Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Osobnosti

Od roku 1996 schválilo miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Nové Mesto ocenenie viacerých osobnosti a kolektívov, ktoré získali Cenu mestskej časti.
Zároveň starosta mestskej časti udelil viacerým osobnostiam a kolektívom Verejné uznanie za rozvoj mestskej časti.
Ceny boli odovzdávané na slávnostnom rokovaní miestneho zastupiteľstva.

Zoznam ocenených osobností a kolektívov

« 1 2 3


Vytvorené: 29.12.2009 21:22, Solutions Aglo
Hore
Hore
Hore