Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradnú tabuľu nájdete aj v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
"Polyfunkčný bytový dom Račianska, SO 01 - príprava územia a asanácie", parc. č. 13072, 13077/3, 13077/6, 13077/9, 13073/19, 13073/20 k. ú. Nové Mesto 18.10.2017 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Zateplenie objektov ŠMNDaGY, Teplická 7, Bratislava“ so súp. č. 1377, na pozemkoch parc. č. 12140, 12143 a 12137 v katastrálnom území Nové Mesto, v Bratislave 18.10.2017 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Verejný skladový objekt SELFSTORAGE, Turbínová ul. v Bratislave k. ú. Nové Mesto 18.10.2017 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnému zámeru: Zobytnenie podkrovia a prístavba rodinného domu, Jazdecká č. 15 v Bratislave k. ú. Nové Mesto 18.10.2017 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Výzva na predloženie dokladov - ohlásenie odstránenia nepovolenej reklamnej stavby na pozemku vo vlastníctve žiadateľa MERIUS, a.s., parc. č. 15115/7, katastrálne územie Nové Mesto 16.10.2017
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 23056/1, k. ú. Nové Mesto, ulica Stará Vajnorská v Bratislave 16.10.2017 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Ľudovít Horváth, písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava Ševčenková 32, 8500 00 Bratislava v kancelári č. 516 Adresát si môže písomnosť prevziať do 31.10.2017 16.10.2017 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
LEXIA s.r.o, písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava Radlinského 37, 817 89 Bratislava v kancelári č. 503 Adresát si môže písomnosť prevziať do 31.10.2017 16.10.2017 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Rastislav Vilina, rok narodenia 1967, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 31.10.2017 16.10.2017 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra ,,C,, KN č. 18671/2 kat. ú. Vinohrady (druh pozemku „záhrady“) 16.10.2017 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Richaed Holý, písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava v kancelári č. 510 Adresát si môže písomnosť prevziať do 31.10.10.2017 16.10.2017 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Performance Marketing s.r.o.písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava Radlinského 37, 817 89 Bratislava v kancelári č. 529 Adresát si môže písomnosť prevziať do 31.10.2017 16.10.2017 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Predĺženie povolenia na úplnú uzávierku miestnej komunikácie III. triedy ulica Tupého (v úseku od budovy železničnej spoločnosti po stavbu „Bytové domy Vtáčnik) v Bratislave od 16.10.2017 - 15.11.2017 16.10.2017
Oddelenie výstavby a investícií
Stiahnuť súbor
Povolenie na úplnú uzávierku miestnej komunikácie III. triedy ulica Vidlicová (v úseku č. 11 - 36) v Bratislave, mestská časť Bratislava - Nové Mesto z dôvodu rekonštrukcie plynovodov od 15. 10. 2017 - 15. 11.2017 16.10.2017
Oddelenie výstavby a investícií
Stiahnuť súbor
Magdaléna Búziková, rok narodenia 1960, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 31.10.2017 16.10.2017 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Róbert Kotlár, rok narodenia 1988, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 31.10.2017 16.10.2017 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Venezia Stojková, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 31.10.2017 16.10.2017 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Ľudovít Horváth, písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava Ševčenková 32, 8500 00 Bratislava v kancelári č. 503 Adresát si môže písomnosť prevziať do 28.10.2017 13.10.2017 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
YAN FA s.r.o.., písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava Radlinského 37, 817 89 Bratislava v kancelári č. 503 Adresát si môže písomnosť prevziať do 28.10.2017 13.10.2017 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o pokračovaní kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania 20.10.2017: “SO 10.1 – Dočasná upokojená komunikácia“, v katastrálnom území Vinohrady 11.10.2017
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore