Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradnú tabuľu nájdete aj v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto hľadá záujemcu na pracovnú pozíciu opatrovateľ/ka, zdravotná sestra/zdravotnícky asistent pre deti do 3 rokov (v detských jasliach) 24.10.2017 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Begovic Sanja, rok narodenia 1985,, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 08.11.2017 24.10.2017 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Iveta Kolesníková, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 08.11.2017 24.10.2017 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie vo veci súhlasu na výrub 1 ks listnatého stromu, rastúceho na pozemku registra „C“ KN parcela č. 11465/1 v kat. ú. Nové Mesto 24.10.2017 Rozhodnutie o súhlase na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe DD 16/2017, dátum konania dražby 24.11.2017, čas konania dražby 09:30 hod., miesto konania dražby: v salóniku reštaurácie ARTIN, Svätourbanská 37, 949 01 Nitra 20.10.2017 Oznámenie o konaní dražby
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Róbert Berki rok narodenia 1997, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 04.11.2017 20.10.2017 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
"Byt Pri Bielom Kríži 15" v byte č. 51 na 1. p. bytového domu súp. č. 1149 na ul. Pri Bielom Kríži č. 15 v Bratislave, na pozemku parc. č. 13165/2 v katastrálnom území Nové Mesto 19.10.2017 Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Helena Bandová, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 03.11.2017 19.10.2017 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Aleksandar Krasnič písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 03.11.2017 19.10.2017 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Juraj Kovács, rok narodenia 1964, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 3.11.2017 19.10.2017 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Milan Lasky, rok narodenia 1962, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 03.11.2017 19.10.2017 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
„Obnova a zateplenie bytového domu 25-27“, na Peknej ceste 25-27 so súp. číslom 2560 na Peknej ceste č. 25-27, na pozemku parc. č. 18996/2 v katastrálnom území Vinohrady 19.10.2017 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Povolenie na čiastočnú uzávierku miestnej komunikácie III. triedy ul. Tupého (v úseku od vjazdu k stavbe Obytný súbor Panoráma Koliba po mostný objekt v smere k Podkolibskej ul.) od 18.10.2017 - 15.11.2017, v dĺžke 40 m 19.10.2017
Oddelenie výstavby a investícií
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnému zámeru: Rekreačný objekt, Malý Varan v Bratislave, k. ú. Vinohrady 19.10.2017 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: APARTMÁNOVÝ DOM GINO HOUSE, Nobelova 18 v Bratislave k. ú. Nové Mesto 19.10.2017 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Územné rozhodnutie o stavebnej uzávere-vymedzené východnou a severovýchodnou hranicou areálu Istrochemu, prístupová komunikácia do admin. budovy Istrochemu, Nobelova ulica, juhozápadnou a severozápadnou hranicou železničného telesa, ŽS NM Predmestie 18.10.2017 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
"Polyfunkčný bytový dom Račianska, SO 01 - príprava územia a asanácie", parc. č. 13072, 13077/3, 13077/6, 13077/9, 13073/19, 13073/20 k. ú. Nové Mesto 18.10.2017 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Zateplenie objektov ŠMNDaGY, Teplická 7, Bratislava“ so súp. č. 1377, na pozemkoch parc. č. 12140, 12143 a 12137 v katastrálnom území Nové Mesto, v Bratislave 18.10.2017 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Verejný skladový objekt SELFSTORAGE, Turbínová ul. v Bratislave k. ú. Nové Mesto 18.10.2017 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnému zámeru: Zobytnenie podkrovia a prístavba rodinného domu, Jazdecká č. 15 v Bratislave k. ú. Nové Mesto 18.10.2017 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore