39
Hore
Hore
Hore